၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ နိုဝင္ဘာလ(၁၇/၁၈) ရက္၊ ရခိုင္ျပည္(လက္က်န္) တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား


၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ နိုဝင္ဘာလ(၁၇)ရက္၊ ေန႔လည္ (၂) နာရီခန္႔မွစတင္၍ရခိုင္ျပည္၊ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေညာင္ေခ်ာင္းရြာအေရွ႕ဖက္(၈.၂) ကီလိုမီတာအကြာအေဝး(သို႔မဟုတ္) ရန္းေခ်ာင္းအေရွ႕ဖက္ေတာင္ေၾကာတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ မိမိတို႔လႈပ္ရွားစစ္ေၾကာင္းရွိရာေနရာသို႔က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္လာေသာေၾကာင့္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားရျခင္းျဖစ္သည္။

ညေန(၅) နာရီ(၃၀)မိနစ္ခန္႔ အထိအျပန္အလွန္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကၿပီး တိုက္ပြဲၾကာျမင့္ခ်ိန္(၃) နာရီ(၃၀) မိနစ္ခန္႔ရွိခဲ့သည္။ ရန္သူသည္ အင္အား(၄၀၀) ခန္႔ျဖင့္ မိမိတို႔အားဘက္(၃) ဘက္မွထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွ အေကာင္းဆံုးတံု႔ျပန္တိုက္ခိုက္ႏိုင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ အထိအခိုက္အက်အဆံုးအခ်ိဳ႕ျဖင့္ ရန္သူသည္တပ္လန္သြားခဲ့သည္။ ဤတိုက္ပြဲအတြင္း ရန္သူ႔ဖက္မွ (၅) ဦးမ်က္ျမင္က်ဆံုးခဲ့ၿပီး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူ(၁၀) ဦးခန္႔ထပ္မံရွိႏိုင္သည္။ မိမိတို႔ဖက္မွ အလတ္စားဒဏ္ရာရသူအခ်ိဳ႕မွလြဲ၍ က်ဆံုးမႈမရွိခဲ့ပါ။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ(၁၈) ရက္၊ နံနက္(၉) နာရီ(၃၀) မိနစ္တြင္ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္၊ ရြာသာယာရြာေျမာက္ဖက္(၆) ကီလိုမီတာခန္႔အကြာအေဝးရွိေတာင္တန္းေပၚတြင္လည္း အင္အား(၈၀) ခန္႔ရွိေသာ စစ္ရာဇဝတ္နယ္ခ်ဲ႕တပ္( ျမန္မာ့တပ္မေတာ္) သည္ မိမိတို႔လႈပ္ရွားစစ္ေၾကာင္းရွိရာသို႔ဝင္ေရာက္လာေသာေၾကာင့္ တစ္နာရီခန္႔တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ရန္သူသည္ေနာက္ဆုတ္သြား၍ ေခတၱရပ္တန္႔ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ေန႔လည္(၃) နာရီခန္႔တြင္ထပ္မံတိုက္ခိုက္လာခဲ့ေသာေၾကာင့္ တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ညေန(၅) နာရီအထိအျပန္အလွန္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမွာ ႀကိဳၾကားႀကိဳၾကားရွိေနေသးသည္။ ဤတိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း၌လည္း ရန္သူ႔ဖက္မွ(၁၀) ဦးခန္႔ေသဆံုးခဲ့ၿပီး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူ(၁၅) ဦးေက်ာ္ရွိခဲ့သည္။ မိမိတို႔ဖက္မွလည္း အာရကၡစစ္သည္ေတာ္(၂) ဦးတိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳးအတြက္အသက္ေပးဆပ္စြန္႔လႊတ္ခဲ့ရသည္။

ႏိုဝင္ဘာလ(၁၈) ရက္ေန႔၊ေန႔လည္(၁၂) နာရီ(၁၀) မိနစ္တြင္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ဥယ်ာဥ္သာရြာေျမာက္ဖက္(၁) ကီလိုမီတာခန္႔အကြာအေဝးရွိ ရန္သူ႔စစ္ေၾကာင္းအား ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွ မိနစ္အနည္းငယ္ခန္႔သြားေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ရန္သူ(၁) ဦးအားသုတ္သင္ရွင္းလင္းႏိုင္ခဲ့သည္။

ႏိုဝင္ဘာလ(၁၈) ရက္ ၊ေန႔လည္(၂) နာရီ(၃၀) မိနစ္တြင္လည္း ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ႏြားလွေက်ာ္(လိုင္ဂြင္) ရြာအေရွ႕ေျမာက္ဖက္၌ အင္အား(၁၅၀) ခန္႔ပါ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏စစ္ေၾကာင္းတစ္ခုအား ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွ ျဖတ္ေတာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ညေန(၅) နာရီနီးပါးအထိ တိုက္ပြဲျပင္းထန္ခဲ့သည္။ ဤတိုက္ပြဲအတြင္း၌လည္း ရန္သူ(၈) ဦးအားထပ္မံသုတ္သင္ရွင္းလင္းႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဒဏ္ရာရသူမ်ားမွာလည္း (၁၀) ဦးခန္႔ရွိခဲ့သည္။ မိမိတို႔အေနျဖင့္ အထိအခိုက္အနည္းဆံုးျဖင့္ ထိေရာက္စြာတိုက္ပြဲဝင္ႏိုင္ခဲ့ေသာတိုက္ပြဲတစ္ပြဲလည္းျဖစ္ခဲ့သည္။

ဤကဲ့သို႔ ရခိုင္ေဒသအတြင္း အထိအခိုက္အက်အဆံုးမ်ားေနေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ အတြဲလိုက္ပစ္ဒံုးမ်ားကို တေက်ာ့ျပန္သံုးကာ ေနရာ(၄) ေနရာမွ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ျခင္း ႏွင့္ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားေပၚမွ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ားကို ခပ္စိပ္စိပ္ျပဳလုပ္လာေသာေၾကာင့္မိမိတို႔အေနျဖင့္ ရန္သူ႔လက္နက္ႀကီးပစ္ခတ္မႈမ်ားကိုေလ်ာ့ခ်နိုင္ရန္အတြက္ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္သည္မ်ားကိုဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ဤကဲ့သို႔ အတြဲလိုက္ပစ္လက္နက္ႀကီးမ်ားေၾကာင့္ မိမိတို႔လက္ထဲတြင္ရွိေသာသံု႔ပန္းမ်ားျဖစ္ၾကေသာျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွာလက္နက္ႀကီးက်ည္ထိမွန္ေသဆံုးပါက ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ တာဝန္သာျဖစ္ေၾကာင္းသိေစအပ္သည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္

Subscribe to Our Newsletter

  • Vkontakte Social Icon
  • White Facebook Icon

Copyright @ 2019 Arakan Army