top of page

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၃) ရက္ေန႔ ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

ဇြန္လ(၃) ရက္ေန႔တြင္ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၌ႏွစ္ေနရာ၊ပုဏၰားကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္၌တစ္ေနရာ၊ စုစုေပါင္းေနရာသံုးခု၌တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျပင္းထန္ေနခဲ့သည္။


ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ တပ္မ(၅၅) လက္ေအာက္ခံ၊ ကေလာၿမိဳ႕အေျခစိုက္၊ခလရ(၃) အား ဇြန္လ(၂) ရက္ေန႔တြင္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္ "ေ႐ႊတမာ႐ြာ"ႏွင့္ "ေအာင္တိုင္႐ြာ"အၾကားတြင္ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ အင္အား(၁၅၀) ခန္႔ပါေသာရန္သူ႔စစ္ေၾကာင္း၏ သံုးပံုတစ္ပံုေက်ာ္အား အထိနာေအာင္ျပဳလုပ္ႏိူင္ခဲ့သည့္အျပင္ ဖ႐ိုဖရဲျဖစ္ေနသည့္လက္က်န္စစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ေခါင္းမေဖာ္ႏိုင္ေအာင္တိုက္ခိုက္ႏိုင္ခဲ့သည္။


ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္၊ ကြန္မန္ဒိုမ်ားမွ ရွင္းလင္းေရးလုပ္ရာရန္သူ႔အေလာင္းမ်ား၊ လက္နက္ခဲယမ္းမီးေက်ာက္မ်ား၊စစ္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၊    ရဲအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၊ရိကၡာပစၥည္းမ်ား၊ေဆးဝါးပစၥည္းမ်ား၊႐ံုးသံုးစာ႐ြက္စာတမ္းအခ်ိဳ႕ကိုဇြန္လ(၂) ရက္၊ညသန္းေခါင္(၁၂) မထိုးမီသိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။


တၿပိဳင္နက္တည္းတြင္ ရန္သူသည္ ပိတ္မိေနေသာလက္က်န္စစ္ေၾကာင္းလြတ္ေျမာက္ရန္အတြက္ ေျမာက္ဦးႏွင့္အျခားေနရာႏွစ္ခုမွလက္နက္ႀကီးမိုး႐ြာသကဲ့သို႔မိုးလင္းသည္အထိတစ္ညလံုးပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္ေနခဲ့ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္သာ လက္က်န္စစ္ေၾကာင္းအေနျဖင့္အနည္းငယ္အသက္႐ႈေ႐ွာင္ခဲ့သည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ဇြန္လ(၃) ရက္ေန႔၊နံနက္(၅) နာရီခန္႔မွစတင္ၿပီး ယမန္ေန႔ကမိမိတို႔ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္ "ေ႐ႊတမာ႐ြာ"ႏွင့္ "ေအာင္တိုင္႐ြာ"အၾကားတြင္ ေနာက္က်န္ရန္သူ႔စစ္ေၾကာင္းအားထပ္မံထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ အထိနာၿပီးဆုတ္ခြာထြက္ေျပးေနၾကသည့္ရန္သူမ်ားအားရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္၊ ကြန္မန္ဒိုမ်ားမွလိုက္လံ႐ွင္းလင္းႏိုင္ခဲ့ၿပီးလက္နက္ခဲယမ္းပစၥည္းအခ်ိဳ႕ထပ္မံသိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။

ေမလ(၃) ရက္၊ နံနက္(၇) နာရီ (၁၀) မိနစ္ခန္႔မွစတင္ၿပီး မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊ "ဘိတ္ေတာင္" ႏွင့္ "စပါးထား႐ြာ" အၾကားတြင္ စစ္ကူတက္လာေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္တို႔ ထိေတြ႕မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ သံုးနာရီေက်ာ္ၾကာ အျပန္အလွန္ထိေတြ႕တိုက္ခိုက္မႈထဲတြင္လည္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဖက္မွ ထိခိုက္+က်ဆံုး (၁၀) ဦးနီးပါးထပ္မံ႐ွိခဲ့သည္။ ရန္သူမ်က္ျမင္(၄) ဦးေသဆံုး) မိမိတို႔ဖက္မွ အေသးစားဒဏ္ရာရသူတစ္ဦးမွလြဲ၍ အထိအခိုက္အက်အဆံုးမ႐ွိခဲ့ပါ။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ရည္႐ြယ္ခ်က္႐ွိ႐ွိျဖင့္ စပါးထား႐ြာအတြင္းသို႔လက္နက္ႀကီးျဖင့္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ စပါးထားဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းအတြင္းက်ေရာက္ထိမွန္မႈေၾကာင့္ ၎ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းထဲတြင္ လက္နက္ႀကီးဒဏ္ေ႐ွာင္လြဲႏိုင္ရန္ေရာက္႐ွိေနၾကေသာ႐ြာသူ/႐ြာသားမ်ားထဲမွ-

(၁) ဦးေမာင္ထြန္းျဖဴ

(၂) ဦးေမာင္ေမာင္သန္း

(၃) ေဒၚလွျပည့္စိန္

(၄) ဦးလွေမာင္တို႔ ေလးဦးမွာပြဲခ်င္းၿပီးေသဆံုးခဲ့ၿပီး အျခားႏွစ္ဦးမွာ ေဆး႐ံုသို႔ေရာက္မွေသဆံုးခဲ့ရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏လက္နက္ႀကီးက်ည္ေၾကာင့္ စပါးထား႐ြာမွ အရပ္သားေသဆံုးသူ(၆) ဦးအထိ႐ွိလာခဲ့ၿပီး ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ လက္နက္ႀကီး/ လက္နက္ငယ္ေၾကာင့္ေသဆံုးခဲ့ရသူအရပ္သားအေရအတြက္မွာျမင့္တက္လွ်က္႐ွိသည္။ ေနာက္ထပ္လက္နက္ႀကီးဒဏ္ရာရ႐ွိထားသူအခ်ိဳ႕မွာလည္း စိုးရိမ္ဖြယ္အေနအထားတြင္႐ွိသည္။

မိမိတို႔အေနျဖင့္ ရခိုင္လူထုအားပစ္မွတ္ထားတိုက္ခိုက္ေနသည့္တပ္ရင္းမ်ား၊ လက္နက္ႀကီးျဖင့္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနသူမ်ားကို အခြင့္အေရးရလွ်င္လက္တံု႔ျပန္သြားမည္။


၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၃) ရက္၊ ေန႔လည္(၁၂) နာရီ (၃၀) မိနစ္ခန္႔တြင္လည္း ပုဏၰားကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္၊"ဒြေခ်ာင္း႐ြာ" အေ႐ွ႕ေတာင္ဖက္(၁.၅) ကီလိုမီတာအကြာအေဝး႐ွိေတာင္တန္းေပၚတြင္ (၂) နာရီနီးပါးၾကာတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။


ရန္သူသည္ မိမိတို႔ လႈပ္႐ွားစစ္ေၾကာင္း႐ွိရာေနရာအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာေသာေၾကာင့္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ ဤတိုက္ပြဲအတြင္းတြင္လည္း ရန္သူသည္ထပ္မံအထိနာခဲ့သည္။ ႏွစ္နာရီနီးပါးအၾကာတိုက္ပြဲအတြင္း အင္အားအလံုးအရင္းျဖင့္ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္လာခဲ့ေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဖက္မွ မ်က္ျမင္(၁၆) ဦး၊ ဒဏ္ရာရသူ(၅) ဦးအထိ႐ွိခဲ့ၿပီးတပ္လန္သြားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ရန္သူသည္ ထပ္မံထိုးစစ္မဆင္ဘဲအေဝးမွလက္နက္ႀကီး၊လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္သာပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနခဲ့သည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး

ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္642 views
bottom of page