top of page

ကျောက်ဖြူမြို့နယ်၊ စနဲ့မြို့မှ စစ်ကောင်စီတပ်၏ ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံရသောအပြစ်မဲ့အရပ်သားပြည်သူများစာရင်း

ကျောက်ဖြူမြို့နယ်၊ စနဲ့မြို့မှ စစ်ကောင်စီတပ်၏ ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံရသောအပြစ်မဲ့အရပ်သားပြည်သူများစာရင်း

၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဂျုလိုင်လ (၂၅) ရက်


256 views

Commentaires


bottom of page