top of page

၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဇြန္လ(၂/၃)ရက္ တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၂)ရက္(တနဂၤေႏြေန႔)တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲ၊ေနာက္ဆက္တြဲသတင္းမ်ား ႏွင့္သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ေသာတပ္မ(၅၅)လက္ေအာက္ခံ၊ကေလာၿမိဳ႕အေျခစိုက္၊ခလရ(၃)၏လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား၊ စစ္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ရန္သူ႔အေလာင္းမ်ား၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ဇြန္လ(၂) ရက္ေန႔၊ ေန႔လည္(၂) နာရီခန္႔မွစတင္ၿပီးမင္းျပားၿမိဳ႕နယ္"ေ႐ႊတမာ႐ြာ"ႏွင့္"ေအာင္တိုင္႐ြာ"အၾကားတြင္ခလရ(၃)(ကေလာၿမိဳ႕အေျခစိုက္တပ္ရင္း)အားရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္၊ကြန္မန္ဒိုမ်ား၏ထိုးစစ္ႏွင့္ေခ်မႈန္းေရးတိုက္ပြဲအတြင္း၌ရန္သူ႔ထံမွက်ဆံုးအေလာင္းအခ်ိဳ႕ႏွင့္ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား၊ စစ္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းအခ်ိဳ႕ကိုထပ္မံသိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။


အေစာပိုင္းသိမ္းဆည္းရမိေသာ လက္နက္ငယ္တစ္ခုတြင္ (၄၁၇) ဟုပါ႐ွိေသာေၾကာင့္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ တပ္မ(၉၉)ကြပ္ကဲမႈေအာက္၊"ယင္းေတာ္"အေျခစိုက္၊ခမရ(၄၁၇)ႏွင့္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားသည္ဟုယူဆခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းသိမ္းဆည္းရမိေသာပစၥည္းမ်ားမွာတပ္မ(၅၅)ကြပ္ကဲမႈေအာက္၊ကေလာအေျခစိုက္၊ခလရ(၃) ၏ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား၊ စစ္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၊ ျဖစ္ေနသည္ကိုေတြ႕႐ွိရသည္။


ထို႔အျပင္(၅၄၀)အမည္ပါစာအုပ္တစ္အုပ္၊ဗိုလ္ႀကီးေက်ာ္ဇင္ထြန္း(ၾကည္း၅၉၄၂၆)ႏွင့္ဗိ္္ုလ္ဟိန္းမင္းထက္(ၾကည္း၇၂၁၄၃)ဟုေရးသားထားေသာစာအုပ္အခ်ိဳ႕ကိုလည္းသိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။သိမ္းဆည္းရမိေသာပစၥည္းမ်ားမွာ-


(၁) MG-42 (ငါးၾကင္းၿမီး) - (၁) လက္၊ က်ည္တြဲ(၃) ခုႏွင့္ ၎၏က်ည္ဆံ (၉၃၀) ေတာင့္၊

(၂) MA- 1 (၂) လက္

(၃) MA- 2 (၁)လက္

(၄) MA- 3 (၇) လက္

(၅) MA- 4 (၁) လက္

(၆) 81 MM ဗံုးသီး (၈) လံုး

(၇) 60 MM ဗံုးသီး (၁၄) လံုး

(၈) 40 MM ဗံုးသီး (၃၄) လံုး

(၉) Energa အီနာဂါ (၃၇) လံုး ႏွင့္၎၏ပို႔က်ည္ (၂၃) ေတာင့္

(၁၀) RPG-7 ဗံုးသီး (၂၁) လံုး

(၁၁) RPG-7 ပို႔က်ည္ (၁၇) ခု

(၁၂) လက္ပစ္ဗံုး (၂၀) လံုး

(၁၃) နင္းမိုင္း (၁၆) လံုး

(၁၄) လက္နက္ငယ္က်ည္ (၄၃၅၀) ေတာင့္

(၁၅) လက္နက္ငယ္က်ည္ေဘာက္ (၂၈) ေဘာက္

(၁၆) စႏိုက္ဘာက်ည္ေဘာက္ (၁) ေဘာက္

(၁၇) စက္လတ္က်ည္ေဘာက္ (၁) ေဘာက္

(၁၈) စကားေျပာစက္ႀကီး (၂) လံုး

(၁၉) RT စက္ (၂) လံုး

(၂၀) ဘက္ထရီအိုး (၂) လံုး

(၂၁) Solar ဆိုလာ (၃) ခ်ပ္

(၂၂) ေခါက္ခ်ိဳးဆိုလာ Solar (၁) ခု

(၂၃) Android /CDMA ဖုန္းစုစုေပါင္း(၈) လံုး

(၂၄) တပ္မ(၅၅) ဘက္တံဆိပ္ပါယူနီေဖာင္း (၁၈) စံု

(၂၅) ေျမပံု (၁) ခ်ပ္

(၂၆) ဂဏန္းေပါင္းစက္ Calculator (၁) ခု

(၂၇) လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းအခ်ိဳ႕

(၂၈) ေဆးဝါးပစၥည္းအခ်ိဳ႕

(၂၉) ေစာင္ (၁၇) ထည္

(၃၀) ႐ံုးသံုးစာ႐ြက္၊စာတမ္း၊ မွတ္တမ္း( ၁) အိတ္

(၃၁) စားနပ္ရိကၡာအခ်ိဳ႕၊

(၃၂)စစ္သံုးေက်ာပိုးအိတ္၊ဟန္ေကာ၊အိုး၊ဓာတ္ခဲအပါအဝင္အျခားေသာအေထြေထြပစၥည္းအခ်ိဳ႕ကိုသိမ္းဆည္းရခဲ့သည္။


သိမ္းဆည္းရမိေသာ ပစၥည္းမ်ားတြင္ ရဲယူနီေဖာင္း(အက်ႌတစ္ထည္)၊ ရဲအရာ႐ွိအပြင့္(၂) ပြင့္ပါ ဘားတစ္ခု၊ ရဲႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းအခ်ိဳ႕ကိုထပ္မံသိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။ထို႔အျပင္တိုက္ပြဲအတြင္း၌အသက္မေသေသးပဲလည္ပင္းကိုက်ည္ေဖာက္ၿပီးျပင္းထန္ေသာဒဏ္ရာရေနေသာခလရ(၃)၏သံု႔ပန္းတစ္ဦးကိုဖမ္းဆီးရမိၿပီးေနာက္မိမိတို႔ေဆးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွႏိုင္ငံတကာသံု႔ပန္းဥပေဒႏွင့္အညီမိမိတို႔တြင္ပါလာေသာေဆးဝါးမ်ားျဖင့္အတတ္ႏိုင္ဆံုးကုသေပးေနသည္။သို႔ေသာ္ေသနတ္ဒဏ္ရာျပင္းထန္စြာရ႐ွိေနေသာ၎သံု႔ပန္း၏အသက္႐ွင္သန္ေရးမွာ ခက္ခဲေနေပလိမ့္မည္။


သံု႔ပန္းျဖစ္သူ၏စစ္ေဆးထြက္ဆိုခ်က္အရလည္းခလရ(၃)ႏွင့္အတူရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္(၅)ဦးပါလာခဲ့ၿပီးတိုက္ပြဲအတြင္းတစ္ခ်ိဳ႕က်ဆံုး၊တစ္ခ်ိဳ႕ဒဏ္ရာရေနေၾကာင္းထပ္မံသိ႐ွိရသည္။အဆိုပါရဲမ်ားသည္ရခိုင္႐ြာမ်ားကိုဝင္ေရာက္ပိတ္ဆို႔ဝိုင္းရံစဥ္ကာလမ်ားအတြင္း၌"ဥပေဒႏွင့္အညီ" "နယ္ေျမ႐ွင္းလင္းေရး"ဟူေသာေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ လက္တလံုးျခားအသံုးခ်ၿပီးရြာသူရြာသားမ်ားကိုပုဒ္မအမ်ိဳးမ်ိဳးတပ္ကာဖမ္းဆီးျခင္း၊ႏွိပ္စက္ျခင္း၊သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ အစုလိုက္အပုံလိုက္သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ရြာသူရြာသားမ်ားပိုင္ပစၥည္းမ်ားကို ခိုးယူျခင္း၊ လုယူစားေသာက္ျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ားကိုျပဳလုပ္ၾကၿပီးစစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ိဳးစံုကိုက်ဴးလြန္ေနၾကေသာစစ္ရာဇဝတ္ေကာင္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အားတိုက္႐ိုက္တစ္မ်ိဳး၊သြယ္ဝိုက္တစ္ဖံု အားေပးကူညီခဲ့ၾကသူမ်ားလည္းျဖစ္သည္။


ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္၊ကြန္မန္ဒိုမ်ား၏ယေန႔ထိုးစစ္အတြင္းမိမိတို႔ဖက္မွစစ္သည္ေတာ္(၃)ဦးအာရကၡတိုင္းျပည္ႏွင့္ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားတြက္အသက္ေပးဆပ္စြန္႔လႊတ္ခဲ့ရၿပီး အေသးစားႏွင့္အလတ္စားဒဏ္ရာရသူစုစုေပါင္း(၄) ဦးအထိ႐ွိခဲ့သည္။တိုက္ပြဲအတြင္းသတၱိေျပာင္ေျမာက္စြာတိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ေသာရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္၊စစ္သည္ေတာ္မ်ားအား မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။


ရန္သူ၏တပ္မ(၅၅) လက္ေအာက္ခံ၊ ကေလာၿမိဳ႕အေျခစိုက္၊ခလရ(၃) မွ ထိခိုက္+က်ဆံုး) (၄၀) ေက်ာ္အထိ႐ွိခဲ့သည္။(မ်က္ျမင္အရရန္သူ႔ဖက္မွေသဆံုးသူ၁၅ဦး)ရန္သူ႔ဖက္မွလက္နက္ႀကီးပစ္ကူမ်ားကိုေျမာက္ဦးအပါအဝင္တိုက္ပြဲ၏တစ္ဖက္ကမ္း(ေလးၿမိဳ႕ျမစ္)မွပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား၊အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားမွာတစ္ညလံုးနီးပါး႐ွိေနခဲ့သည္။


ဇြန္လ(၃)ရက္ေန႔၊နံနက္(၅)နာရီခန္႔မွစတင္ၿပီးအထိနာၿပီးဆုတ္ခြာထြက္ေျပးေနၾကသည့္ရန္သူမ်ားအားရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္၊ကြန္မန္ဒိုမ်ားမွလိုက္လံ႐ွင္းလင္းလွ်က္႐ွိၿပီးလက္နက္ခဲယမ္းပစၥည္းအခ်ိဳ႕ထပ္မံသိမ္းဆည္းရမိထားသည္။


ေမလ(၃) ရက္၊ နံနက္(၇) နာရီ (၁၀) မိနစ္ခန္႔မွစတင္ၿပီး မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊ "ဘိတ္ေတာင္" ႏွင့္ "စပါးထား႐ြာ" အၾကားတြင္ စစ္ကူတက္လာေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္တို႔ ထိေတြ႕မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ သံုးနာရီေက်ာ္ၾကာအျပန္အလွန္ထိေတြ႕တိုက္ခိုက္မႈထဲတြင္လည္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဖက္မွ ထိခိုက္+က်ဆံုး (၁၀)ဦးနီးပါးထပ္မံ႐ွိခဲ့သည္။(ရန္သူမ်က္ျမင္(၄)ဦးေသဆံုး၊မိမိတို႔ဖက္မွအေသးစားဒဏ္ရာရသူတစ္ဦးမွလြဲ၍ အထိအခိုက္အက်အဆံုးမ႐ွိခဲ့ပါ။


တိုက္ပြဲေနာက္ဆက္တြဲသတင္းမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီဆက္လက္တင္ေပးသြားပါမည္။


သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး

ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္
634 views

Comentarios


bottom of page