top of page

ULA / AA ၏သဘောထားထုတ်ပြန်ချက် (၂၅/၀၈/၂၀၁၉)

ျမန္မာစစ္တပ္၏ ရခိုင္ၿမိဳ႕ ၊ ရြာ ေနအိမ္မ်ားအား လက္နက္ႀကီးပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ အရပ္သားျပည္သူမ်ား ေသဆံုးမႈအေပၚ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္


325 views

Commenti


bottom of page