၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၉/၁၀)ရက္ ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္တို႔အၾကားျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိေသာတိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာစစ္တပ္အား ေၾကာက္လန္႔ၿပီးရြာလံုးကြ်တ္တိမ္းေရွာင္ေနၾကရသည့္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ သရက္ျပင္ရြာ၊ ၾကာညိဳျပင္ရြာ၊ ႏြားရံုေတာင္ရြာ၊ ကြမ္းေတာင္ရြာ၊ ဆင္သီျပင္ရြာ၊ မင္းလွကိုင္းရြာ၊ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်ာက္တန္းရြာ၊ ထီးစြဲရြာႏွင့္ ၎ရြာမ်ားအတြင္းရွိဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ႏွင့္ စာသင္ေက်ာင္းအခိ်ဳ႕ကို ျမန္မာစစ္တပ္သည္အကာအကြယ္ယူၿပီး စစ္စခန္းမ်ားအျဖစ္အသုံးျပဳကာတိုက္ခိုက္လွ်က္ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာစစ္တပ္အား ေၾကာက္လန္႔ၿပီးရြာလံုးကြ်တ္တိမ္းေရွာင္ေနၾကရ၍ရြာလံုးကြ်တ္မရွိသည့္ေက်းရြာမ်ား၌ ရြာအတြင္းရွိ ရြာသားမ်ားပိုင္ဆိုင္သည့္ၾကက္၊ႏြား၊ဝက္ တိရစၧာန္မ်ားကိုသတ္စားျခင္း၊ လူေနအိမ္မ်ားမွ တန္ဖိုးရွိပစၥည္းမ်ားကို ေဖာက္ထြင္းခိုးယူျခင္း၊ အခိ်ဳ႕လူေနအိမ္မ်ားအားမီးရိႈ႕ဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ားကိုဆက္တိုက္ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသည္။

ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ကံျပင္ရြာမွ ေရွးေဟာင္းဘုရား၊ ေရွးေဟာင္းသမိုင္းဝင္အေမြအႏွစ္မ်ားခိုးယူျခင္း၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကြမ္းေတာင္ရြာ၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွ ေငြ(၁၂) သိန္းအားေဖာက္ထြင္းခိုးယူျခင္းစသည္မ်ားကိုလည္း ျမန္မာစစ္တပ္ဖက္မွ ျပဳလုပ္ထားၿပီးျဖစ္သည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ(၇) ရက္ေန႔တြင္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဆင္ေသျပင္(ဆင္သီျပင္) ေက်းရြာမွ အသက္(၇၀) ခန္႔အရြယ္ရွိ ဘဂၤလီလူမိဳ်းတစ္ဦးအား ၎ရြာအနီးရွိေတာင္ကုန္း၌ တပ္စြဲထားေသာ ျမန္မာစစ္တပ္မွ လက္ေျဖာင့္တပ္သား၏ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ေသဆံုးခဲ့သည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ(၈)ရက္ေန႔တြင္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္တန္းရြာေျမာက္ဖက္(၈၀၀) မီတာအကြာအေဝး၌ထိေတြ႕မႈျဖစ္ၿပီးေနာက္ တပ္မ(၂၂) လက္ေအာက္ခံ၊ (ခမရ(၂၁၀)-ေက်ာက္တလံုးအေျခစိုက္တပ္ရင္းဟုယူဆရေသာစစ္ေၾကာင္း)သည္ ေက်ာက္တန္းရြာ စာသင္ေက်ာင္းထဲသို႔ေျပးဝင္သြားၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ေအာက္တိုဘာ(၈/၉) ႏွစ္ရက္စလံုးတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္သည္၎စာသင္ေက်ာင္းအားအကာအကြယ္ယူၿပီး လက္နက္ႀကီး၊လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ေတာက္ေလွ်ာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနခဲ့သည္။ ျမန္မာစစ္တပ္ဖက္မွ သံုးစြဲခဲ့ေသာ လက္နက္ခဲယမ္းအခိ်ဳ႕ကိုမိမိတို႔သိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ေလာေလာလတ္လတ္ေျမျမႇုပ္ထားခဲ့ေသာတပ္မ(၂၂) စစ္ယူနီေဖာင္းျဖင့္အေလာင္းတစ္ေလာင္းကိုလည္းေတြ႕ရွိရသည္။ ( ဤသည္မွာျမန္မာစစ္တပ္ဖက္မွ ေက်ာက္တန္းရြာအတြင္း တိုက္ပြဲမရွိဟု ျငင္းဆန္ခဲ့သည္မွာ မွန္ကန္မႈမရွိေၾကာင္းသက္ေသအေထာက္အထားမ်ားပင္ျဖစ္သည္)

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ေအာက္တိုဘာလ(၉) ရက္၊ ညေန (၄) နာရီ (၂၅) မိနစ္တြင္ ၊ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕ေျမာက္ဖက္ (၁) ကီလိုမီတာအကြာအေဝးခန္႔တြင္ စစ္အင္အားျဖည့္တင္းကာ စစ္ကူေပးရန္တက္လာေသာ ျမန္မာစစ္တပ္အား ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွမိနစ္အနည္းငယ္ၾကာျဖတ္ေတာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ရန္သူ႔ဖက္မွ ထိခိုက္က်ဆံုးမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ(၉) ရက္၊ ေန႔လည္(၁) နာရီ(၂၀) မိနစ္ခန္႔အခိ်န္တြင္လည္းပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊ နယ္စပ္မွတ္တိုင္ BP-71 ၏ ေတာင္ဖက္၊ (၁.၄) ကီလိုမီတာအကြာအေဝးရွိ ပြိဳင့္(၈၂၅) ကုန္းအနီးတြင္ မိနစ္(၂၀) ခန္႔အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ(၁၀) ရက္၊ ၾကာသပေတးေန႔၊နံနက္ (၉) နာရီ (၄၀) မိနစ္ မွ ေန႔လည္ (၁) နာရီ (၃၀) မိနစ္ခန္႔အထိ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ မံုသန္းျပင္၊ အေရွ႕ေျမာက္ဖက္(၁.၇)ကီလိုမီတာအကြာအေဝးတြင္လည္းေကာင္း၊ေက်ာက္တန္းရြာ အေရွ႕ဖက္(၉၀၀) မီတာ ႏွင့္ (၁.၁)ကီလိုမီတာအေဝးတြင္လည္းေကာင္း တိုက္ပြဲမ်ားေနရာ(၃) ခု၌ဆက္တိုက္ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ႏွစ္ဖက္အထိအခိုက္အက်အဆံုးကိုေလာေလာဆယ္မသိရေသးပါ။ တိုက္ပြဲေနာက္ဆက္တြြဲသတင္းမ်ားကိုရရွိပါကဆက္လက္တင္ေပးသြားပါမည္။

ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ရခိုင္ေဒသအတြင္းထိုးစစ္မ်ားကိုဆက္လက္ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ ေအာက္တိုဘာလ(၁၀) ရက္၊ ေန႔လည္(၁၂) နာရီ(၂၀) ခန္႔အခိ်န္တြင္ မင္းျပား၊ေက်ာ္ကရြာအေရွ႕ေျမာက္(၂.၁) ကီလိုမီတာအကြာအေဝး၌ ျမန္မာစစ္တပ္ဖက္မွမိမိတို႔အားထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္လာေသာေၾကာင့္ တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ျမန္မာစစ္တပ္ဖက္မွ ယခုပတ္ဝန္းက်င္အားထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္လွ်က္ရွိသည္မွာ ကာလအတန္ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္
Recent Posts

See All

ဗိုလ္မွဴး သက္ႏိုင္ဦး(သံု႔ပန္းအမွတ္ - ၀၁၉၅) မွ ေျပာၾကားခ်က္

ရခိုင္ေဒသတိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွ လက္ရဖမ္းဆီးရမိေသာ သံု႔ပန္းမ်ားထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဗိုလ္မွဴး သက္ႏိုင္ဦး း(သံု႔ပန္းအမွတ္ - ၀၁၉၅) မွ ၄င္း၏မိခင္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ားထံသို႔ ေျပာၾကားခ

ဗိုလ္ႀကီး ရွိန္ထက္လင္း(သံု႔ပန္းအမွတ္ - ၀၂၂၉) မွ ေျပာၾကားခ်က္

ရခိုင္ေဒသတိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွ လက္ရဖမ္းဆီးရမိေသာ သံု႔ပန္းမ်ားထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဗိုလ္ႀကီး ရွိန္ထက္လင္း(သံု႔ပန္းအမွတ္ - ၀၂၂၉) မွ ၄င္း၏မိခင္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ားထံသို႔ ေျပာၾကားခ်

Subscribe to Our Newsletter

  • Vkontakte Social Icon
  • White Facebook Icon

Copyright @ 2019 Arakan Army