top of page

၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္၊မတ္လ(၇)ရက္၊ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား


၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ မတ္လ(၇) ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာက္ေတာ္၊ ပလက္ဝ၊ ရေသ့ေတာင္၊အမ္းၿမိဳ႕နယ္ မ်ားအတြင္းတိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ အထိအခိုက္အက်အဆံုးမ်ားေသာ စစ္ရာဇဝတ္တပ္ဖြဲ႕သည္ ေပါက္ကြဲအားျပင္းထန္ေသာမီးေလာင္ဗံုးမ်ား၊ ဓာတုအဆိပ္ဓာတ္ေငြ႕မ်ားပါေသာ ဗံုးမ်ားကို ေကာက္က်စ္ယုတ္မာစြာျဖင့္စတင္သံုးစြဲလာသည္။ (၁) မတ္လ(၇) ရက္ေန႔၊ နံနက္(၆) နာရီ(၃၀) မိနစ္မွစတင္ၿပီး ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ မုန္႔သန္းျပင္ရြာအေရွ႕ဖက္ေတာင္တန္းေပၚ၌ ယမန္ေန႔ကတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ တပ္မ(၇၇) လက္ေအာက္ခံ၊ပဲခူးတိုင္း၊ ဘုရားႀကီးၿမိဳ႕၊အေျခစိုက္၊ခမရ(၇) ႏွင့္ ထပ္မံတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ အျပန္အလွန္ထိုးစစ္မ်ားႏွင့္အတူ တိုက္ပြဲသည္ (၄) နာရီခန္႔ၾကာျမင့္ခဲ့သည္။ ခမရ(၇)သည္ အထိနာေသာေၾကာင့္ ေန႔လယ္ (၁) နာရီ(၁၀) မိနစ္မွ (၁) နာရီ(၄၀) မိနစ္အထိလည္းေကာင္း၊ ညေန(၃) နာရီ(၄၀) မွ (၄) နာရီခန္႔အထိလည္းေကာင္းဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္(၂) စီးစီျဖင့္ တလွည့္စီလာေရာက္ဗံုးႀကဲတိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ စက္ေသနတ္မ်ားျဖင့္လည္းပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ (၂)ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊ မီးေခ်ာင္းတံတားအနီး ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ လက္နက္ႀကီးပစ္ကူေပးေနေသာအေျမာက္စခန္း(ဗ်ဴဟာကုန္း) ၏ပတ္ဝန္းက်င္မ်ားသို႔ရန္သူသည္ ဂ်က္ေလယာဥ္(၂) စီးျဖင့္ ယခင္ထက္ေပါက္ကြဲအားပိုမိုျပင္းထန္ေသာဗံုးမ်ားျဖင့္ "မီးေခ်ာင္း" ပတ္ဝန္းက်င္အားဗံုးႀကဲခ်တိုက္ခိုက္ခဲ့သကဲ့သို႔ စက္ေသနတ္မ်ား၊ ေရာ့ကတ္မ်ားျဖင့္လာေရာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ မီးေခ်ာင္းတံတားအနီးက်ေရာက္ေပါက္ကြဲေသာမီးေလာင္ဗံုးမ်ားသည္ ေပါက္ကြဲအားပိုမိုျပင္းျခင္း၊ မီးေလာင္ကြ်မ္းသည့္ဧရိယာ ပိုမ်ားျခင္းတို႔အျပင္ အနီးအနားပတ္ဝန္းက်င္မွ ကေလးသူငယ္အခိ်ဳ႕၊ ရြာသားအခိ်ဳ႕မွာ ႏွာေခါင္း၊နားစည္မွေသြးယိုျခင္းမ်ားကိုျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္း ၾကားသိရသည္။ (အဆိုပါကိစၥရပ္အား မိမိတို႔အေနျဖင့္အေသးစိပ္စံုစမ္းေနဆဲပင္ျဖစ္သည္) အျပန္အလွန္ထိုးစစ္မ်ားႏွင့္ရက္ဆက္တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနခဲ့ေသာ ဗ်ဴဟာကုန္းပတ္ဝန္းက်င္၌လည္း အျပန္အလွန္ႀကိဳၾကားႀကိဳၾကားပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ (၃) ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊႐ုပ္သားရြာအနီးတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ အင္အား(၈၀) ခန္႔ပါေသာစစ္ေၾကာင္းတစ္ခုအား ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွ မတ္လ(၇) ရက္၊ေန႔လယ္(၂) နာရီ(၃၈) မိနစ္တြင္ မိနစ္အနည္းၾကာတိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ (၄) ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေအာင္ေဇယ်ရြာအေရွ႕ဖက္တြင္လည္း အင္အား(၂၀၀) ခန္႔ရွိေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏စစ္ေၾကာင္းတစ္ခုအား နံနက္(၁၀) နာရီ(၃၂) မိနစ္တြင္တစ္ႀကိမ္၊ ေန႔လယ္(၂) နာရီ(၂၈) မိနစ္တြင္တစ္ႀကိမ္ မိနစ္အနည္းငယ္ၾကာထိေတြ႕မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ (၂) ႀကိမ္ထိေတြ႕မႈအတြင္း ရန္သူ(၅) ဦးအားသုတ္သင္ရွင္းလင္းႏိုင္ခဲ့သည္။ (၅) မီးဝရြာ၊ အေရွ႕ဖက္ေတာင္တန္း၌ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ စစ္ေၾကာင္းတစ္ခုအားလိုက္လံရွင္းလင္းရာ တပ္မ(၇၇) လက္ေအာက္ခံတပ္ရင္း(အမည္ေလာေလာဆယ္မသိရေသး) တစ္ခု၏ပစၥတို(၁) လက္၊ (၆၀) မမ-ေျပာင္းရွည္(၁) လက္၊ လက္နက္ငယ္(၇) လက္၊အပါအဝင္ စစ္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၊ ခဲယမ္းအပါအဝင္ ရံုးသံုးစာရြက္စာတမ္းအခိ်ဳ႕အားသိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။ ( သိမ္းဆည္းရမိပစၥည္းမ်ား၏ဓာတ္ပံုအားေနာက္ေန႔မ်ားတြင္ ထပ္မံတင္ေပးပါမည္) (၆)အမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ အ႐ိုးေတာင္ေက်းရြာ၏အေရွ႕ေျမာက္ဖက္(၁.၅) ကီလိုမီတာအကြာအေဝးရွိ ယမန္ေန႔တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရာေနရာပတ္ဝန္းက်င္သို႔ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ရမ္းသန္းပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနခဲ့သည္။တိုက္ပြဲမ်ားထပ္မံျဖစ္ပြားျခင္း ရွိ/မရွိေလာေလာဆယ္မသိရေသးပါ။သိရွိရပါက ထပ္မံတင္ေပးသြားပါမည္။
(၇) ရန္သူသည္ ေန႔တိုင္းနီးပါးအမ္း၊ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိေက်းရြာမ်ားအတြင္းသို႔လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိဦးတည္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနခဲ့သည္။ (၈)ယခုရက္သတၱပတ္အတြင္း ရန္သူသည္ ေက်းရြာမ်ားအတြင္းရမ္းသန္းပစ္ခတ္ျခင္းထက္ တမင္တကာ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ ေလေၾကာင္းမွ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကိုပိုမိုလုပ္ေဆာင္လာျခင္း၊ လက္နက္ခဲယမ္း၊စစ္အင္အားမ်ားကိုထပ္မံျဖည့္တင္းျခင္း စသည္တို႔ကိုဆက္တိုက္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္စြာလုပ္ေဆာင္ေနခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္တိုက္ပြဲမ်ားဆင္လက္ျဖစ္ပြားေနၿပီး တစ္ရက္ထက္တစ္ရက္ပိုမိုျပင္းထန္လ်က္ရွိသည္။ (၉) "မတ္လ(၆) ရက္ ေနာက္ဆက္တြဲသတင္း" ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၆) ရက္၊ညေန (၆) နာရီ (၅၅) မိနစ္တြင္ အမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ အ႐ိုးေတာင္ေက်းရြာ၏အေရွ႕ေျမာက္ဖက္(၁.၅) ကီလိုမီတာအကြာအေဝးရွိ မိမိတို႔တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားရွိရာေနရာသို႔ အင္အားအလံုးအရင္းျဖင့္ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္လာခဲ့ေသာေၾကာင့္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ဆုတ္ခြာထြက္ေျပးသြားေသာ ရန္သူအားရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွလိုက္လံရွင္းလင္းတိုက္ခိုက္ရာတပ္မ(၆၆) ၊ တပ္ရင္း(စံုစမ္းဆဲ) ၏ရန္သူ႔အေလာင္း(၂) ေလာင္း၊ ေသနတ္(၂) လက္ ႏွင့္ လက္နက္ခဲယမ္းအခိ်ဳ႕ကိုသိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။ ညတိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ တိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း ထူးခြ်န္ေျပာင္ေျမာက္စြာတိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ေသာ အာရကၡစစ္သည္ေတာ္မ်ား ႏွင့္ တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမိဳ်းအတြက္အသက္ေပးဆပ္စြန္႔လႊတ္ခဲ့ၾကေသာ သူရဲေကာင္းစစ္သည္တို႔အား မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။ သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္

1,141 views

Comments


bottom of page