သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုးမွ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊မတ္လ(၁၅) ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ သတင္းထုတ္ျပန္ထားေသာ"AA အဖြဲ႕မွ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ သံကူကြန္ကရစ္တံတားအား မိုင္းခြဲဖ်က္ဆီး၊ တံတားၾကမ္းခင္း (၂)ေပ ပတ္လည္ေပါက္ ျပဲပ်က္စီး" ဟူေသာသတင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ၎သတင္းတြင္ပါရွိေသာအေၾကာင္းအရာအခ်က္အလက္မ်ားမွာ မိမိတို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္မႈမရွိပါေျကာင္းျပတ္သားစြာ ျငင္းလိုက္သည္။

အဆိုပါလုပ္ရက္မွာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏လက္ ခ်က္သာျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ အဆိုပါတံတားအား၎တို႔ကိုယ္တိုင္ေဖာက္ခြဲမႈျပဳလုပ္ၿပီး မိမိတို႔အားအျပစ္ပံုခ်ျခင္းမွာ
ေအာက္တန္းက်ၿပီးယုတ္မာေသာလုပ္ရပ္တစ္ခုသာျဖစ္သည္။

ဆက္သြယ္ေရးအင္တာနက္လိုင္းမ်ားကိုျဖတ္ေတာက္ထားၿပီးသတင္းတု၊သတင္းအမွားမ်ားကိုထုတ္ျပန္ၿပီး မိမိတို႔အားစြပ္စြဲေရးသားျခင္းမွာ ေသြး႐ိုးသား႐ိုးကိစၥတစ္ခုမဟုတ္သည့္အျပင္ ႐ိုးသားမႈမရွိေသာလုပ္ရပ္၊ ယခုရက္သတၱပတ္အတြင္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ က်ဴးလြန္ထားေသာစစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားကိုဖံုးကြယ္လိုေသာလုပ္ရပ္၊ ေနာက္ထပ္က်ဴးလြန္ရန္ျပင္ဆင္ေနေသာ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားအတြက္ ကနဦးနိဒါန္းဟုေျပာလိုသည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ လက္နက္ခဲယမ္း၊လူအင္အားအေျမာက္အျမားကို ရခိုင္ေဒသအတြင္း ေန႔တိုင္းပို႔ေဆာင္လ်က္ရွိေသာေၾကာင့္တိုက္ပြဲမ်ားမွာ ဆက္လက္ျပင္းထန္လာဖြယ္ရွိသည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး
ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္
၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ မတ္လ(၁၇) ရက္။

  • Vkontakte Social Icon
  • Twitter
  • YouTube

Copyright © 2020 Arakan Army