top of page

၂၀၂၂၊ ဂျုန်လ(၂၃-၂၄)ရက် အတွင်း စစ်တွေမြို့တွင် စစ်ကောင်စီမှအပြစ်မဲ့အရပ်သားများအား ဖမ်းဆီးထားသောစာရင်း

၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဂျုန်လ (၂၃ - ၂၄) ရက်အတွင်း စစ်တွေမြို့တွင် စစ်ကောင်စီမှအပြစ်မဲ့ အရပ်သားပြည်သူများအားဖမ်းဆီးထားသောစာရင်း334 views

Comments


bottom of page