၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ မတ္လ(၂)ရက္၊တနလာၤေန႔၊ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား


(၁) မတ္လ(၁) ရက္၊ညသန္းေခါင္(၁၂) နာရီခန္႔ (တနည္း) မတ္လ(၂)ရက္သို႔ကူးေျပာင္းသည့္အခိ်န္မွစတင္ၿပီး ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊ မီးေခ်ာင္းတံတားအနီး ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ လက္နက္ႀကီးပစ္ကူေပးေနေသာအေျမာက္စခန္း(ဗ်ဴဟာကုန္း) ပတ္ဝန္းက်င္သို႔ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္(၂) စီးျဖင့္ (၁၀) မိနစ္ခန္႔ႏွစ္ႀကိမ္ ညသန္းေခါင္၌ခိုးေၾကာင္ခိုးဝွက္အလစ္အငိုက္လာေရာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခို္က္ခဲ့သည္။ (၂) ထို႔အတူ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ( ဝက္မက်ရြာႏွင့္ တင္းမရြာအၾကား) တင္းမရြာပတ္ဝန္းက်င္သို႔ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္(၂) စီးျဖင့္ (၁၀) မိနစ္ခန္႔ႏွစ္ႀကိမ္ တိုင္ညသန္းေခါင္၌လာေရာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခို္က္ခဲ့သည္။ လခီ်နီးပါးၾကာတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားေနေသာအဆိုပါေနရာ(၂) ေနရာသို႔ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ေလတပ္သည္ညသန္းေခါင္အခိ်န္၌ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္(၂) စီးျဖင့္ အလစ္အငိုက္လာေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီ(၅) ရက္ေန႔မွစတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာဗ်ဴဟာကုန္းပတ္ဝန္းက်င္၌ရက္ဆက္တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနခဲ့သည္မွာမတ္လ(၂)ရက္ေန႔သို႔ေရာက္ရွိလာခဲ့ကာ တစ္လနီးပါးၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္းယခင္ေန႔ရက္မ်ားကဲ့သို႔ ဗ်ဴဟာကုန္းပတ္ဝန္းက်င္၌ အျပန္အလွန္ထိုးစစ္တိုက္ပြဲမ်ားမွာႀကီးႀကီးမားမားျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ တိုက္ပြဲငယ္မ်ားအျဖစ္သာႀကိဳၾကားႀကိဳၾကားဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနဆဲျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ရန္သူ႔ဗ်ဴဟာကုန္းအား မိမိတို႔မွဆက္လက္ပိတ္ဆို႔ထားဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏သမိုင္းတြင္လည္း ၎တို႔၏ဗ်ဴဟာစခန္းတစ္ခုအား သူပုန္အဖြဲ႕တစ္ခုမွလခီ်နီးပါးအျပန္အလွန္ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ခံရဖူးသည္မွာလည္းမွတ္တမ္းဝင္ေလာက္ေပသည္။ (၃)တၿပိဳင္နက္တည္းတြင္ရန္သူ၏ စစ္ကူစစ္ေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္၊ျဖတ္ေတာက္ေရးစစ္ေၾကာင္းတို႔သည္ ေနရာအခိ်ဳ႕၌တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ (၄) မတ္လ(၂) ရက္၊ နံနက္(၇) နာရီ(၄၀) မိနစ္အခိ်န္တြင္ ရမ္းျဗဲၿမိဳ႕နယ္၊ စစ္ျပားရြာႏွင့္ ရမ္းသစ္ေခ်ရြာၾကား၌ အင္အား(၈၀) ခန္႔ရန္သူ႔စစ္ေၾကာင္းတစ္ခုအား မိမိတို႔ျဖတ္ေတာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ရန္သူ(၃) ဦးအားသုတ္သင္ရွင္းလင္းႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ရန္သူသည္၎တို႔၏လုပ္ေနက်ထံုးစံအတိုင္း လက္နက္ႀကီး၊ လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ ေနရာအႏွံ႔ရမ္းသန္းပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ (၅) မတ္လ(၂) ရက္ေန႔တြင္လည္း ယမန္ေန႔နည္းတူစစ္ရာဇဝတ္နယ္ခဲ်႕တပ္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ရဟတ္ယာဥ္၊ လက္နက္ႀကီး၊ လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်ာက္တန္းရြာ၊ ေအာင္သာစည္ရြာမ်ားအနီး၌တစ္ဖက္သတ္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနျခင္းမ်ားကိုျပဳလုပ္ေနခဲ့သည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္စစ္အင္အား၊ လက္နက္အင္အားျဖည့္တင္းျခင္းမ်ားကိုလည္း ရခိုင္ေဒသရွိေနရာအႏွံ႔သို႔အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္စြာျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္တန္းရြာ ပတ္ဝန္းက်င္အႏွံ႔အျပားသို႔ေန႔လည္(၁)နာရီခန္႔မွစတင္ၿပီး ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ေရစိုးေခ်ာင္းဗ်ဴဟာ၊ ရေသ့ေတာင္အေျခစိုက္ခမရ(၅၃၇) တပ္ရင္းမ်ားမွလက္နက္ႀကီး၊ လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္တစ္ဖက္သတ္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားျခင္းမရွိဘဲ ေအာင္သာစည္ရြာ ႏွင့္ ေက်ာက္တန္းရြာ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ားသို႔ ယမန္ေန႔နည္းတူရမ္းသန္းပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စစ္ေဘးေရွာင္ေနၾက၍ရြာသူရြာသားမ်ားမရွိေသာ ေက်ာက္တန္းရြာအတြင္း လက္နက္ႀကီးက်ည္(သို႔မဟုတ္) ရဟတ္ယာဥ္ေပၚမွ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ လူေနအိမ္အခိ်ဳ႕ထပ္မံမီးေလာင္ပ်က္စီးခဲ့သည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ အင္တာနက္လိုင္းမ်ားကိုျဖတ္ေတာက္ၿပီးေနာက္ စစ္ရာဇဝတ္က်ဴးလြန္မႈမ်ားကို အတင့္ရဲစြာျဖင့္ ေျဗာင္က်က်က်ဴးလြန္ေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ယခုကဲ့သို႔စစ္ရာဇဝတ္က်ဴးလြန္မႈအသစ္မ်ားကို ျပဳစု၍ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံ ေပးပို႔သြားမည္။ က်ဴးလြန္ခံရေသာမိဘျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား၊ မွတ္တမ္းမ်ားကို မိမိတို႔၏ နီးစပ္ရာတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ေပးပို႔ၾကရန္ကိုလည္း တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။ သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္

Subscribe to Our Newsletter

  • Vkontakte Social Icon
  • White Facebook Icon

Copyright @ 2019 Arakan Army