top of page

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွမီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးထားေသာမီးလက္၀ေက်းရြာ(ေအာက္ရြာ)ႏွင့္ပတ္သက္၍ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္/ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္


၁၃၈၂ ခုႏွစ္၊ နယုန္လဆန္း (၆) ရက္

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေမလ (၂၇) ရက္


ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွမီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့ေသာ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊ မီးလက္ဝေက်း႐ြာ(ေအာက္႐ြာ) ႏွင့္ပတ္သက္၍ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္


၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေမလ (၂၆) ရက္၊ ေန႔လယ္ (၂) နာရီ (၄၀) မိနစ္ခန႔္မွစတင္ၿပီး ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ မီးလက္ဝေက်း႐ြာ(ေအာက္႐ြာ)အား ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ အင္အား (၅၀) ခန႔္ပါ စစ္ေၾကာင္းတစ္ခုမွ မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ မီးေလာင္ေန၍ မီးၿငိမ္းသတ္ရန္သြားၾကသည့္ ၎ပတ္ဝန္းက်င္မွ ႐ြာသားမ်ားကိုလည္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ မီးလက္ဝေက်း႐ြာ(ေအာက္႐ြာ)အတြင္းမွ ေသနတ္ျဖင့္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ အသက္ႀကီးပိုင္း ႐ြာေစာင့္အဘိုးအို (၂) ဦး မွာလည္း ၎႐ြာအတြင္းက်န္ရစ္ခဲ့ၿပီး အဆက္အသြယ္မရျဖစ္လ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ေက်း႐ြာအခ်ိဳ႕အား မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးၿပီးေနာက္ ေက်း႐ြာအတြင္း၊ လူသြားလမ္း၊ လူေနအိမ္၊ ဘုရားေက်ာင္း၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားအနီး၌ စြန႔္လႊတ္မိုင္း၊ တိုက္မိုင္းမ်ားေထာင္ထားေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ အထူးဂ႐ုျပဳသြားလာၾကပါရန္ သတိေပးအပ္ပါသည္။


မီးလက္ဝေက်း႐ြာတြင္ “အထက္မီးလက္ဝ႐ြာ” ႏွင့္ “ေအာက္မီးလက္ဝ႐ြာ” ဟူ၍ ႏွစ္ပိုင္းခြဲထားသည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့သည့္ ေအာက္မီးလက္ဝေက်း႐ြာတြင္ ခူမီးလူမ်ိဳးမ်ားေနထိုင္ၿပီး အိမ္ေျခ (၁၂၉) ေဆာင္ ရွိသည္။ အဆိုပါ႐ြာမွာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ လက္နက္ႀကီးဒဏ္ကိုေၾကာက္လန႔္၍ ႐ြာလုံးကြၽတ္ တိမ္းေရွာင္ထြက္ေျပးေနၾကရသည့္႐ြာမ်ားထဲမွ တစ္႐ြာျဖစ္သည္။ ႐ြာသူ၊ ႐ြာသားမ်ားမရွိသည့္အခ်ိန္၌ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ႐ြာအတြင္းဝင္ေရာက္ၿပီး ႐ြာသားမ်ားပိုင္ဆိုင္သည့္ပစၥည္းမ်ားအား ခိုးယူျခင္း၊ ကြၽဲ၊ ႏြား၊ တိရစာၦန္မ်ားကို ခိုးယူသတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္းတို႔အျပင္ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ႐ြာအတြင္း ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ကာ ႐ြာလုံးကြၽတ္မီးရႈိ႕သည့္လုပ္ရပ္မ်ားကို ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ဆက္တိုက္လုပ္ေဆာင္ေနခဲ့သည္။


ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေမလတစ္လလုံးအတြင္း မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့ေသာ ေက်း႐ြာမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ လကၠာေက်း႐ြာ၊ အမ္းၿမိဳ႕နယ္ ဒါးလက္အလယ္ကြၽန္းေက်း႐ြာ ႏွင့္ ဆင္ဦးတိုက္ေက်း႐ြာ၊ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္ ဖားၿပိဳေက်း႐ြာ၊ ပုဏၰားကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ ဒိုးတန္းေက်း႐ြာႏွင့္ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္ နန္းေခ်ာင္းဝေက်း႐ြာမ်ားအျပင္ ေလေၾကာင္းႏွင့္ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာေက်း႐ြာမ်ား ေျမာက္မ်ားစြာရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။


ဗမာမဟုတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား၏ေဒသမ်ား၌ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ၎တို႔၏ ျဖတ္ေလးျဖတ္ ဗ်ဴဟာအရ ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ားအား သတင္းအခ်က္အလက္၊ ရိကၡာမ်ားျပတ္ေတာက္ေစရန္ႏွင့္ ေက်း႐ြာမ်ားအတြင္း ခိုေအာင္း၍မရႏိုင္ေစရန္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား၏ ေက်း႐ြာမ်ားကိုမီးရႈိ႕ကာ ေျမလွန္ဖ်က္ဆီးေလ့ရွိသည္။ ဤကဲ့သို႔ ဗမာမဟုတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ားအတြင္းရွိ ေက်း႐ြာမ်ားကို ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ အညႇာအတာကင္းမဲ့စြာျဖင့္ မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးေနခဲ့သည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာခဲ့ၿပီး ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ျဖတ္ေလးျဖတ္စစ္ဆင္ေရးအတြင္း လုပ္ေလ့လုပ္ထရွိေသာ လုပ္ရပ္တစ္ခုသာျဖစ္သည္။ ဤလုပ္ရပ္မွာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ကမာၻသိထင္ရွားေသာ မူပိုင္ဝိေသသ အက်င့္ဆိုးလကၡဏာတစ္ခုအျဖစ္ ႏိုင္ငံတကာမွ လက္ခံမွတ္ယူထားၿပီးျဖစ္သည္။


ထို႔အျပင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ၎တို႔၏ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ လက္နက္ႀကီး က်ည္ဆံမ်ားထိမွန္ခဲ့သည့္ လူေနအိမ္အခ်ိဳ႕ကို တပါတည္းမီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးကာ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မီးလက္ဝေက်း႐ြာ(ေအာက္႐ြာ)အား မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္မွာ လူမ်ိဳးေရး အစြန္းေရာက္ စစ္ရာဇဝတ္နယ္ခ်ဲ႕ေသာင္းက်န္းသူ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သာျဖစ္ၿပီး မိမိတို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္မႈမရွိပါေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာအပ္ပါသည္။

ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္/ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ရက္ခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်/ရက္ခိုင့်တပ်တော်


၁၃၈၂ ခုနှစ်၊ နယုန်လဆန်း (၆) ရက်

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မေလ (၂၇) ရက်


မြန်မာ့တပ်မတော်မှမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့သော ပလက်ဝမြို့နယ်၊ မီးလက်ဝကျေးရွာ(အောက်ရွာ) နှင့်ပတ်သက်၍ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်


၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မေလ (၂၆) ရက်၊ နေ့လယ် (၂) နာရီ (၄၀) မိနစ်ခန့်မှစတင်ပြီး ပလက်ဝမြို့နယ်အတွင်းရှိ မီးလက်ဝကျေးရွာ(အောက်ရွာ)အား မြန်မာ့တပ်မတော်၏ အင်အား (၅၀) ခန့်ပါ စစ်ကြောင်းတစ်ခုမှ မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့သည်။ ထို့အပြင် မီးလောင်နေ၍ မီးငြိမ်းသတ်ရန်သွားကြသည့် ၎င်းပတ်ဝန်းကျင်မှ ရွာသားများကိုလည်း မြန်မာ့တပ်မတော်သည် မီးလက်ဝကျေးရွာ(အောက်ရွာ)အတွင်းမှ သေနတ်ဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ အသက်ကြီးပိုင်း ရွာစောင့်အဘိုးအို (၂) ဦး မှာလည်း ၎င်းရွာအတွင်းကျန်ရစ်ခဲ့ပြီး အဆက်အသွယ်မရဖြစ်လျက်ရှိသည်။ မြန်မာ့တပ်မတော်သည် ကျေးရွာအချို့အား မီးရှို့ဖျက်ဆီးပြီးနောက် ကျေးရွာအတွင်း၊ လူသွားလမ်း၊ လူနေအိမ်၊ ဘုရားကျောင်း၊ စာသင်ကျောင်းများအနီး၌ စွန့်လွှတ်မိုင်း၊ တိုက်မိုင်းများထောင်ထားလေ့ရှိသောကြောင့် အထူးဂရုပြုသွားလာကြပါရန် သတိပေးအပ်ပါသည်။


မီးလက်ဝကျေးရွာတွင် “အထက်မီးလက်ဝရွာ” နှင့် “အောက်မီးလက်ဝရွာ” ဟူ၍ နှစ်ပိုင်းခွဲထားသည်။ မြန်မာ့တပ်မတော်မှ မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့သည့် အောက်မီးလက်ဝကျေးရွာတွင် ခူမီးလူမျိုးများနေထိုင်ပြီး အိမ်ခြေ (၁၂၉) ဆောင် ရှိသည်။ အဆိုပါရွာမှာ မြန်မာ့တပ်မတော်၏ လက်နက်ကြီးဒဏ်ကိုကြောက်လန့်၍ ရွာလုံးကျွတ် တိမ်းရှောင်ထွက်ပြေးနေကြရသည့်ရွာများထဲမှ တစ်ရွာဖြစ်သည်။ ရွာသူ၊ ရွာသားများမရှိသည့်အချိန်၌ မြန်မာ့တပ်မတော်မှ ရွာအတွင်းဝင်ရောက်ပြီး ရွာသားများပိုင်ဆိုင်သည့်ပစ္စည်းများအား ခိုးယူခြင်း၊ ကျွဲ၊ နွား၊ တိရစ္ဆာန်များကို ခိုးယူသတ်ဖြတ်ခြင်း၊ ဖျက်ဆီးခြင်းတို့အပြင် လက်နက်ကြီးများဖြင့် ရွာအတွင်း ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ကာ ရွာလုံးကျွတ်မီးရှို့သည့်လုပ်ရပ်များကို မြန်မာ့တပ်မတော်မှ ဆက်တိုက်လုပ်ဆောင်နေခဲ့သည်။


မြန်မာ့တပ်မတော်မှ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မေလတစ်လလုံးအတွင်း မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့သော ကျေးရွာများဖြစ်ကြသည့် မြောက်ဦးမြို့နယ် လက္ကာကျေးရွာ၊ အမ်းမြို့နယ် ဒါးလက်အလယ်ကျွန်းကျေးရွာ နှင့် ဆင်ဦးတိုက်ကျေးရွာ၊ မင်းပြားမြို့နယ် ဖားပြိုကျေးရွာ၊ ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ် ဒိုးတန်းကျေးရွာနှင့် ပလက်ဝမြို့နယ် နန်းချောင်းဝကျေးရွာများအပြင် လေကြောင်းနှင့် လက်နက်ကြီးများဖြင့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သောကျေးရွာများ မြောက်များစွာရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။


ဗမာမဟုတ်သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများ၏ဒေသများ၌ မြန်မာ့တပ်မတော်သည် ၎င်းတို့၏ ဖြတ်လေးဖြတ် ဗျူဟာအရ တော်လှန်ရေးသမားများအား သတင်းအချက်အလက်၊ ရိက္ခာများပြတ်တောက်စေရန်နှင့် ကျေးရွာများအတွင်း ခိုအောင်း၍မရနိုင်စေရန် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများ၏ ကျေးရွာများကိုမီးရှို့ကာ မြေလှန်ဖျက်ဆီးလေ့ရှိသည်။ ဤကဲ့သို့ ဗမာမဟုတ်သော တိုင်းရင်းသားနယ်မြေများအတွင်းရှိ ကျေးရွာများကို မြန်မာ့တပ်မတော်မှ အညှာအတာကင်းမဲ့စွာဖြင့် မီးရှို့ဖျက်ဆီးနေခဲ့သည်မှာ ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပြီး မြန်မာ့တပ်မတော်၏ ဖြတ်လေးဖြတ်စစ်ဆင်ရေးအတွင်း လုပ်လေ့လုပ်ထရှိသော လုပ်ရပ်တစ်ခုသာဖြစ်သည်။ ဤလုပ်ရပ်မှာ မြန်မာ့တပ်မတော်၏ ကမ္ဘာသိထင်ရှားသော မူပိုင်ဝိသေသ အကျင့်ဆိုးလက္ခဏာတစ်ခုအဖြစ် နိုင်ငံတကာမှ လက်ခံမှတ်ယူထားပြီးဖြစ်သည်။


ထို့အပြင် မြန်မာ့တပ်မတော်သည် ၎င်းတို့၏ လက်နက်ကြီးများဖြင့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် လက်နက်ကြီး ကျည်ဆံများထိမှန်ခဲ့သည့် လူနေအိမ်အချို့ကို တပါတည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးကာ သက်သေအထောက်အထားများကို ဖျောက်ဖျက်ခြင်းလည်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် မီးလက်ဝကျေးရွာ(အောက်ရွာ)အား မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့သည်မှာ လူမျိုးရေး အစွန်းရောက် စစ်ရာဇဝတ်နယ်ချဲ့သောင်းကျန်းသူ မြန်မာ့တပ်မတော်သာဖြစ်ပြီး မိမိတို့နှင့်သက်ဆိုင်မှုမရှိပါကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာအပ်ပါသည်။

ရက္ခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်/ရက္ခိုင့်တပ်တော်

642 views

Commenti


bottom of page