၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဧၿပီလ(၁/၂/၃/၄) ရက္၊ ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

Updated: Apr 13
၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ဧၿပီလ(၁) ရက္ေန႔တြင္ စစ္ရာဇဝတ္နယ္ခဲ်႕အၾကမ္းဖက္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္၊ စညႇင္းရြာေျမာက္ဖက္(၉) ကီလိုမီတာအကြာအေဝးရွိေတာင္တန္းမ်ားအားလည္းေကာင္း၊ပုဏၰားကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေပါက္ေတာျပင္ရြာအေရွ႕ေျမာက္ဖက္(၁) ကီလိုမီတာအကြာအေဝးရွိေတာင္တန္းမ်ာအားး မည္သည့္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ ညေန(၅) နာရီ ႏွင့္ (၆) နာရီအၾကားတြင္ မိနစ္(၄၀) ေက်ာ္လာေရာက္ဗံုးႀကဲတိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။


ထို႔အတူ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊သရက္အုပ္ရြာအား နံနက္(၇) နာရီခန္႔တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ဝင္ေရာက္ၿပီး ရြာသူ/ရြာသားမ်ားအား ႐ိုက္ႏွက္ျခင္း၊ ဖမ္းဆီးျခင္းမ်ားအား ျပဳလုပ္ကာ ျပည္သူလူထုအေပၚ စစ္ရာဇဝတ္က်ဴးလြန္ျခင္းအမႈကိုျပဳလုပ္ခဲ့သည္။


ဧၿပီလ(၁) ရက္၊ ညေန(၅) နာရီ(၅၀) မိနစ္တြင္ ပုဏၰားကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေပါက္ေတာျပင္ရြာအေရွ႕ေျမာက္ဖက္(၁) ကီလိုမီတာအကြာအေဝးေတာင္တန္းအား မည္သည့္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ ရန္သူသည္ရဟတ္ယာဥ္(၂) စီးျဖင့္(၁၅) မိနစ္ခန္႔လာေရာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။


၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ဧၿပီလ(၁) ရက္ေန႔တြင္ စစ္ရာဇဝတ္နယ္ခဲ်႕အၾကမ္းဖက္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ သရက္အုပ္ရြာအား အၾကမ္းဖက္ခဲ့ၿပီး အျပစ္မဲ့ ရြာသားအခိ်ဳ႕အားစြပ္စြဲခ်က္အမိ်ဳးမိ်ဳးျဖင့္ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ဧၿပီလ(၂) ရက္ေန႔တြင္ သရက္အုပ္ရြာမွထြက္လာၿပီးေနာက္လက္နက္ႀကီး၊ လက္နက္ငယ္ မ်ားျဖင့္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕အႏွံ႔ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ လူမိ်ဳးေရးမုန္းတီးမႈမ်ားကိုအေျခခံ၍ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ အရပ္သားမ်ားထိမွန္ျခင္း၊ ေသဆံုးျခင္းမ်ားရွိခဲ့သည္။


၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ဧၿပီလ(၃) ရက္ေန႔တြင္ စစ္ရာဇဝတ္နယ္ခဲ်႕အၾကမ္းဖက္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ပုဏၰားကြ်န္းအေျခစိုက္ ခမရ(၅၅၀) တပ္ရင္းႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္တို႔သည္ ပုဏၰားကြ်န္းျမိဳ႕နယ္၊ လက္ဝဲစာတိုက္ရြာအေနာက္ေျမာက္ဖက္(၈၀၀) မီတာအကြာအေဝး၌ ေန႔လည္(၁) နာရီ(၃၅) မိနစ္မွ ညေန(၅) နာရီေက်ာ္သည္အထိ ႏွစ္ဖက္အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး (၄) နာရီေက်ာ္ၾကာျမင့္ခဲ့သည္။ ရန္သူသည္ မိမိတို႔ရွိရာေနရာသို႔က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္လာေသာေၾကာင့္ မိမိတို႔အေနျဖင့္မလြဲသာမေရွာင္သာခုခံကာကြယ္တိုက္ခိုက္ရျခင္းျဖစ္သည္။ ဤတိုက္ပြဲ၌ ရန္သူ႔လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားကိုသိမ္းဆည္းရမိျခင္းမရွိေသာ္လည္းရန္သူ(၁၀) ဦးခန္႔အားသုတ္သင္ရွင္းနိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ရန္သူ႔ဖက္မွ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူမ်ားထပ္မံရွိခဲ့သည္။


ထို႔အတူ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ဂစၧပနဒီတံတား၊ အေနာက္ဖက္တံတားထိပ္အနီး၌လည္း ညေန(၄) နာရီ(၃၀) မိနစ္မွစတင္၍မိနစ္အနည္းငယ္ၾကာထိေတြ႕မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ အခိ်န္တိုတိုအတြင္းအင္အား(၁၀၀) ခန္႔ပါရန္သူထဲမွ (၆) ဦးအားသုတ္သင္ရွင္းလင္းႏိုင္ခဲ့သည္။


ဧၿပီလ(၃) ရက္၊ ညေန(၅) နာရီ(၅၀) မိနစ္တြင္ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊ ဖားၿပိဳရြာအနီးရွိ

ရန္သူ႔လက္နက္ႀကီးကုန္းမွ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ညေန(၇) နာရီ(၅၀) မိနစ္တြင္ ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္(၂) စီးျဖင့္လည္းေကာင္း ဖားၿပိဳရြာပတ္ဝန္းက်င္မ်ားသို႔ လာေရာက္လွည့္ပတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။


ဧၿပီလ(၄) ရက္၊ ေန႔လယ္(၁၂) နာရီ(၃၈) မိနစ္တြင္ ပုဏၰားကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေပါက္ေတာျပင္ရြာ အျပင္ဖက္တြင္ ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ားကိုသတ္ျဖတ္ေနေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏အင္အား(၁၂၀) ေက်ာ္ပါစစ္ေၾကာင္းတစ္ခုအား လက္တံု႔ျပန္ေသာအေနျဖင့္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ အခိ်န္တိုတိုအတြင္းထိေရာက္စြာတိုက္ခိုက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ရန္သူ(၆) ဦး(မ်က္ျမင္) အားသုတ္သင္ရွင္းလင္းႏိုင္ခဲ့သည္။ ေနာက္ထပ္ဒဏ္ရာရသူမ်ားလည္းရွိနိုင္သည္။


ဧၿပီလ(၄) ရက္ေန႔၊ ညေန(၈) နာရီ(၂၅) မိနစ္မွစ၍ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊ ပီ(အထက္ရြာ) အေနာက္ေျမာက္ဖက္ရွိရန္သူ၏ ပြိဳင့္- ၈၂၅ ကုန္းမွေန၍ လက္နက္ႀကီးအႀကိမ္(၅၀) ခန္႔ေနရာအႏွံ႔ရမ္းသန္းပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။


ဧၿပီ(၁/၂/၃/၄) ရက္တိုက္ပြဲမ်ားအတြင္းအာရကၡစစ္သည္ေတာ္အခိ်ဳ႕တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမိ်ဳးအတြက္အသက္ေပးဆပ္စြန္႔လႊတ္ခဲ့သည္။ တိုက္ပြဲအတြင္း ထူးခြ်န္ေျပာင္ေျမာက္စြာတိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ေသာ အာရကၡစစ္သည္ေတာ္မ်ားအား မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။


တိုက္ပြဲေနာက္ဆက္တြဲမ်ားရွိပါကဆက္လက္တင္ေပးသြားပါမည္။


သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး

ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္

Subscribe to Our Newsletter

  • Vkontakte Social Icon
  • White Facebook Icon

Copyright @ 2019 Arakan Army