၂၀၂၀ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၁၀/၁၁)ရက္ေန႔ပါျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏စြပ္စြဲမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ျငင္းဆိုသည့္ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ရံုးမွ ထုတ္ျပန္ေသာ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၁၀) ရက္ႏွင့္ (၁၁) ရက္ေန႔ပါ သတင္းမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ စြပ္စြဲေရးသားထားသည္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဟုတ္မွန္မႈမရွိေသာေၾကာင့္ျငင္းဆိုသည့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၁၂) ရက္


ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရက္ခံုတိုင္ေက်းရြာအတြင္းရွိေနအိမ္မ်ားအား AA အဖြဲ႕မ်ားမွ မီးရိႈ႕ဖ်က္ဆီး" ဟူေသာ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၁၀) ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ေရးသားထုတ္ျပန္ထားေသာသတင္း ႏွင့္ " AA မ်ားက ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေျမာက္ေတာင္ေက်းရြာ ႏွင့္ ေတာင္ဘြယ္(မူ) ေက်းရြာမ်ားအတြင္းသို႔ လက္နက္ႀကီးျဖင့္ အေၾကာင္းမဲ့ပစ္ခတ္" ဟူေသာ ေဖေဖာ္ ဝါရီလ(၁၁) ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ေရးသားထုတ္ျပန္ထားေသာသတင္း(၂) ခုႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ စြပ္စြဲေရးသားခ်က္မ်ားမွာ လံုးဝမွားယြင္းၿပီးဟုတ္မွန္ျခင္းမရွိေၾကာင္းျပတ္သားစြာ ျငင္းလိုက္ပါသည္။


အျခားတစ္ဖက္တြင္ အထက္ပါစြပ္စြဲခ်က္သတင္းမ်ား၌ပါရွိေသာ လုပ္ရပ္မ်ားမွာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ေအာက္တန္းက်ၿပီး ယုတ္မာေသာလုပ္ရပ္မ်ားသာျဖစ္သည္။ ဤသည္ကိုေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ားႏွင့္ က်ဴးလြန္ခံရေသာကာယကံရွင္မ်ားအားလံုးအသိပင္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ၎တို႔က်ဴးလြန္ေနေသာ စစ္ရာဇဝတ္မႈတိုင္းကို မိမိတို႔အဖြဲ႕အစည္းအေပၚ မဟုတ္မမွန္စြပ္စြဲေရးသားေနျခင္းမ်ားကိုဆက္တိုက္ျပဳလုပ္ေနသည္မွာ၎တို႔ က်ဴးလြန္ထားခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ ျပစ္မႈမ်ားကိုဖံုးဖိလိုၿပီး မိမိတို႔အဖြဲ႕အစည္းအေပၚပံုလိုျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာအျမင္တြင္ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ေစရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိရွိျဖင့္ျပဳလုပ္ေနျခင္းပင္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါသတင္းမ်ားတြင္ပါရွိေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ မိမိတို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိပါေၾကာင္း ထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္။

  • Vkontakte Social Icon
  • Twitter
  • YouTube

Copyright © 2020 Arakan Army