My Items

I'm a title. ​Click here to edit me.

"၅၈ ႏွစ္ေျမာက္တအာင္းအမ်ိဳးသားေန႔" သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

Honorable missive from the Brotherhood Alliance,MNTJP/MNDAA and ULA/AA

၅၈ ႏွစ္ေျမာက္တအာင္းအမ်ိဳးသားေတာ္လွန္ေရးအခမ္းအနားသို႔MNTJP/MNDAAႏွင့္ULA/AAတို႔မွေပးပို႔အပ္ေသာသ၀ဏ္လႊာ

Press Release on the Two-months Extension of the Unilateral Ceasefire

Press Release on the Two-months Extension of the Unilateral Ceasefire by the Three Brotherhood Alliance

Clarification regarding the safe release of the three NLD members from Taungup Township

No. (1/2021) 1 January 2021 Clarification regarding the safe release of the three NLD members from Taungup Township The United League of Arakan/Arakan Army took three NLD members from Taungup Township in Arakan, U Min Aung, Daw Ni Ni May Myint, and Daw Chit Chit Chaw on 14 October 2020, as required by the military and political imperatives of the Arakanese revolution. Today at 2:35 pm, an Arakan Army Transfer Team successfully handed over the three Taungup NLD members to a Myanmar Army Reception Team in Mee Kyaung Tat village, Myebon Township, Arakan. The Arakanese peoples would like the NLD government, in a spirit of reciprocity, love, and generosity for peace, to release the Arakanese politicians and civilians who were arrested by the NLD government under various sections without committing any crime. These releases should also include members of the Arakan Army who are being detained under various circumstances as soon as feasible, in the same manner as the United League of Arakan/Arakan Army has just done. United League of Arakan (ULA)/Arakan Army (AA) DISCLAIMER: The English version is a translation of the original in Burmese for information purposes only. In case of a discrepancy, the Burmese original will prevail.

ျမန္မာစစ္သားမ်ားထဲမွက်န္းမာေရးခ်ိဳ႕ယြင္းသူ ၃ဦးအားျပန္လည္လႊတ္ေပးလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

ရခိုင္ေဒသတိုက္ပြဲမ်ားအတြင္းဖမ္းဆီးရမိသည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သားမ်ားထဲမွ က်န္းမာေရးခ်ိဳ႕ယြင္းေနသူ(၃) ဦးအား ျပန္လည္လႊတ္ေပးလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၁) ရက္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္တို႔သည္ ရခိုင္ေဒသ၊ ပလက္ဝေဒသမ်ား၌ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ တိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွ လက္ရဖမ္းဆီးခဲ့သည့္ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာရွိခဲ့သည္။ မိမိတို႔ဖမ္းဆီးရမိသည့္သုံ႔ပန္းမ်ား ႏွင့္ အေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳးေအာက္တြင္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ဖမ္းဆီးထားျခင္းခံေနရေသာ မိမိတို႔ အာရကၡစစ္သည္ေတာ္အခ်ိဳ႕တို႔အား "သုံ႔ပန္းခ်င္းလဲလွယ္ရန္" ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္မ်ားထုတ္၍အႀကိမ္ႀကိမ္ကမ္းလွမ္းခဲ့ဖူးသည္။ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းတြင္ မိမိတို႔ဖမ္းဆီးရမိထားသည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သားမ်ားထဲမွ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္ေနၿပီး နဂိုက်န္းမာေရးယိုယြင္းေနေသာသူမ်ား၊ ႏွစ္ဖက္တိုက္ပြဲမ်ားအတြင္းရရွိလာေသာ ျပင္းထန္ဒဏ္ရာမ်ားပိုမိုဆိုးဝါးလာေနသူမ်ား ႏွင့္ မိမိတို႔ထံတြင္ရွိေသာေဆးဝါးမ်ားျဖင့္ကုသ၍မရနိုင္သည့္ေရာဂါျပင္းရွိသူမ်ားအား လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေသာအားျဖင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ျပန္လည္ လႊတ္ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္တို႔သည္ ရခိုင္ေဒသအတြင္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲမက်င္းပရေသးေသာၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ ဆက္စပ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ကို ၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလအတြင္းျပန္လည္က်င္းပႏိုင္ရန္ ဝျပည္၊ပန္ဆန္း၌ လူခ်င္းေတြ႕၍လည္းေကာင္း၊ အင္တာနက္ Online ျဖင့္လည္းေကာင္း ေျပာဆိုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားေၾကာင့္ တိုးတက္မႈရလဒ္အေနျဖင့္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၁) ရက္၊ နံနက္(၉) နာရီ(၃၀) မိနစ္တြင္ မိမိတို႔ဖမ္းဆီးရမိထားေသာျမန္မာ့တပ္မေတာ္သား(၃) ဦးအား ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊ အထက္ပီ႐ြာအနီး၌ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ တပ္မ(၇၇) လက္ေအာက္ခံ၊ ခမရ(၈) မွ ဒုရင္းမႉး ၊ ဗိုလ္မႉးေက်ာ္မင္းျမတ္ ဦးေဆာင္ေသာ လက္ခံေရးအဖြဲ႕လက္ထဲသို႔ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ လႊဲေျပာင္းေရးအဖြဲ႕မွ ေကာင္းမြန္စြာလႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ က်န္းမာေရးခ်ိဳ႕ယြင္းေနေသာသူ(၃) ဦးမွာ- (၁) အရာခံဗိုလ္ ဦးျမင့္ေအာင္ ကပ/၆၉၂၁၈ရ (၂) တပ္သား နန္းဝင္းေမာင္ က/၄၀၄၈၉၄ (၃) တပ္သား ေဝလင္းေအာင္ က/၄၈၁၅၀၈ တို႔ျဖစ္ၾကၿပီးတပ္မ(၇၇) လက္ေအာက္ခံ၊ေမွာ္ဘီအေျခစိုက္ခမရ(၃၁၃) တပ္ရင္းမွျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ(၁၉) ရက္ေန႔၌ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊ "ပကာဝ႐ြာ"၏ အေနာက္ေတာင္ဖက္(၃.၇) ကီလိုမီတာအကြာအေဝး(သို႔မဟုတ္)ကာမေခ်ာင္း(ေဒသအေခၚ -ကာရမေခ်ာင္း) အေနာက္ဖက္ရွိ ေတာင္တန္းေပၚ၌ (တနည္းအားျဖင့္) ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊ ပုန္းညက္ဝ႐ြာအနီးျဖစ္ပြားခဲ့ေသာတိုက္ပြဲအတြင္း ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွ လက္ရဖမ္းဆီးရမိခဲ့သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ၎တိုက္ပြဲအတြင္း ခမရ(၃၁၃) မွ အရာရွိတစ္ဦးအပါအဝင္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္(၁၃) ဦးအား ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွ လက္ရဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္။ ယခင္ကာလမ်ားကလည္း အဆိုပါ(၁၃) ဦးထဲမွ အသက္အ႐ြယ္ႀကီးရင့္ကာနဂိုက်န္းမာေရးအားနည္းသူႏွစ္ဦးျဖစ္ေသာ တပ္ၾကပ္-ဦးေမာင္ေထြး (ကိုယ္ပိုင္အမွတ္- တ/၉၂၁၅၀၄)၊ အသက္(၄၉) ႏွစ္ ႏွင့္ တပ္ၾကပ္-ဦးေဇာ္ေဇာ္( ကိုယ္ပိုင္အမွတ္-တ/၂၆၀၀၆၂)၊ အသက္(၅၃ ) ႏွစ္ တို႔အား လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေသာအားျဖင့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၂၈) ရက္ေန႔၌ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊ ကင္းတလင္း႐ြာ၌ ေကာင္းမြန္စြာျပန္လည္လႊတ္ေပးခဲ့ဖူးသည္။ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ယေန႔တြင္ က်န္းမာေရးယိုယြင္းေနေသာျမန္မာ့တပ္မေတာ္သား(၁၀) ဦးခန႔္အား ျပန္လည္လႊတ္ေပးရန္ ဆႏၵရွိေသာ္လည္း လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အခက္အခဲ၊ စီစဥ္ရန္ရက္နည္းျခင္း တို႔ေၾကာင့္ (၃) ဦးကိုသာျပန္လည္လႊတ္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔အတူ ေတာင္ကုတ္ NLD အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးမင္းေအာင္၊ ေဒၚနီနီေမျမင့္ ႏွင့္ ေဒၚခ်စ္ခ်စ္ေခ်ာတို႔(၃) ဦးအား ULA/AA မွလိုအပ္ေသာစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ စိုးတင့္ ဦးေဆာင္ေသာ လက္ခံေရးအဖြဲ႕ထံသို႔ေကာင္းမြန္စြာ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့သည္။ ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္/ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္အေနျဖင့္ အမွတ္(၁/၂၀၂၁) အားထုတ္ျပန္ၿပီး မိမိတို႔အဖြဲ႕အစည္း ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံး၏သေဘာထားကို ယေန႔ထုတ္ျပန္၍ အသိေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ႏွစ္ဖက္အျပန္အလွန္ယုံၾကည္မႈကိုတည္ေဆာက္ေနစဥ္ကာလအတြင္း လက္ရွိရရွိထားေသာတည္ၿငိမ္မႈကို ထိန္းသိမ္းၿပီး ဆက္လက္တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေသာအေ႐ြ႕ႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးအရေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးအေျဖရွာႏိုင္လိမ့္မည္ဟုရွဳျမင္ယံုၾကည္သည္ ။ သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ ရခိုင်ဒေသတိုက်ပွဲများအတွင်းဖမ်းဆီးရမိသည့် မြန်မာ့တပ်မတော်သားများထဲမှ ကျန်းမာရေးချို့ယွင်းနေသူ(၃) ဦးအား ပြန်လည်လွှတ်ပေးလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်ချက် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၁) ရက် မြန်မာ့တပ်မတော် နှင့် ရက္ခိုင့်တပ်တော်တို့သည် ရခိုင်ဒေသ၊ ပလက်ဝဒေသများ၌ နှစ်နှစ်ကျော် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ တိုက်ပွဲများအတွင်း မြန်မာ့တပ်မတော်၏တပ်ဖွဲ့ဝင်များကို ရက္ခိုင့်တပ်တော်မှ လက်ရဖမ်းဆီးခဲ့သည့် အကြိမ်ပေါင်းများစွာရှိခဲ့သည်။ မိမိတို့ဖမ်းဆီးရမိသည့်သုံ့ပန်းများ နှင့် အခြေအနေအမျိုးမျိုးအောက်တွင်မြန်မာ့တပ်မတော်၏ ဖမ်းဆီးထားခြင်းခံနေရသော မိမိတို့ အာရက္ခစစ်သည်တော်အချို့တို့အား "သုံ့ပန်းချင်းလဲလှယ်ရန်" ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များထုတ်၍အကြိမ်ကြိမ်ကမ်းလှမ်းခဲ့ဖူးသည်။ တစ်ပြိုင်နက်တည်းတွင် မိမိတို့ဖမ်းဆီးရမိထားသည့် မြန်မာ့တပ်မတော်သားများထဲမှ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်နေပြီး နဂိုကျန်းမာရေးယိုယွင်းနေသောသူများ၊ နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲများအတွင်းရရှိလာသော ပြင်းထန်ဒဏ်ရာများပိုမိုဆိုးဝါးလာနေသူများ နှင့် မိမိတို့ထံတွင်ရှိသောဆေးဝါးများဖြင့်ကုသ၍မရနိုင်သည့်ရောဂါပြင်းရှိသူများအား လူသားချင်းစာနာထောက်ထားသောအားဖြင့် အကြိမ်ကြိမ်ပြန်လည် လွှတ်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲအပြီးတွင် မြန်မာ့တပ်မတော် နှင့် ရက္ခိုင့်တပ်တော်တို့သည် ရခိုင်ဒေသအတွင်း ရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပရသေးသောမြို့နယ်များ၌ ဆက်စပ်ရွေးကောက်ပွဲ ကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလအတွင်းပြန်လည်ကျင်းပနိုင်ရန် ဝပြည်၊ပန်ဆန်း၌ လူချင်းတွေ့၍လည်းကောင်း၊ အင်တာနက် Online ဖြင့်လည်းကောင်း ပြောဆိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ပြောဆိုဆွေးနွေးပွဲများကြောင့် တိုးတက်မှုရလဒ်အနေဖြင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၁) ရက်၊ နံနက်(၉) နာရီ(၃၀) မိနစ်တွင် မိမိတို့ဖမ်းဆီးရမိထားသောမြန်မာ့တပ်မတော်သား(၃) ဦးအား ပလက်ဝမြို့နယ်၊ အထက်ပီရွာအနီး၌ မြန်မာ့တပ်မတော်၏ တပ်မ(၇၇) လက်အောက်ခံ၊ ခမရ(၈) မှ ဒုရင်းမှူး ၊ ဗိုလ်မှူးကျော်မင်းမြတ် ဦးဆောင်သော လက်ခံရေးအဖွဲ့လက်ထဲသို့ ရက္ခိုင့်တပ်တော် လွှဲပြောင်းရေးအဖွဲ့မှ ကောင်းမွန်စွာလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ကျန်းမာရေးချို့ယွင်းနေသောသူ(၃) ဦးမှာ- (၁) အရာခံဗိုလ် ဦးမြင့်အောင် ကပ/၆၉၂၁၈ရ (၂) တပ်သား နန်းဝင်းမောင် က/၄၀၄၈၉၄ (၃) တပ်သား ဝေလင်းအောင် က/၄၈၁၅၀၈ တို့ဖြစ်ကြပြီးတပ်မ(၇၇) လက်အောက်ခံ၊မှော်ဘီအခြေစိုက်ခမရ(၃၁၃) တပ်ရင်းမှဖြစ်ပြီး ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ(၁၉) ရက်နေ့၌ ပလက်ဝမြို့နယ်၊ "ပကာဝရွာ"၏ အနောက်တောင်ဖက်(၃.၇) ကီလိုမီတာအကွာအဝေး(သို့မဟုတ်)ကာမချောင်း(ဒေသအခေါ် -ကာရမချောင်း) အနောက်ဖက်ရှိ တောင်တန်းပေါ်၌ (တနည်းအားဖြင့်) ပလက်ဝမြို့နယ်၊ ပုန်းညက်ဝရွာအနီးဖြစ်ပွားခဲ့သောတိုက်ပွဲအတွင်း ရက္ခိုင့်တပ်တော်မှ လက်ရဖမ်းဆီးရမိခဲ့သူများဖြစ်ကြသည်။ ၎င်းတိုက်ပွဲအတွင်း ခမရ(၃၁၃) မှ အရာရှိတစ်ဦးအပါအဝင် တပ်ဖွဲ့ဝင်(၁၃) ဦးအား ရက္ခိုင့်တပ်တော်မှ လက်ရဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။ ယခင်ကာလများကလည်း အဆိုပါ(၁၃) ဦးထဲမှ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်ကာနဂိုကျန်းမာရေးအားနည်းသူနှစ်ဦးဖြစ်သော တပ်ကြပ်-ဦးမောင်ထွေး (ကိုယ်ပိုင်အမှတ်- တ/၉၂၁၅၀၄)၊ အသက်(၄၉) နှစ် နှင့် တပ်ကြပ်-ဦးဇော်ဇော်( ကိုယ်ပိုင်အမှတ်-တ/၂၆၀၀၆၂)၊ အသက်(၅၃ ) နှစ် တို့အား လူသားချင်းစာနာထောက်ထားသောအားဖြင့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၂၈) ရက်နေ့၌ ပလက်ဝမြို့နယ်၊ ကင်းတလင်းရွာ၌ ကောင်းမွန်စွာပြန်လည်လွှတ်ပေးခဲ့ဖူးသည်။ မိမိတို့အနေဖြင့် ယနေ့တွင် ကျန်းမာရေးယိုယွင်းနေသောမြန်မာ့တပ်မတော်သား(၁၀) ဦးခန့်အား ပြန်လည်လွှတ်ပေးရန် ဆန္ဒရှိသော်လည်း လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲ၊ စီစဉ်ရန်ရက်နည်းခြင်း တို့ကြောင့် (၃) ဦးကိုသာပြန်လည်လွှတ်ပေးနိုင်ခဲ့သည်။ ထို့အတူ တောင်ကုတ် NLD အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြသော ဦးမင်းအောင်၊ ဒေါ်နီနီမေမြင့် နှင့် ဒေါ်ချစ်ချစ်ချောတို့(၃) ဦးအား ULA/AA မှလိုအပ်သောစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ပြီးနောက် မြန်မာ့တပ်မတော်၏ ဗိုလ်မှူးချုပ် စိုးတင့် ဦးဆောင်သော လက်ခံရေးအဖွဲ့ထံသို့ကောင်းမွန်စွာ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့သည်။ ရက္ခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်/ ရက္ခိုင့်တပ်တော်အနေဖြင့် အမှတ်(၁/၂၀၂၁) အားထုတ်ပြန်ပြီး မိမိတို့အဖွဲ့အစည်း နှင့် ရခိုင်ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံး၏သဘောထားကို ယနေ့ထုတ်ပြန်၍ အသိပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုကိုတည်ဆောက်နေစဉ်ကာလအတွင်း လက်ရှိရရှိထားသောတည်ငြိမ်မှုကို ထိန်းသိမ်းပြီး ဆက်လက်တိုးတက်ကောင်းမွန်သောအရွေ့နှင့်အတူ နိုင်ငံရေးပြဿနာများကို နိုင်ငံရေးအရတွေ့ဆုံဆွေးနွေးအဖြေရှာနိုင်လိမ့်မည်ဟုရှုမြင်ယုံကြည်သည် ။ သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေး ရက္ခိုင့်တပ်တော်

ေတာင္ကုတ္ NLD အဖြဲ႕၀င္(၃)ဦးအားျပန္လႊတ္ေပးလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

ညီေနာင္မဟာမိတ္(၃)ဖြဲ႕၏တစ္ဖက္သတ္အပစ္အခတ္ရပ္စဲျခင္းအားႏွစ္လတာသက္တမ္းတိုးျမွင့္ေၾကာင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

Merry Christmas

The ULA/AA wish this Christmas time brings fulfilment and peace to all Christians around the world and all Christians in Arakan and territories of ethnic nationalities.

ရခိုင္အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကိုေရွး႐ႈ၍(ULA/AA) ႏွင့္ (NUPA/AA)တို႔ ပူးေပါင္း

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၂)ရက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ(၈) ရက္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ဖက္မွ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အျပဳသေဘာ ေဆာင္သည့္ထုတ္ျပန္ ေၾကညာ ခ်က္တစ္ရပ္ကို ႏိုဝင္ဘာလ (၁၂) ရက္ေန႔၌ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ အဆိုပါထုတ္ျပန္ ခ်က္၌ ULA/AA ၏ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၂) ရက္ေန႔ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ကိုလည္း အျပဳသေဘာျဖင့္ႀကိဳဆိုေၾကာင္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အဆိုပါထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအၿပီးတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ရခိုင္၊ပလက္ဝေဒသမ်ားအတြင္း စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈ၊ ရိကၡာ၊ လက္နက္ခဲယမ္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေနမႈမ်ားရွိေသာ္လည္း ေျမျပင္၌ႏွစ္ဖက္တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားျခင္း"လုံးဝ"မရွိ ေတာ့ဘဲ တိုက္ပြဲမ်ားသည္လည္း သိသာစြာ ေလ်ာ့က်ခဲ့ပါသည္။ ႏွစ္ဖက္တိုက္ပြဲမျဖစ္ပြားခဲ့သည္မွာ ရက္ေပါင္း (၂၀) ေက်ာ္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ နည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြကာ ေဆာင္႐ြက္ေနေၾကာင္း ထပ္မံၾကားသိရေသာ ေၾကာင့္ ရခိုင္၊ ပလက္ဝေဒသအတြင္း၌ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္နီးပါး ဆက္တိုက္ျဖစ္ပြားေနခဲ့ေသာ စစ္မက္မ်ားရပ္တန႔္ကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစမ်ားပြင့္လာမည္လားဟု ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံးမွ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကုန္းလမ္း၊ ေရလမ္းမ်ားမွ လက္နက္ခဲယမ္း ရိကၡာမ်ားကို ယခုရက္မ်ားတြင္ဆက္တိုက္ပို႔ေဆာင္ေနေသာေၾကာင့္ တိုက္ပြဲမ်ားျပန္လည္ျဖစ္ပြားလာမည္ဟုလည္း ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွ ယုံၾကည္ေနၾကသည္။ အေကာင္းဖက္မွၾကည့္ေသာ္ တစ္ႏွစ္နီးပါးၾကာရပ္တန႔္ေနခဲ့ေသာ မိမိတို႔ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားလည္း ျပန္လည္စတင္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု မိမိတို႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ယုံၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ ေနၾကပါသည္။ မိမိတို႔ အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ခုစလုံးအေနျဖင့္ ေဒသခံျပည္သူလူထု၏ အက်ိဳးစီးပြားကို အေလးထား ထည့္သြင္းစဥ္းစားကာ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိၾကပါသည္။ ကနဦးေျခလွမ္းအားျဖင့္၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၅) ရက္ေန႔တြင္ ႏွစ္ဖက္ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္တို႔ Online မွတစ္ဆင့္ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားကို မိနစ္ (၃၀) အတြင္း အၾကမ္းဖ်င္း ေျပာဆိုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ (၁) ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပခြင့္မရခဲ့သည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအားလုံး၌ ျပည္သူမ်ား၏မဲေပးပိုင္ခြင့္မဆုံးရႈံးေစရန္ ႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာအားျဖင့္ လြတ္လပ္မွ်တေသာေ႐ြးေကာက္ပြဲ၏စံခ်ိန္စံၫႊန္းႏွင့္ျပည့္စုံရန္အတြက္ ဆက္စပ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားကို အခ်ိန္မီ ျပန္လည္က်င္းပႏိုင္ရန္၊ (၂) အေျခခံစားေသာက္ကုန္၊ ရိကၡာ၊ ေဆးဝါးမ်ားျပတ္လပ္ေနၿပီး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရန္အခက္အခဲျဖစ္ေနေသာ ေက်း႐ြာမ်ားအားလုံးသို႔ ေဆးဝါး၊ ရိကၡာမ်ား အျမန္ဆုံးေရာက္ရွိႏိုင္ေရး ႏွင့္ အႏၲရာယ္ကင္းစြာသယ္ယူပို႔ေဆာင္ႏိုင္ ေရးကို ႏွစ္ဖက္စလုံးမွ အေလးထားေဆာင္႐ြက္ၾကရန္၊ (၃) ရရွိထားၿပီးေသာ အျပန္အလွန္ နားလည္မႈ၊ ယုံၾကည္မႈမ်ားကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းသြားၾကရန္၊ စသည့္အခ်က္မ်ားကို အၾကမ္းအားျဖင့္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အား ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏အေရးကို အေလးထားစဥ္းစားေပးရန္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကိုလည္း မိမိတို႔မွအႀကံျပဳ ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ (၁)တိုက္ပြဲကာလမ်ားအတြင္ ပိတ္ဆို႔ေနေသာကုန္းလမ္း၊ ေရလမ္းမ်ားတြင္ ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ား စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾက ကင္းမဲ့စြာျဖင့္ခရီးသြားလာႏိုင္ရန္ ႏွင့္ အေျခခံစားေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို အႏၲရာယ္ကင္းစြာသယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ ႏိုင္ရန္၊ (၂) တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရာ ေဒသမ်ားအားလုံးမွ ျပည္သူလူထုမ်ား၏ဘဝလုံၿခဳံမႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ အတြက္ နည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြၿပီး ေဆာင္႐ြက္သြားရန္၊ စသည့္အခ်က္(၂) ခ်က္ကိုလည္း အေလးထားစဥ္းစားေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းတြင္ ႏွစ္ဖက္ လူခ်င္းေတြ႕ ႏိုင္မည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္ကိုလည္း ဆက္လက္ ေဆြးေႏြး ညႇိႏႈိင္း ေနၾကဆဲျဖစ္ပါသည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိမိတို႔အဖြဲ႕အစည္း ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တို႔အၾကားတြင္ ေဆြးေႏြးလုပ္ေဆာင္ေနၾကေသာအခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ(၂)ရက် မြန်မာနိုင်ငံ၌ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ(၈) ရက် ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးသည့်နောက်တွင် မြန်မာ့တပ်မတော် ဖက်မှ ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ပတ်သက်၍ အပြုသဘော ဆောင်သည့်ထုတ်ပြန် ကြေညာ ချက်တစ်ရပ်ကို နိုဝင်ဘာလ (၁၂) ရက်နေ့၌ ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။ မြန်မာ့တပ်မတော်၏ အဆိုပါထုတ်ပြန် ချက်၌ ULA/AA ၏ နိုဝင်ဘာလ (၁၂) ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ကိုလည်း အပြုသဘောဖြင့်ကြိုဆိုကြောင်း ထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်များအပြီးတွင် မြန်မာ့တပ်မတော်မှ ရခိုင်၊ပလက်ဝဒေသများအတွင်း စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှု၊ ရိက္ခာ၊ လက်နက်ခဲယမ်း သယ်ယူပို့ဆောင်နေမှုများရှိသော်လည်း မြေပြင်၌နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားခြင်း"လုံးဝ"မရှိ တော့ဘဲ တိုက်ပွဲများသည်လည်း သိသာစွာ လျော့ကျခဲ့ပါသည်။ နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲမဖြစ်ပွားခဲ့သည်မှာ ရက်ပေါင်း (၂၀) ကျော်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ မြန်မာ့တပ်မတော်အနေဖြင့် ရခိုင်ပြည် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအတွက် နည်းလမ်းများရှာဖွေကာ ဆောင်ရွက်နေကြောင်း ထပ်မံကြားသိရသော ကြောင့် ရခိုင်၊ ပလက်ဝဒေသအတွင်း၌ နှစ်နှစ်ကျော်နီးပါး ဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေခဲ့သော စစ်မက်များရပ်တန့်ကာ ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းစများပွင့်လာမည်လားဟု နိုင်ငံတကာနှင့် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးမှ မျှော်လင့်နေကြပါသည်။ သို့သော်လည်း ကုန်းလမ်း၊ ရေလမ်းများမှ လက်နက်ခဲယမ်း ရိက္ခာများကို ယခုရက်များတွင်ဆက်တိုက်ပို့ဆောင်နေသောကြောင့် တိုက်ပွဲများပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာမည်ဟုလည်း ဒေသခံပြည်သူများမှ ယုံကြည်နေကြသည်။ အကောင်းဖက်မှကြည့်သော် တစ်နှစ်နီးပါးကြာရပ်တန့်နေခဲ့သော မိမိတို့ မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်များနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနေသည့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲများလည်း ပြန်လည်စတင်နိုင်လိမ့်မည်ဟု မိမိတို့အဖွဲ့အစည်းများမှ ယုံကြည်မျှော်လင့် နေကြပါသည်။ မိမိတို့ အဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုစလုံးအနေဖြင့် ဒေသခံပြည်သူလူထု၏ အကျိုးစီးပွားကို အလေးထား ထည့်သွင်းစဉ်းစားကာ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြပါသည်။ ကနဦးခြေလှမ်းအားဖြင့်၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၂၅) ရက်နေ့တွင် နှစ်ဖက်ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တို့ Online မှတစ်ဆင့် အောက်ပါ အချက်များကို မိနစ် (၃၀) အတွင်း အကြမ်းဖျင်း ပြောဆိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ (၁) ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပခွင့်မရခဲ့သည့် မြို့နယ်များအားလုံး၌ ပြည်သူများ၏မဲပေးပိုင်ခွင့်မဆုံးရှုံးစေရန် နှင့် တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအားဖြင့် လွတ်လပ်မျှတသောရွေးကောက်ပွဲ၏စံချိန်စံညွှန်းနှင့်ပြည့်စုံရန်အတွက် ဆက်စပ်ရွေးကောက်ပွဲများကို အချိန်မီ ပြန်လည်ကျင်းပနိုင်ရန်၊ (၂) အခြေခံစားသောက်ကုန်၊ ရိက္ခာ၊ ဆေးဝါးများပြတ်လပ်နေပြီး သယ်ယူပို့ဆောင်ရန်အခက်အခဲဖြစ်နေသော ကျေးရွာများအားလုံးသို့ ဆေးဝါး၊ ရိက္ခာများ အမြန်ဆုံးရောက်ရှိနိုင်ရေး နှင့် အန္တရာယ်ကင်းစွာသယ်ယူပို့ဆောင်နိုင် ရေးကို နှစ်ဖက်စလုံးမှ အလေးထားဆောင်ရွက်ကြရန်၊ (၃) ရရှိထားပြီးသော အပြန်အလှန် နားလည်မှု၊ ယုံကြည်မှုများကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းသွားကြရန်၊ စသည့်အချက်များကို အကြမ်းအားဖြင့် ပြောဆိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ထို့အပြင် မြန်မာ့တပ်မတော်အား ဒေသခံပြည်သူများ၏အရေးကို အလေးထားစဉ်းစားပေးရန် အောက်ပါအချက်များကိုလည်း မိမိတို့မှအကြံပြု ပြောဆိုခဲ့ပါသည်။ (၁)တိုက်ပွဲကာလများအတွင် ပိတ်ဆို့နေသောကုန်းလမ်း၊ ရေလမ်းများတွင် ဒေသခံပြည်သူလူထုများ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြ ကင်းမဲ့စွာဖြင့်ခရီးသွားလာနိုင်ရန် နှင့် အခြေခံစားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများကို အန္တရာယ်ကင်းစွာသယ်ယူ ပို့ဆောင် နိုင်ရန်၊ (၂) တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာ ဒေသများအားလုံးမှ ပြည်သူလူထုများ၏ဘဝလုံခြုံမှု၊ ငြိမ်းချမ်းမှု အတွက် နည်းလမ်းများရှာဖွေပြီး ဆောင်ရွက်သွားရန်၊ စသည့်အချက်(၂) ချက်ကိုလည်း အလေးထားစဉ်းစားဆောင်ရွက်ပေးရန် ပြောဆိုခဲ့ကြသည်။ တစ်ပြိုင်နက်တည်းတွင် နှစ်ဖက် လူချင်းတွေ့ နိုင်မည့် အခြေအနေတစ်ရပ်ကိုလည်း ဆက်လက် ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်း နေကြဆဲဖြစ်ပါသည်။ အထက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပတ်သက်၍ မိမိတို့အဖွဲ့အစည်း နှင့် မြန်မာ့တပ်မတော်တို့အကြားတွင် ဆွေးနွေးလုပ်ဆောင်နေကြသောအချက်များ ဖြစ်ပါသည်။ သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေး ရက္ခိုင့်တပ်တော်

STATEMENT

21,November,2020

  • Vkontakte Social Icon
  • Twitter
  • YouTube

Copyright © 2020 Arakan Army