၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၁၇/၁၈/၁၉)ရက္ ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၁၇/၁၈) ရက္ေန႔မ်ားတြင္ မိမိတို႔အဖို႔ ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲမ်ားမရွိခဲ့ေသာ္လည္းရခိုင္ျပည္၊ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္၊ စြိေခ်ာင္းေက်းရြာ၏ ေျမာက္ဖက္ မီတာ(၃၀၀) အကြာအေဝးရွိေတာင္ကုန္း ႏွင့္ မီတာ(၈၀၀) အကြာအေဝးရွိ ေတာင္တန္းမ်ားအား ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဖက္မွ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ေတာက္ေလ်ာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနခဲ့သည္။

ဇန္နဝါရီလ(၁၇) ရက္တစ္ရက္တည္းတြင္ လက္နက္ႀကီး အႀကိမ္အေရအတြက္(၄၀) ေက်ာ္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သကဲသို႔ ဇန္နဝါရီလ(၁၈) ရက္ေန႔တြင္လည္း အႀကိမ္(၅၀) ေက်ာ္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။

ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေညာင္ပင္လွေက်းရြာပတ္ဝန္းက်င္ဖက္တြင္လည္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဖက္မွ တစ္ဖက္သတ္လက္နက္ႀကီးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ မိမိတို႔အေနျဖင့္ယခုရက္မ်ားအတြင္းတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားလိုျခင္းမရွိေသာ္လည္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဖက္မွ မိမိတို႔အား အႀကိမ္ႀကိမ္ရန္စတိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။

၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၁၉) ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၁၁) နာရီ(၃၀) မိနစ္တြင္ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊ ေျကြေသာင္ရြာအေနာက္ဘက္ (၅.၂) ကီလိုမီတာအကြာအေဝးရွိေတာင္တန္းအား ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္(၂) စီးျဖင့္ (၁) နာရီေက်ာ္ၾကာ(၈- ႀကိမ္) ဗံုး၊ေရာ့ကတ္မ်ားျဖင့္လာေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ထို႔အတူ Drone ေပၚမွလည္း ဗံုးႀကဲတိုက္ခိုက္မႈမ်ား၊ ႏႈန္းဘူးဗ်ဴဟာ ႏွင့္ ခလရ (၂၈၉) ၊ ခမရ(၂၁၆) တပ္ရင္းမ်ားမွလက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ အတြဲလိုက္ဒံုးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ားရွိခဲ့သည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္ရွိမိမိတို႔၏ ပြိဳင့္ (၉၀၄) ေတာင္ကုန္းအားေန႔လည္(၁) နာရီအခ်ိန္မွစတင္၌လက္နက္ႀကီးပစ္ကူမ်ားျဖင့္ ေျမျပင္မွထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ေန႔လည္(၃) နာရီအခ်ိန္တြင္ေနာက္ထပ္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံ၍အင္အားအလံုးအရင္းျဖင့္ဒုတိယအႀကိမ္ထပ္မံထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။

ထိုးစစ္(၂) ႀကိမ္အတြင္း ရန္သူ႔ဖက္မွ မ်က္ျမင္(၈) ဦးေသဆံုးကာ ဒဏ္ရာရရွိသြားသူ(၇) ဦးအထက္ရွိခဲ့သည္။ထို႔ေၾကာင့္ညေန(၄) နာရီ(၃၄) မိနစ္တြင္ ရဟတ္ယာဥ္(၂) စီးျဖင့္ (၁၅) မိနစ္ခန္႔တစ္ႀကိမ္၊ ညေန(၅) နာရီအခ်ိန္တြင္ ရဟတ္ယာဥ္(၂) စီးျဖင့္ ေနာက္ထပ္(၈) မိနစ္ခန္႔ စက္ေသနတ္၊ေရာ့ကတ္မ်ားျဖင့္လာေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ထိုးစစ္အတြင္းမိမိတို႔ဖက္မွ အလတ္စားဒဏ္ရာရသူ(၄) ဦးရွိခဲ့သည္။

ဇန္နဝါရီ(၁၉) ရက္အတြင္းျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဖက္မွ လက္နက္ႀကီးအႀကိမ္အေရအတြက္(၁၀၀) ေက်ာ္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္

Subscribe to Our Newsletter

  • Vkontakte Social Icon
  • White Facebook Icon

Copyright @ 2019 Arakan Army