ၾကက္ဥ၀ရြာႏွင့္ဆီးဖေလာင္းရြာသားမ်ားေသဆံုးျခင္းမွာမိမိတို႔ႏွင့္ပတ္သက္မႈမရွိေၾကာင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

233 views

Recent Posts

See All