top of page

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး၏ထုတ္ျပန္ခ်က္အားကန္႔ကြက္ရႈတ္ခ်သည့္ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး၏ ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ(၂)ရက္ေန႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္အား ကန္႔ကြက္ရႈတ္ခ်သည့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္243 views

Comentarios


bottom of page