၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ နိုဝင္ဘာလ(၇)ရက္ ႏွင့္ (၉) ရက္ေန႔၊ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ နိုဝင္ဘာလ(၇) ရက္ေန႔တြင္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ "ဇီးေခါင္းရြာ" ႏွင့္ "ေက်ာက္ျပင္ဆိပ္ရြာ"အၾကားတြင္ အင္အား(၂၅၀) ခန္႔ပါေသာဗမာလူမ်ိဳးေရးအစြန္းေရာက္နယ္ခ်ဲ႕တပ္ ႏွင့္ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္တို႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ နံနက္(၁၀) နာရီ(၃၀) မိနစ္တြင္ မိမိတို႔အားထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ရန္ႀကိဳးစားေနသည့္ အဆိုပါစစ္ေၾကာင္းအား မိနစ္အနည္းငယ္ခန္႔ဟန္႔တားတိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ရန္သူ႔ဖက္မွ ေသဆံုးသူႏွင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ားရွိခဲ့သည္။

ညေန(၅) နာရီခန္႔တြင္လည္း အဆိုပါစစ္ေၾကာင္းအား ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွ မိနစ္(၂၀) ခန္႔ထပ္မံတိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ညေနပိုင္းတိုက္ခိုက္အတြင္း ရန္သူ႔ဖက္မွ (၄) ဦးေသဆံုးခဲ့ၿပီး ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ားထပ္မံရွိခဲ့သည္။ နံနက္ပိုင္းတိုက္ပြဲမျဖစ္ခင္ကတည္းကပင္ရန္သူသည္ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ေနရာအႏွံ့ရမ္းသန္းပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနခဲ့သည္။

ႏိုဝင္ဘာလ(၈) ရက္ေန႔တြင္ မိမိတို႔အဖို႔ ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲမ်ားမရွိခဲ့ေသာ္လည္း ရန္သူ႔ဖက္မွလက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားရံဖန္ရံခါရွိခဲ့သည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ နိုဝင္ဘာလ(၉) ရက္၊နံနက္(၈) နာရီ(၄၅) မိနစ္တြင္လည္း ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊ "တံု႔မဝရြာ" အနီး၌ မိမိတို႔ရွိရာေနရာသို႔က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္လာေသာ ျမန္မာစစ္တပ္ ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္တို႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ရန္သူ႔ဖက္မွမ်က္ျမင္(၃) ဦးေသဆံုးခဲ့ၿပီးဒဏ္ရာရသူအခ်ိဳ႕လည္းရွိခဲ့သည္။ မိမိတို႔ဖက္မွ တစံုတရာထိခိုက္မႈမရွိခဲ့ပါ။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ နိုဝင္ဘာလ(၉) ရက္ေန႔တြင္ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္၊ရြာသာယာေက်းရြာ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ရွိ ေတာင္တန္း ႏွင့္ ယိုးဆႏြင္းေက်း႐ြာအေ႐ွ႕ဘက္ ေတာင္တန္းမ်ားအားတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားျခင္းမရွိဘဲ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ရဟတ္ယာဥ္(၃) စီးေပၚမွ စက္ေသနတ္၊ေရာ့ကတ္မ်ားျဖင့္နံနက္(၁၀) နာရီမွ နံနက္(၁၀) နာရီ (၃၀) မိနစ္အထိ မိနစ္သံုးဆယ္ၾကာ,လာေရာက္ဗံုးႀကဲတိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္