top of page

MOCHA မုန်တိုင်းနောက်ဆက်တွဲအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရီးလုပ်ငန်းများနန့်ပတ်သက်၍ ULAဥက္ကဋ္ဌပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း


MOCHA ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း နောက်ဆက်တွဲ အရေးပေါ်ကူညီ ကယ်ဆယ်ရီးလုပ်ငန်းများနန့် ပတ်သက်၍ ULA ဥက္ကဋ္ဌမှ အာရက္ခပြည်သူများသို့

ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း

287 views

Comments


bottom of page