၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဧၿပီလ(၅/၆/၇) ရက္၊ ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

Updated: Apr 13
ဧၿပီလ(၅) ရက္ေန႔တြင္ မိမိတို႔အဖို႔ တိုက္ပြဲႀကီးႀကီးမားမားမရွိေသာ္လည္း စစ္ရာဇဝတ္တပ္ဖြဲ႕ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ လြန္ခဲ့ေသာရက္မ်ားအတြင္းတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ၎တို႔အထိနာခဲ့ေသာေနရာမ်ားအားလက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ရမ္းသန္းပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနခဲ့သည္။


ပုဏၰားကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဖက္က်ရြာအေနာက္ေျမာက္ဖက္(၁) ကီလိုမီတာအကြာအေဝးရွိေတာင္တန္းေပၚတြင္ ဧၿပီ(၆/၇) ရက္မ်ားအတြင္းႏွစ္ဖက္ထိေတြ႕တိုက္ခိုက္မႈမ်ား၌လည္းရန္သူသည္အထိနာခဲ့ၿပီး ႏွစ္ဖက္ Sniper သမားမ်ားစြမ္းရည္ၿပိဳင္ေသာတိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ခဲ့သည္။ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ Sniper သမားမ်ားလက္စြမ္းျပခဲ့ၾကၿပီးဧၿပီ(၆/၇) ႏွစ္ရက္အတြင္း ရန္သူ(၈) ဦးအားသုတ္သင္ရွင္းလင္းႏိုင္ခဲ့သည္။ ရန္သူ႔ဖက္မွ ေနာက္ထပ္(၁၀) ဦးခန္႔ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၿပီး ရန္သူအထိနာခဲ့ေသာတိုက္ပြဲလည္းျဖစ္သည္။


ဧၿပီလ(၆) ရက္ေန႔တြင္ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ၿခီရာေတာ္ေက်းရြာ၏အေရွ႕ေတာင္ဖက္(၁) ကီလိုမီတာအကြာအေဝး၌လည္း မိနစ္အနည္းငယ္ၾကာရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ရန္သူ႔ဖက္မွ(၁) ဦးက်ဆံုးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ရန္သူသည္ ေနာက္ဆုတ္သြားၿပီး ေရွ႕ဆက္တိုးလာျခင္းမရွိဘဲ အေဝးမွ လက္နက္ႀကီး၊ လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္သာပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနခဲ့သည္။


၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဧၿပီလ(၇) ရက္ေန႔၊ နံနက္(၇) နာရီ(၄၀) မိနစ္ခန္႔မွစတင္ၿပီး ပလက္ဝၿမိဳ႕ေတာင္ဘက္၊ မီတာ (၁၀၀၀) ခန္႔ အကြာေတာင္ေၾကာ၌ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ မိနစ္(၄၀) ခန္႔အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈႏွင့္အတူ တိုက္ပြဲသည္ျပင္းထန္ခဲ့သည္။


ထို႔အတူ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊ ေလာင္းကဒူးရြာ ၊အေရွ႕ေတာင္ဘက္ (၁) ကီလိုမီတာအကြာအေဝး၌လည္း တိုက္ပြဲမ်ားရွိခဲ့သည္။


ထို႔ေၾကာင့္ ရန္သူသည္ နံနက္(၁၁) နာရီ မွစတင္ၿပီး တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရာေနရာပတ္ဝန္းက်င္မ်ားသို႔သာမက တိုက္ပြဲႏွင့္အလွမ္းေဝးေသာေနရာမ်ားကိုပါ ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္(၁) စီးေပၚမွ ေရာ့ကတ္၊ စက္ေသနတ္မ်ားျဖင့္လာေရာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ဂ်က္ေလယာဥ္ေပၚမွ ေရာ့ကတ္အစမ်ားမွာ ပလက္ဝတံတားအနီး ထိမွန္မႈရွိခဲ့သည့္အျပင္ အရပ္သား(၁) ဦးအားထိမွန္မႈရွိခဲ့သည္။


ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္အတြင္းျဖစ္ပြားခဲ့ေသာတိုက္ပြဲ(၂) ေနရာအတြင္း ရန္သူ(၁၀) ဦးခန္႔အားသုတ္သင္ရွင္းနိုင္ခဲ့သည္။


သတင္း ႏွင့္ျပန္ၾကားေရး

ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္

Subscribe to Our Newsletter

  • Vkontakte Social Icon
  • White Facebook Icon

Copyright @ 2019 Arakan Army