top of page

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ဒီဇင္ဘာလ(၁၁)ရက္ေန႔တိုက္ပြဲမ်ားအတြင္းရန္သူ႔ထံမွသိမ္းဆည္းရမိခဲ့ေသာလက္နက္ခဲယမ္းမ်ား


867 views

Comments


bottom of page