top of page

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ(၃/၄)ရက္ေန႔၊ စေန-တနဂၤေႏြေန႔၊ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ၾသဂုတ္လ(၃)ရက္ႏွင့္(၄)ရက္ေန႔မ်ားတြင္ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ရက္ဆက္တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိၿပီး ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဖက္မွ အက်အဆံုးမ်ားၿပီးအထိနာလွ်က္ရွိသည္။ ၾသဂုတ္(၃/၄) ႏွစ္ရက္တာကာလအတြင္းေနရာ(၄)ခု၊၎တို႔အခ်င္းခ်င္းမွားယြင္းပစ္ခတ္မႈ၊လက္နက္ႀကီးက်ည္ေပါက္ကြဲမႈမ်ား၌ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဖက္မွအရာရွိအခိ်ဳ႕အပါအဝင္အနည္းဆံုး(၆၀)ေက်ာ္ေသဆံုးခဲ့ျပီး(၃၀)ဦးထက္မနည္းဒဏ္ရာရ႐ွိခဲ့သည္။မိမိတို႔ဖက္မွလည္းဒဏ္ရာရသူအခိ်ဳ႕ရွိခဲ့ၿပီးျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ထိုးစစ္ကိုအေကာင္းဆံုးတံု႔ျပန္လွ်က္ရွိသည္။

(အျခားေသာသတင္းမ်ားႏွင့္အတည္ျပဳေနဆဲသတင္းမ်ားအရယခုထက္ပိုေသာအက်အဆံုးႏွင့္ထိခိုက္မႈရွိႏိုင္ေၾကာင္းသိရွိရသည္)

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ(၃/၄)ေန႔ရက္မ်ားတြင္ နယ္စပ္မွတ္တိုင္ BP-71 ႏွင့္ "ပီေတာင္"ပတ္ဝန္းက်င္ မ်ားတြင္မိမိတို႔အားထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ေနသည့္တပ္မ(၇၇)တပ္ဖြဲ႕ဝင္အခိ်ဳ႕အားမိမိတို႔လႈပ္ရွားစစ္ေၾကာင္းမွပိတ္ဆို႔ထားေသာေၾကာင့္ ၎တို႔သည္ရိကၡာမ်ားျပတ္ေတာက္လွ်က္ရွိသည္။

မိမိတို႔ပိတ္ဆို႔ထားေသာရန္သူအခိ်ဳ႕သည္ရိကၡာရ႐ွိေရးအတြက္ေဖာက္ထြက္ရန္ႀကိဳးစားလွ်က္႐ွိေသာေၾကာင့္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွ ထပ္မံဝန္းရံပိတ္ဆို႔ၿပီး ၎တို႔အားသုတ္သင္ရွင္းလင္းလွ်က္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၾသဂုတ္(၃) ရက္ေန႔တြင္ ေဖာက္ထြက္ရန္ႀကိဳးစားအားထုတ္လာေသာရန္သူ(၆) ဦးအားလည္းေကာင္း၊ ၾသဂုတ္(၄) ရက္ေန႔တြင္ ရန္သူ(၃) ဦးအားလည္းေကာင္း ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွ သုတ္သင္ရွင္းလင္းႏိုင္ခဲ့သည္။

ၾသဂုတ္လ(၄)ရက္ေန႔တြင္လည္းBP-71ႏွင့္ပီေတာင္ပတ္ဝန္းက်င္မ်ား၌တိုက္ပြဲမ်ားႀကိဳၾကားႀကိဳၾကားျဖစ္

ပြားလွ်က္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ရန္သူသည္ရဟတ္ယာဥ္တစ္စင္းျဖင့္ဒဏ္ရာရသူအခိ်ဳ႕ကိုကယ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ရန္သူသည္ၾသဂုတ္လ(၄)ရက္ေန႔၌လည္းလက္နက္ႀကီးပစ္ကူမ်ားျဖင့္ပစ္ကူေပးလွ်က္ေဖာက္ထြက္ရန္အခိ်န္ျပည့္ႀကိဳးစားေနခဲ့သည္။လက္နက္ႀကီးပစ္ခတ္မႈထဲမွလက္နက္ႀကီးက်ည္ဆံႏွစ္လံုးမွာျမန္မာ့တပ္မေတာ္သားမ်ားရွိရာေနရာသို႔က်ေရာက္ေပါက္ကြဲခဲ့ေသာေၾကာင့္အခ်င္းခ်င္းမွားယြင္းပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ထိုသို႔မွားယြင္းပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ရန္သူ႔ဖက္မွအနည္းဆံုးမ်က္ျမင္(၅) ေယာက္ေသဆံုးခဲ့ၿပီးဒဏ္ရာရသူအခိ်ဳ႕လည္းထပ္မံ႐ွိခဲ့သည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ(၃) ရက္၊ နံနက္(၁၁) နာရီ (၃၅) မိနစ္၊မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊ "ကုလားမေတာင္" အေရွ႕ေတာင္ဖက္(၂)ကီလိုမီတာအကြာအေဝး႐ွိေတာင္တန္းေပၚတြင္ဗမာလူမိ်ဳးေရးအစြန္းေရာက္နယ္ခဲ်႕တပ္( ျမန္မာ့တပ္မေတာ္) ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္တို႔တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ အင္အား(၂၀၀) ခန္႔ျဖင့္ ရန္သူသည္မိမိတို႔အားထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ရန္ႀကိဳးစားလာေသာေၾကာင့္နံနက္(၁၁)နာရီ(၃၅)မိနစ္မွစတင္ ၿပီးတိုက္ပြဲမ်ားျပင္းထန္စြာျဖစ္ပြားခဲ့သညါ။

ညေန(၄) နာရီ(၃၀) မိနစ္တိုင္သည့္အခိ်န္အထိ ႀကိဳၾကားႀကိဳၾကားပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ရန္သူသည္မင္းျပားအေျခစိုက္ခမရ(၅၄၁)တပ္ရင္း၊ရာေမာင္တံတားအနီးဖားၿပိဳရြာေျမာက္ဖက္ေတာင္ကုန္းမ်ားမွေန၍လက္နက္ႀကီးပစ္ကူမ်ားေပး၍တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ၾသဂုတ္(၃)ရက္အတြင္းရန္သူ႔လက္နက္ႀကီးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္သည့္အႀကိမ္အေရအတြက္(၆၀) ေက်ာ္႐ွိခဲ့သည္။

ၾသဂုတ္လ(၄) ရက္ေန႔၌လည္း ယမန္ေန႔ကတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိသည့္ ၊မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊ "ကုလားမေတာင္" အေရွ႕ေတာင္ဖက္(၂)ကီလိုမီတာအကြာအေဝး႐ွိေတာင္တန္းေပၚတြင္ဒုတိယေန႔အျဖစ္တိုက္ပြဲမ်ားဆင္လက္ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိသည္။ လက္ရွိရရွိထားေသာသတင္းေပးပို႔ခ်က္အရ ရန္သူ႔ဖက္မွ မ်က္ျမင္(၁၀) ဦးက်ဆံုးကာ အနည္းဆံုး(၁၅) ဦးခန္႔ဒဏ္ရာရ႐ွိထားေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ထို႔အျပင္မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊"သလူေခ်ာင္းရြာ"အေရွ႕ဖက္၊(၁.၂)ကီလိုမီတာအကြာအေဝး႐ွိေတာင္တန္းတြင္လည္း အင္အားအလံုးအရင္းျဖင့္ မိမိတို႔အားထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္လာသည့္ နယ္ခဲ်႕စစ္ရာဇဝတ္တပ္ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္တို႔ (၂) နာရီေက်ာ္ၾကာေအာင္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ေန႔လည္(၁) နာရီမွ ေန႔လည္(၃) နာရီေက်ာ္အထိတိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ရန္သူသည္ လက္နက္ႀကီးအႀကိမ္အေရအတြက္(၄၀) ေက်ာ္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္၊ကြန္မန္ဒိုမ်ားမွလက္နက္ႀကီးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္သည့္ေနရာအားလွ်ပ္တျပက္ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ရန္သူအမ်ားအျပားေသဆံုးခဲ့သည္။ထို႔အျပင္ရန္သူသည္၎တို႔၏လက္နက္ႀကီးက်ည္ေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္လက္နက္ႀကီးပစ္ေနသူမ်ားထဲမွမ်က္ျမင္(၂)ဦးေသဆံုးၿပီး(၆)ဦးဒဏ္ရာရ႐ွိခဲ့

သည္။

မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊ကုလားမေတာင္တန္းႏွင့္သလူေခ်ာင္း႐ြာအနီးတိုက္ပြဲမ်ားတြင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ၾသဂုတ္လ(၃/၄) ႏွစ္ရက္တာကာလအတြင္းေနရာ(၄)ခုအပါအဝင္အခ်င္းခ်င္းမွားယြင္းပစ္ခတ္မႈ၊လက္နက္ႀကီးက်ည္ေပါက္ကြဲမႈမ်ား၌ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဖက္မွ (၆၀) ေက်ာ္ေသဆံုးခဲ့ၿပီးဒဏ္ရာရသူ(၃၀) ဦးထက္မနည္းရွိခဲ့သည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္440 views

1 Comment


Aung Aung
Aung Aung
Aug 05, 2019

I'm from Arakan,Twitter/ Real Arakan Arakan, I want to inform some news.Whatapp is secure? If it is secure app,I'll need phone number.

Like
bottom of page