ပလက္ဝ-ဆမီးကားလမ္းေပၚမွဆန္အိတ္(၂၀) ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ျဖစ္ရပ္မွန္

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ မတ္လ(၃၀) ရက္


၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ မတ္လ(၂၉) ရက္ေန႔တြင္ ဆမီးၿမိဳ႕မွပလက္ဝၿမိဳ႕အၾကား လာေမြေတာင္အနီး၌ကုန္တင္ကားတစ္စီးအား စစ္ေရးအေျခအေနလိုအပ္ခ်က္အရ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွ စစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔စစ္ေဆးရာတြင္ အဆိုပါကားေပၚ၌ ဆန္အိတ္(၁၂၀) သယ္ေဆာင္လာသည္ကိုေတြ႕ရွိရၿပီး ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ရိကၡာဆန္မ်ားမဟုတ္ဘဲ အရပ္သားမ်ား၏ဆန္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။


မိမိတို႔တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ ၎ဆန္အိတ္(၁၂၀) ထဲမွ (၂၀) အိတ္အား ကာလတန္ဖိုးေပါက္ေစ်း ေငြ(၄၀၀၀၀- ေလးေသာင္းက်ပ္) ျဖင့္ တန္ေၾကးေပးဝယ္ယူခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္အဆိုပါဆန္အိတ္မ်ားကိုယူေဆာင္လာေသာသူမ်ားမွ (၃၂၀၀၀- သံုးေသာင္းႏွစ္ေထာင္က်ပ္) သာေပးေခ်ဟုေျပာဆိုေသာေၾကာင့္ ဆန္အိတ္(၂၀) အား တစ္အိတ္လွ်င္ (၃၂၀၀၀) က်ပ္၊ စုစုေပါင္း (၆၄၀၀၀၀- ေျခာက္သိန္းေလးေသာင္းက်ပ္) ေပးေခ်ကာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အဆင္ေျပသင့္ေတာ္ေသာအဖိုးအခေငြေပးေခ်ၿပီး ဝယ္ယူခဲ့ပါသည္။


သို႔ေသာ္လည္း အဆိုပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒသနာမည္ခံ "ခူမီးမီဒီယာ"ႏွင့္ KhumiLand News ေဖ့ဘုတ္ Page မ်ားအပါအဝင္ သတင္းမီဒီယာအခိ်ဳ႕မွမိမိတို႔အဖြဲ႕အစည္းအေပၚ မွားယြင္းေသာသတင္းအျဖစ္တစ္ဖက္သတ္ပံုေဖာ္ကာ စြပ္စြဲေရးသားျခင္း၊ ေျပာဆိုေနျခင္းမ်ားကို ေတြ႕ရွိရသည္။ အဆိုပါသတင္းမီဒီယာမ်ားသည္ မိမိတို႔အဖြဲ႕အစည္းအေပၚ မဟုတ္မမွန္ေသာသတင္း၊ သတင္းမွန္တစ္ဝက္-သတင္းမွားတစ္ဝက္ျဖင့္ ပုတ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနခဲ့သည္မွာ ကာလအတန္ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ရန္သူ၏လက္ကိုင္တုတ္သဖြယ္ ရန္သူကိုယ့္စား(သို႔မဟုတ္) ရန္သူကိုယ္တိုင္ ျပဳလုပ္ေနေသာ စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရးႏွင့္ ဝါဒျဖန္႔ခီ်ေရးက႑၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသာျဖစ္ၿပီး ရန္သူ႔မီဒီယာထိုးစစ္၏ လက္တံတစ္ခုသာျဖစ္သည္ဟု သံသယျဖစ္မိပါသည္။


အျခားတစ္ဖက္တြင္ ဤကဲ့သို႔ သတင္းအမွားမ်ားကိုေဖာ္ျပၿပီး လူမိ်ဳးစုအခ်င္းခ်င္းအၾကား ရန္တိုက္ေပးျခင္း၊ ေျမႇာက္ပင့္ၿပီး ေသြးခြဲကာေသြးထြက္သံယိုျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း စသည့္လုပ္ရပ္ႏွင့္ လက္ရာမ်ားမွာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ေခတ္အဆက္ဆက္ႏွင့္ ယေန႔အထိက်င့္သံုးေတေသာ ေသြးခြဲေျမႇာက္ပင့္ ရန္တိုက္ေပးသည့္နည္းလမ္းပင္ျဖစ္သည္။


၎သတင္းအား ေဒသခံနာမည္မီဒီယာမ်ား မွားယြင္းေဖာ္ျပသည္ကို အျခားေသာမီဒီယာတခိ်ဳ႕မွ ထပ္မံကိုးကားေဖာ္ျပေနျပေသာေၾကာင့္ မိမိတို႔အဖြဲ႕အစည္း၏ဂုဏ္သိကၡာ က်ဆင္းေစပါသည္။ နစ္နာေစပါသည္။သတင္းသမားမ်ား၊ သတင္းမီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္ မွားယြင္းစြာေဖာ္ျပခဲ့သည္ရွိေသာ္ မွားယြင္းသတင္း၊ အမွားျပင္ဆင္ခ်က္အျဖစ္ေဖာ္ျပေပးေစလိုပါသည္။


က်င့္ဝတ္လိုက္နာေသာသတင္း၊ ဘက္မလိုက္ဘဲမွ်မွ်တတေရးေသာသတင္းမီဒီယာမ်ားျဖစ္ေအာင္ အားထုတ္ရန္တိုက္တြန္းလိုက္ပါသည္။


သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး

ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္

Subscribe to Our Newsletter

  • Vkontakte Social Icon
  • White Facebook Icon

Copyright @ 2019 Arakan Army