ဗမာတိုင္းရင္းသားမ်ားအားရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွကယ္တင္ၿပီးလံုျခံဳသည့္ေနရာသို႔ေကာင္းမြန္စြာပို႔ေဆာင္ၿပီး
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ လက္နက္ႀကီး၊ လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခံခဲ့ရေသာ ဗမာတိုင္းရင္းသားမ်ားအား ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွ ကယ္တင္ၿပီး လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာေနရာ၌ ေကာင္းမြန္စြာျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ၿပီး ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ မတ္လ(၁၇) ရက္ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္ ဝါယာလက္ရပ္ကြက္၊ ေရၾကည္အိုင္လမ္းရွိ" မိုးထက္ျမင့္" တာဝါတိုင္တပ္ဆင္ေရးကုမၸဏီမွ ဝန္ထမ္း(၅) ဦးသည္ ရခိုင္ေဒသအတြင္းတာဝါတိုင္တပ္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ မတ္လ(၁၅) ရက္ေန႔တြင္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မွဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္သို႔အသြားတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ လက္နက္ႀကီး၊လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ျခင္းကို ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္တန္းရြာအနီး၌ ခံခဲ့ရသည္။ မည္သည့္တိုက္ပြဲမွျဖစ္ပြားျခင္းမရွိသည့္အျပင္ မည္သည့္စစ္ေဆးျခင္းမွမလုပ္ဘဲ (အရပ္သား)ကရိန္းကားတစ္စီးအား ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ မိုက္ကန္းစြာပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႔တိုက္ခိုက္ခံရသည့္ၾကားမွ ကံေကာင္း၍ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္လာေသာ အဆိုပါ ဗမာတိုင္းရင္းသားဝန္ထမ္းမ်ားအား ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏လက္နက္ႀကီး၊ လက္နက္ငယ္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနသည့္ၾကားထဲမွ ကယ္တင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၎တို႔(၅) ဦးအား လိုအပ္ေသာစစ္ေဆးေမးျမန္းမႈအနည္းငယ္ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမည့္အခ်ိန္၊ေနရာတို႔၌ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ား၏လက္ထဲ၌ ေကာင္းမြန္စြာျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါဝန္ထမ္း(၅) ဦး၏အမည္စာရင္း မွာ (၁) အာကာမင္းထက္ (၂) ၿဖိဳးကိုေဇာ္ (၃) ညီညီေအာင္ (၄) ျပည့္ၿဖိဳးေအာင္ (၅) ေဂ်ဖူဆဲ တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္

  • Vkontakte Social Icon
  • Twitter
  • YouTube

Copyright © 2020 Arakan Army