၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂၄/၂၅) ရက္ေန႔၊ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊စက္တင္ဘာလ(၂၄/၂၅) ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ရခိုင္ျပည္၊ အမ္းၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ရွိေနခဲ့သည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ(၂၄) ရက္ေန႔တြင္ အမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကမ္းေထာင့္ႀကီး၊ အေရွ႕ဖက္ (၃.၇) ကီလိုမီတာအကြာအေဝးရွိေတာင္တန္းေပၚတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္ဖက္မွ မိမိတို႔တပ္ဖြဲ႕ရွိရာေနရာသို႔ဝင္ေရာက္လာေသာေၾကာင့္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ နာရီဝက္ခန္႔အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ရန္သူသည္ ၎တို႔၏ေသဆံုးသူအေလာင္းမ်ားကိုယူၿပီးေနာက္ဆုတ္သြားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ အေဝးမွပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနခဲ့သည္။ မိမိတို႔တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ေျပာျပခ်က္အရ ရန္သူ႔ဖက္မွမ်က္ျမင္(၈) ဦးခန္႔ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ(၂၅) ရက္ေန႔၊ေန႔လည္(၁၂) နာရီခန္႔အခိ်န္တြင္ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လြန္ခဲ့ေသာေန႔ရက္မ်ား၌တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေနရာႏွင့္ ၎ပတ္ဝန္းက်င္မ်ားကို ျမန္မာစစ္တပ္ဖက္မွ ရဟတ္ယာဥ္(၂) စီးေပၚမွ ဗံုး၊ေရာ့ကတ္မ်ားျဖင့္ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္လာေရာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ထို႔အတူလက္နက္ႀကီးအႀကိမ္အေရအတြက္(၂၀) ေက်ာ္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊စက္တင္ဘာလ(၂၅) ရက္ေနတြင္မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္နွင့္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေနရာ(၃)ေနရာ၌တိုက္ပြဲမ်ားအသီးသီးျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

(၁) ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ ေမာင္သာကုန္းရြာ၊ အေရွ႕ဖက္၊ ကားလမ္းမအနီးတြင္လည္းေကာင္း

(၂) မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊ေက်ာ္ကရြာ၊ အေနာက္ဖက္(၁.၄) ကီလိုမီတာအကြာအေဝးတြင္လည္းေကာင္း

(၃)မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊ေက်ာ္ကရြာ၊ အေရွ႕ေျမာက္(၂.၃)ကီလိုမီတာအကြာအေဝးတြင္လည္းေကာင္း ထိေတြ႕တိုက္ခိုက္မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ ေလာေလာဆယ္အေသးစိပ္တိုက္ပြဲအေျခအေနမ်ားကို မသိရွိရေသးပါ။ တိုက္ပြဲေနာက္ဆက္တြဲမ်ားကို သိရွိရပါကဆက္လက္တင္ေပးသြားပါမည္။

မိမိတို႔ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ သတင္ႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဌာနတြင္မေဖာ္ျပရေသးေသာ လက္က်န္တိုက္ပြဲ အျဖစ္ စက္တင္ဘာလ(၂၃) ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ေပါက္ရြာ၊ အေနာက္ဖက္ရွိကားလမ္းမအနီး၌ ညေန(၃) နာရီ (၄၀) မိနစ္တြင္ မိနစ္အနည္းငယ္ၾကာထိေတြ႕ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာတိုက္ပြဲျဖစ္သည္။ အင္အား(၁၃၀) ေက်ာ္ပါရန္သူ႔စစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ မိနစ္အနည္းငယ္ၾကာထိေတြ႕မႈျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ရန္သူ႔ဖက္မွ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူအခိ်ဳ႕ရွိႏိုင္သည္။

တအာင္းေဒသအတြင္း၌လည္း ျမန္မာစစ္တပ္ဖက္မွ သံခ်ပ္ကာမ်ား၊ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနခဲ့သည္။

သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ(၂၅) ရက္ေန႔ေရးတင္ပါသည္။