top of page

COVID-19 အား ထိထိရောက်ရောက် ကြိုတင်ကာကွယ်တားဆီးနိုင်ရန်အတွက် မဖြစ်မနီ လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းများ

COVID-19 ကိုရိုနာကူးစက်မြန်ရောဂါအား ထိထိရောက်ရောက် ကြိုတင်ကာကွယ်တားဆီးနိုင်ရန်အတွက် လူတိုင်းသိဟိနားလည်ထားပြီး မဖြစ်မနီ လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းများ417 views

Commenti


bottom of page