၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၁၇/၁၈/၁၉)ရက္ ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၁၇/၁၈) ရက္ေန႔မ်ားတြင္ မိမိတို႔အဖို႔ ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲမ်ားမရွိခဲ့ေသာ္လည္းရခိုင္ျပည္၊ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္၊ စြိေခ်ာင္းေက်းရြာ၏ ေျမာက္ဖက္ မီတာ(၃၀၀) အကြာအေဝးရွိေတာင္ကုန္း ႏွင့္ မီတာ(၈၀၀) အကြာအေဝးရွိ ေတာင္တန္းမ်ားအား ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဖက္မွ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ေတာက္ေလ်ာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနခဲ့သည္။

ဇန္နဝါရီလ(၁၇) ရက္တစ္ရက္တည္းတြင္ လက္နက္ႀကီး အႀကိမ္အေရအတြက္(၄၀) ေက်ာ္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သကဲသို႔ ဇန္နဝါရီလ(၁၈) ရက္ေန႔တြင္လည္း အႀကိမ္(၅၀) ေက်ာ္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။

ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေညာင္ပင္လွေက်းရြာပတ္ဝန္းက်င္ဖက္တြင္လည္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဖက္မွ တစ္ဖက္သတ္လက္နက္ႀကီးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ မိမိတို႔အေနျဖင့္ယခုရက္မ်ားအတြင္းတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားလိုျခင္းမရွိေသာ္လည္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဖက္မွ မိမိတို႔အား အႀကိမ္ႀကိမ္ရန္စတိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။

၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၁၉) ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၁၁) နာရီ(၃၀) မိနစ္တြင္ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊ ေျကြေသာင္ရြာအေနာက္ဘက္ (၅.၂) ကီလိုမီတာအကြာအေဝးရွိေတာင္တန္းအား ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္(၂) စီးျဖင့္ (၁) နာရီေက်ာ္ၾကာ(၈- ႀကိမ္) ဗံုး၊ေရာ့ကတ္မ်ားျဖင့္လာေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ထို႔အတူ Drone ေပၚမွလည္း ဗံုးႀကဲတိုက္ခိုက္မႈမ်ား၊ ႏႈန္းဘူးဗ်ဴဟာ ႏွင့္ ခလရ (၂၈၉) ၊ ခမရ(၂၁၆) တပ္ရင္းမ်ားမွလက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ အတြဲလိုက္ဒံုးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ားရွိခဲ့သည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္ရွိမိမိတို႔၏ ပြိဳင့္ (၉၀၄) ေတာင္ကုန္းအားေန႔လည္(၁) နာရီအခ်ိန္မွစတင္၌လက္နက္ႀကီးပစ္ကူမ်ားျဖင့္ ေျမျပင္မွထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ေန႔လည္(၃) နာရီအခ်ိန္တြင္ေနာက္ထပ္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံ၍အင္အားအလံုးအရင္းျဖင့္ဒုတိယအႀကိမ္ထပ္မံထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။

ထိုးစစ္(၂) ႀကိမ္အတြင္း ရန္သူ႔ဖက္မွ မ်က္ျမင္(၈) ဦးေသဆံုးကာ ဒဏ္ရာရရွိသြားသူ(၇) ဦးအထက္ရွိခဲ့သည္။ထို႔ေၾကာင့္ညေန(၄) နာရီ(၃၄) မိနစ္တြင္ ရဟတ္ယာဥ္(၂) စီးျဖင့္ (၁၅) မိနစ္ခန္႔တစ္ႀကိမ္၊ ညေန(၅) နာရီအခ်ိန္တြင္ ရဟတ္ယာဥ္(၂) စီးျဖင့္ ေနာက္ထပ္(၈) မိနစ္ခန္႔ စက္ေသနတ္၊ေရာ့ကတ္မ်ားျဖင့္လာေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ထိုးစစ္အတြင္းမိမိတို႔ဖက္မွ အလတ္စားဒဏ္ရာရသူ(၄) ဦးရွိခဲ့သည္။

ဇန္နဝါရီ(၁၉) ရက္အတြင္းျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဖက္မွ လက္နက္ႀကီးအႀကိမ္အေရအတြက္(၁၀၀) ေက်ာ္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္