top of page

၂၀၁၉ခုႏွစ္၊စက္တင္ဘာလ(၇)ရက္၊႐ွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ရခိုင္ေဒသအတြင္းျဖစ္ပြားခဲ့ေသာတိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

ညီေနာင္မဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႕ဖက္မွစတင္ကာထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားမျပဳလုပ္ေသာေၾကာင့္ ယမန္ေန႔ရက္မ်ားတြင္တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားျခင္းနည္းပါးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္းျမန္မာစစ္တပ္သည္မိမိတို႔အင္အားနည္းသည္ဟုယူဆသည့္ေနရာမ်ားကိုလက္ဦးမႈရယူသည့္အေနျဖင့္ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကိုဆက္လက္ျပဳလုပ္ေနေသာေၾကာင့္ ယေန႔တြင္တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ရွိေနခဲ့သည္။

တိုက္ပြဲမ်ားမွာ ယခုလအတြင္းျဖစ္ပြားေနေသာေနရာမ်ားတြင္မဟုတ္ဘဲ အတြင္းပိုင္းရွိမိမိတို႔စခန္းမ်ားအနီးတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

စက္တင္ဘာလ(၇) ရက္အတြင္း ျမန္မာစစ္တပ္သည္ မိမိတို႔၏ေအာက္ပါေနရာမ်ားကိုလာေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။

(က) နံနက္ ၀၉း၂၀ နာရီမွစတင္ၿပီး ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္၊မိုင္းေငါ့ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ၊ပိန္းဆတ္ရြာလမ္းခြဲအနီးရွိ မိမိတို႔ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအားျမန္မာစစ္တပ္၏တပ္မ(၉၉)လက္ေအာက္ခံခမရ(၄၁၇) မွလာေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။

(ခ) ေန႔လည္ ၁၃း၀၀ နာရီတြင္ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္ မိုင္းေငါ့ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ လြယ္ပ်က္ေက်းရြာအနားရွိမိမိတို႔တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ျမန္မာစစ္တပ္၏ တပ္မ (၉၉) လက္ေအာက္ခံ၊ခမရ (၄၁၇) မွ လာေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။

ဤကဲ့သို႔ ျမန္မာစစ္တပ္ဖက္မွမိမိတပ္ဖြဲ႔ရွိရာသို႔ ထိုးစစ္ဆင္လာေသာေၾကာင့္မိမိတို႔ဖက္မွဒဏ္ရာရသူအခ်ိဳ႕ရွိခဲ့သည္။

ျမန္မာစစ္တပ္သည္ မိမိတို႔အားယခုကဲ့သို႔လက္ဦးမႈယူၿပီး ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ဆက္လက္ျပဳလုပ္

ေနမည္ဆိုပါက မိမိတို႔ညီေနာင္မဟာမိတ္မ်ားအေနျဖင့္ မလြဲမေရွာင္သာခုခံကာကြယ္စစ္မွ မိမိကိုယ္မိမိခုခံကာကြယ္စစ္အျဖစ္သို႔ေျပာင္းလဲခုခံတိုက္ခိုက္သြားမည္။

တိုက္ပြဲေနာက္ဆက္တြဲသတင္းမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီဆက္လက္တင္ေပးသြားပါမည္။

ရခိုင္ေဒသအတြင္း၌လည္း ျမန္မာစစ္တပ္သည္ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ေနရာအႏွံ့ရမ္းသန္းပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနခဲ့သည္။

ညီ​ေနာင္​မဟာမိတ္​ (၃) ဖြဲ႔ MNTJP/MNDAA, PSLF/TNLA, ULA/AA353 views

Comments


bottom of page