၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ(၁၉ )ရက္ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ရခိုင္ေဒသအတြင္းျဖစ္ပြားခဲ့ေသာတိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

Updated: Aug 21, 2019

ၾသဂုတ္လ(၁၉) ရက္ေန႔တြင္လည္း ကြတ္ခိုင္ ႏွင္ ေက်ာက္မဲ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ညီေနာင္မဟာမိတ္(၃)ဖြဲ႕ႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္တို႔တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ရွိေနခဲ့သည္။ (၁) ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ နမ့္ကြတ္ႏွင့္ နားႏြဲရြာ အၾကားတြင္ နံနက္ ၀၃း၂၀ နာရီမွ ၀၃း၄၅ နာရီအခ်ိန္ထိ ျမန္မာစစ္တပ္ ၏တပ္မ (၉၉)လက္ေအာက္ခံ၊ခမရ (၄၁၉) ႏွင့္ မိမိတို႔တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

(၂) နံနက္ ၀၈း၅၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္"ေကာ္ေပါင္ရြာ" ႏွင့္ "ပန္မရြာ" အၾကားတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္ တပ္မ (၉၉) လက္ေအာက္ခံ၊ခလရ (၉၅) ႏွင့္မိမိတို႔တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

(၃) ျမန္မာစစ္တပ္၏"တာမိုးညဲ"အေျခစိုက္၊တပ္ရင္းျဖစ္ေသာ ခလရ (၂၉၀) ယာယီတပ္စြဲထားသည့္"နမ့္ကြတ္​တပ္​စခန္​း" အား နံနက္ ၁၁:၀၀ နာရီတြင္႐ွင္းလင္းခဲ့သည္။ ရန္သူ႔အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၊ ခဲယမ္းမီးေက်ာက္အခ်ိဳ႕၊ စစ္၀တ္တန္ဆာႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အခ်ိဳ႕ကိုသိမ္းဆည္း ရမိသည္။

(၄) ေန႔လည္ ၁၃း၀၀ နာရီအခ်ိန္မွ ၁၃း၃၀ နာရီအခ်ိန္ထိ  ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ မူဆယ္ - လားရိႈး ျပည္ေထာင္စုလမ္းမေပၚရွိ နမ့္ခိုင္တံတားအနီးတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ခလရ (၂၉၀) ႏွင့္မိမိတို႔တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

(၅)ျမန္မာစစ္တပ္သည္ နမၼတူ တပ္စခန္း ခမရ (၃၂၄)မွ နားဆိုင္းရြာအား ေန႔လည္ ၁၃:၁၀ မွစတင္ၿပီးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္နက္ႀကီးက်ည္အခ်ိဳ႕မွာ ေက်းရြာမ်ားအနီးက်ေရာက္ေပါက္ကြဲခဲ့ၿပီး လက္နက္ႀကီးက်ည္(၁) လံုးမွာ ရြာအတြင္းက်ေရာက္ေပါက္ကြဲေၾကာင္းသိရွိရသည္။ အရပ္သားမ်ား၊ ကြ်ဲ၊ႏြားတိရစၧာန္မ်ားထိခိုက္ေသဆံုးျခင္းမသိရေသးပါ။

(၆) ညေန ၁၇း၃၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊"ေတာင္သံုးဆယ္"အနီးတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္ ခလရ (၂၉၀) ႏွင့္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ၂၀:၀၀ နာရီအထိ တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနဆဲျဖစ္သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္ဘက္ ၂ ဦး က်ဆံုးထားၿပီးျဖစ္သည္။

( တိုက္ပြဲေနာက္ဆက္တြဲသတင္းမ်ားကိုမနက္ဖန္၌ ဆက္လက္တင္ေပးသြားပါမည္)

(၇)ရခိုင္ေဒသအတြင္းတိုက္ပြဲ

ရခိုင္ျပည္၊မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊ " ေရႊက်င္ရြာ" ႏွင့္"သာစည္ရြာ" အၾကားတြင္ အင္အား(၇၀) ခန္႔ရွိေသာ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ မိမိတို႔ရွိရာေနရာသို႔ ဝင္ေရာက္လာေသာေၾကာင့္ နံနက္ ၀၈:၅၃ နာရီမွစတင္ၿပီးတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ အထိအခိုက္အက်အဆံုးအခ်ိဳ႕ျဖင့္ အငိုက္မိသြားသည့္ရန္သူအား မိမိတို႔မွ ထပ္မံတိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ရန္သူ(၆) ဦးေသဆံုးခဲ့ၿပီး တစ္နာရီခန္႔အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ ရန္သူသည္ ၎အနီးပတ္ဝန္းက်င္ရွ္ိ အင္အား(၆၀) ခန္႔ရွိေသာေနာက္ထပ္စစ္ေၾကာင္းတစ္ခုႏွင့္ ေပါင္းကာ မိမိတို႔အားထပ္မံထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ရန္ႀကိဳးစားလာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အေဝးမွလက္နက္ႀကီး၊လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္သာပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနခဲ့သည္။ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ရန္သူ႔ဖက္မွထပ္မံထိုးစစ္ဆင္မည္ဆိုပါက အေကာင္းဆံုးခုခံကာကြယ္တံု႔ျပန္ရင္ဆိုင္သြားမည္။

ညီ​ေနာင္​မဟာမိတ္​ (၃) ဖြဲ႔ MNTJP/MNDAA, PSLF/TNLA, ULA/AA
Subscribe to Our Newsletter

  • Vkontakte Social Icon
  • White Facebook Icon

Copyright @ 2019 Arakan Army