top of page

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ဒီဇင္ဘာလ(၁၁)ရက္ေန႔တိုက္ပြဲမ်ားအတြင္းရန္သူ႔ထံမွသိမ္းဆည္းရမိခဲ့ေသာလက္နက္ခဲယမ္းမ်ား


866 views
bottom of page