top of page

(ULA)အဖြဲ႕ဝင္မ်ားယာယီတည္းခိုေနသည့္ အိမ္တစ္လံုးအား မ်က္ႏွာဖံုးတပ္ဆင္ထားသူမ်ားမွစီးနင္း၀င္ေရာက္အိႏၵိယ-ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားယာယီတည္းခိုေနသည့္ အိမ္တစ္လံုးအား မ်က္ႏွာဖုံးတပ္ဆင္ထားသူမ်ားမွစီးနင္းဝင္ေရာက္


၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ(၆) ရက္၊ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ (အိႏၵိယ) နံနက္(၁) နာရီခန႔္အခ်ိန္တြင္ မ်က္ႏွာဖုံးစြပ္ဝတ္ဆင္ထားေသာသူ (၇) ဦးသည္ လုံတလိုင္( Lawngtlai) ၿမိဳ႕ရွိ ေနအိမ္တစ္လံုးအား စီးနင္းဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။ ၎မ်က္ႏွာဖုံးစြပ္ထားသူမ်ားသည္ ၎ေနအိမ္တံခါးအားရိုက္ခ်ိဳး ဖ်က္ဆီးဝင္ေရာက္ကာ ေနအိမ္အတြင္းရွိ ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အဖြဲ႕ဝင္အခ်ိဳ႕ႏွင့္အတူ ဖမ္းဆီးသြားျခင္းခံခဲ့ရသူမ်ား၏ ကြန္ပ်ဴတာ၊ ဖုန္း၊ စာရြက္စာတမ္း ႏွင့္ ေငြေၾကးအခ်ိဳ႕ကို သိမ္းဆည္းသြားခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။


၎မ်က္ႏွာဖုံးစြပ္(၇) ဦးထဲတြင္ ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP) မွ အိႏၵိယနယ္စပ္ရွိ အာသံရိုင္ဖယ္( Assam Rifles-AR) အားသတင္းေပးေနသူ(၂) ဦး၊ အိႏၵိယ-ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ ၿမိတ္ဝစခန္းမွ (၂ သို႔မဟုတ္ ၃ ဦး) ၊ အာသံရိုင္ဖယ္မွ (၂ သို႔မဟုတ္ ၃ ဦး) ျဖစ္နိုင္ေၾကာင္း ကနဦးရရွိထားေသာ သတင္းမ်ားအရသိရွိရသည္။ ယခုျဖစ္စဥ္အားလက္ေထာက္ခ်ေသာ ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP) မွသတင္းေပး(၂) ဦးမွာ ခိုင္ေအးပိုင္ ( Bahul) ႏွင့္ တိုက္ေအာင္ (Byat Ka) တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ခိုင္လုံေသာသတင္းရပ္ကြက္မွတဆင့္သိရွိရသည္။


ထို႔အျပင္ ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP) ဝင္ျဖစ္ေသာ ခိုင္ေအးပိုင္ ( Bahul) ႏွင့္ တိုက္ေအာင္ (Byat Ka) တို႔ သည္ အိႏၵိယ-ျမန္မာနယ္စပ္၏ အိႏၵိယဘက္အျခမ္းရွိ ရြာသစ္( Hmaungbuchuhh) ၊ တက္ပုေခ်( JoShwah) ႏွင့္ ကာကီ (KaKi) ရြာမ်ားမွ ရြာသူ/ရြာသားအခ်ိဳ႕မွာရကၡိဳင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္/ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ ( ULA/AA) ႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည္ဟူေသာသတင္းေပးပို႔မႈေၾကာင့္ ၎ရြာသူရြာသားအခ်ိဳ႕မွာ စိုးရိမ္စိတ္မ်ားစြာျဖင့္ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနၾကရသည္။


လုံတလိုင္ (Lawngtlai) မွ ဖမ္းဆီးသြားသူမ်ားထဲမွ ေက်ာ္ဝင္းနိုင္ အား အာသံရိုင္ဖယ္(AS) မွျမန္မာနိုင္ငံဖက္အျခမ္းရွိ "ၿမိတ္ဝစခန္း"သို႔ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ(၁၀) ရက္၊ နံနက္(၁၀) နာရီဝန္းက်င္တြင္လႊဲေျပာင္းေပးအပ္လိုက္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။ ေက်ာ္ဝင္းနိုင္ ကိုလည္း ျပင္းထန္ေသာႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းမႈမ်ိဳးျဖင့္ေတြ႕ရွိခဲ့ရေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားထံမွတဆင့္သိရွိရသည္။


ထို႔အျပင္ လုံတလိုင္ ( Lawngtlai ) ႏွင့္ ဘုံတလင္ရြာ (Kamanh) အၾကားတြင္ ေျခ၊လက္၊ခႏၶာ တို႔အားပိုင္းျဖတ္ထားေသာ အမည္မသိလူေသအေလာင္းတစ္ေလာင္း အားေတြ႕ရွိေၾကာင္းသိရွိရသည္။ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း မိမိတို႔အေနျဖင့္ သိရွိေအာင္စုံစမ္းလၽွက္ရွိပါသည္။


မိမိတို႔ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ တရားမၽွတမႈကိုလိုလားၿပီး ယခုကဲ့သို႔ေသာလုပ္ရပ္မ်ိဳး ႏွင့္ အျပဳအမူမ်ားမွာ အိႏၵိယ- ရခိုင္နယ္စပ္ရွိ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ား၊ ရခိုင္မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၏ စိုးရိမ္ေၾကာက္လန႔္မႈမ်ိဳးကို ျမင့္တက္ေစၿပီး နယ္စပ္တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ လူမ်ိဳးေရးျပႆနာမ်ားျဖစ္လာမည္ကိုစိုးရိမ္မိပါသည္။


ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ(ALP) ၏ အထက္ပါကိစၥရပ္တြင္ ပါဝင္ပတ္သက္မႈရွိ/မရွိ မိမိတို႔အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ရွင္းလင္းစြာသိလိုပါသည္။ ပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့ပါက မိမိတို႔အေနျဖင့္ မည္သူ႔မ်က္ႏွာကိုမွေထာက္ထားေနမည္မဟုတ္ဘဲ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္သည္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိေစအပ္သည္။


သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး

ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္


At 1:00 am (India time), on 6 October 2019, seven armed masked persons broke down the entrance door of a house in Lawntlai Town, Mizoram, India and held a number of ULA/AA members under siege. The armed masked persons then abducted those ULA/AA members, and took documents, a computer, some money and some phones from the house. We have received initial news that the seven or nine armed masked attackers consisted of ALP members and that two of them are informers for Assam Rifles-AR, two or three persons from Myaitwa Myanmar Army Station (Myanmar side of the India-Myanmar border) and two or three members of Assam Rifles-AR. The identities of two ALP members have been confirmed to be Khine Aye Pine (Rahul) and Taik Aung (Byat Ka). Furthermore, the ALP members, U Khine Aye Pine (Rahul) and Taik Aung (Byat Ka) have threatened several villagers from Hmaungbuchuhh, JoShwah, Kaki (in Assam, India) for having contacts with the ULA/AA. The villagers are now in hiding to due to serious safety concerns. The residents of Lawngtlai reported that one of the abducted AA/ULA members, Kyaw Won Naing, was seen to have been transferred to the Myanmar Army station in Myaitwa (Myanmar side of the India-Myanmar border) around 10:00 am on 10 October 2019. He was observed to have been severely tortured and wounded. There have also been reports that several body parts such as legs, hands, and a torso were found by the locals between Lawngtlai and Kamanh (in Mizoram). The identity of the deceased person is not yet known. The ULA/AA demands for justice to be upheld. This shocking and traumatic incident has raised anxiety amongst the vulnerable Rakhine indigenous populations along the India-Myanmar border. We are concerned that such armed attacks could lead to instability and racial conflicts along the India-Myanmar border. The ULA/AA seeks clarification from the ALP as to whether they were involved in the abduction, torture and killings of the abducted ULA/AA members. Should they be found to have been involved in these criminal acts, we will be taking appropriate measures to hold them accountable in accordance with international humanitarian law. ULA/AA Info DeskUnicode


အိန္ဒိယ-မြန်မာနယ်စပ်ရှိ ရက္ခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်များယာယီတည်းခိုနေသည့် အိမ်တစ်လုံးအားမျက်နှာဖုံးတပ်ဆင်ထားသူများမှစီးနင်းဝင်ရောက်


၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ(၆) ရက်၊ ဒေသစံတော်ချိန် (အိန္ဒိယ) နံနက်(၁) နာရီခန့်အချိန်တွင် မျက်နှာဖုံးစွပ်ဝတ်ဆင်ထားသောသူ (၇) ဦးသည် လုံတလိုင်( Lawngtlai) မြို့ရှိ နေအိမ်တစ်လုံးအား စီးနင်းဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ၎င်းမျက်နှာဖုံးစွပ်ထားသူများသည် ၎င်းနေအိမ်တံခါးအားရိုက်ချိုး ဖျက်ဆီးဝင်ရောက်ကာ နေအိမ်အတွင်းရှိ ရက္ခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် အဖွဲ့ဝင်အချို့နှင့်အတူ ဖမ်းဆီးသွားခြင်းခံခဲ့ရသူများ၏ ကွန်ပျူတာ၊ ဖုန်း၊ စာရွက်စာတမ်း နှင့် ငွေကြေးအချို့ကို သိမ်းဆည်းသွားခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်။


၎င်းမျက်နှာဖုံးစွပ်(၇) ဦးထဲတွင် ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ (ALP) မှ အိန္ဒိယနယ်စပ်ရှိ အာသံရိုင်ဖယ်( Assam Rifles-AR) အားသတင်းပေးနေသူ(၂) ဦး၊ အိန္ဒိယ-မြန်မာနယ်စပ်ရှိ မြိတ်ဝစခန်းမှ (၂ သို့မဟုတ် ၃ ဦး) ၊ အာသံရိုင်ဖယ်မှ (၂ သို့မဟုတ် ၃ ဦး) ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ကနဦးရရှိထားသော သတင်းများအရသိရှိရသည်။ ယခုဖြစ်စဉ်အားလက်ထောက်ချသော ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ (ALP) မှသတင်းပေး(၂) ဦးမှာ ခိုင်အေးပိုင် ( Bahul) နှင့် တိုက်အောင် (Byat Ka) တို့ဖြစ်ကြောင်း ခိုင်လုံသောသတင်းရပ်ကွက်မှတဆင့်သိရှိရသည်။


ထို့အပြင် ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ (ALP) ဝင်ဖြစ်သော ခိုင်အေးပိုင် ( Bahul) နှင့် တိုက်အောင် (Byat Ka) တို့ သည် အိန္ဒိယ-မြန်မာနယ်စပ်၏ အိန္ဒိယဘက်အခြမ်းရှိ ရွာသစ်( Hmaungbuchuhh) ၊ တက်ပုချေ( JoShwah) နှင့် ကာကီ (KaKi) ရွာများမှ ရွာသူ/ရွာသားအချို့မှာရက္ခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်/ ရက္ခိုင့်တပ်တော် ( ULA/AA) နှင့်ဆက်စပ်နေသည်ဟူသောသတင်းပေးပို့မှုကြောင့် ၎င်းရွာသူရွာသားအချို့မှာ စိုးရိမ်စိတ်များစွာဖြင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရသည်။


လုံတလိုင် (Lawngtlai) မှ ဖမ်းဆီးသွားသူများထဲမှ ကျော်ဝင်းနိုင် အား အာသံရိုင်ဖယ်(AS) မှမြန်မာနိုင်ငံဖက်အခြမ်းရှိ "မြိတ်ဝစခန်း"သို့ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ(၁၀) ရက်၊ နံနက်(၁၀) နာရီဝန်းကျင်တွင်လွှဲပြောင်းပေးအပ်လိုက်ကြောင်းသိရှိရသည်။ ကျော်ဝင်းနိုင် ကိုလည်း ပြင်းထန်သောနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုမျိုးဖြင့်တွေ့ရှိခဲ့ရကြောင်း ဒေသခံများထံမှတဆင့်သိရှိရသည်။


ထို့အပြင် လုံတလိုင် ( Lawngtlai ) နှင့် ဘုံတလင်ရွာ (Kamanh) အကြားတွင် ခြေ၊လက်၊ခန္ဓာ တို့အားပိုင်းဖြတ်ထားသော အမည်မသိလူသေအလောင်းတစ်လောင်း အားတွေ့ရှိကြောင်းသိရှိရသည်။ မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း မိမိတို့အနေဖြင့် သိရှိအောင်စုံစမ်းလျှက်ရှိပါသည်။


မိမိတို့ရက္ခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် အနေဖြင့် တရားမျှတမှုကိုလိုလားပြီး ယခုကဲ့သို့သောလုပ်ရပ်မျိုး နှင့် အပြုအမူများမှာ အိန္ဒိယ- ရခိုင်နယ်စပ်ရှိ ရခိုင်လူမျိုးများ၊ ရခိုင်မျိုးနွယ်စုများ၏ စိုးရိမ်ကြောက်လန့်မှုမျိုးကို မြင့်တက်စေပြီး နယ်စပ်တည်ငြိမ်ရေးနှင့် လူမျိုးရေးပြဿနာများဖြစ်လာမည်ကိုစိုးရိမ်မိပါသည်။


ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ(ALP) ၏ အထက်ပါကိစ္စရပ်တွင် ပါဝင်ပတ်သက်မှုရှိ/မရှိ မိမိတို့အဖွဲ့အစည်းအနေဖြင့်ရှင်းလင်းစွာသိလိုပါသည်။ ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ပါက မိမိတို့အနေဖြင့် မည်သူ့မျက်နှာကိုထောက်ထားနေမည်မဟုတ်ဘဲ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်သည်များကို လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိစေအပ်သည်။


သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေး

ရက္ခိုင့်တပ်တော်588 views

Comentários


bottom of page