top of page

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ မတ္လ(၁၆/၁၇/၁၈/၁၉)ရက္၊ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား


မတ္လ၊တတိယအပတ္အတြင္း၌လည္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္တို႔သည္ အျပန္အလွန္ထိုးစစ္၊ ရက္ဆက္တိုက္ပြဲမ်ားႏွင့္ အတူ စစ္ရာဇဝတ္နယ္ခဲ်႕ေသာင္းက်န္သူ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ျပည္သူလူထု ႏွင့္ ရပ္ရြာ မ်ားကိုထိခိုက္နစ္နာေစမည့္လုပ္ရပ္၊ စစ္ရာဇဝတ္က်ဴးလြန္ျခင္းအမႈမ်ားကို တစ္ရက္ထက္တစ္ရက္ပိုမိုအတင့္ရဲစြာလက္ရဲဇက္ရဲေျဗာင္က် က် က်ဴးလြန္မႈမ်ားကိုေတြ႕ရွိေနရပါသည္။ မတ္လ(၁၆/၁၇/၁၈) ရက္မ်ား၌ ယခင္ေန႔မ်ား၌တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ေသာေနရာမ်ား၌ ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲမ်ားႏွင့္အတူႀကိဳၾကားႀကိဳၾကားပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ ေလေၾကာင္း၊ လက္နက္ႀကီး၊ အတြဲလိုက္ဒံုးမ်ားျဖင့္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရာေနရာမ်ားသို႔ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဖက္မွ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားမရပ္မနားေတာက္ေလ်ာက္ရွိခဲ့သည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္၊ စစ္သေဘာၤမ်ားေပၚမွ လူမိ်ဳးေရးအမုန္းတရားမ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ အျပစ္မဲ့အရပ္သားျပည္သူလူထုမ်ားေသဆံုးမႈ၊ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ားရွိခဲ့သည္။ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊မီးဝဗ်ဴဟာကုန္းပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ မီးေခ်ာင္းတံတားပတ္ဝန္းက်င္မ်ားအား ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊မတ္လ(၁၉) ရက္၊နံနက္(၀၅) နာရီ(၅၅) မိနစ္မွ စတင္၍ အတြဲလိုက္ဒံုးမ်ား၊ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားျခင္းမရွိေသးဘဲတစ္နာရီခန္႔ရမ္းသန္းပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနခဲ့သည္။


ဤဗ်ဴဟာကုန္းပတ္ဝန္းက်င္၌ ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၅) ရက္ေန႔မွစတင္ၿပီး တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားေနခဲ့သည္မွာ မတ္လ(၁၉) ရက္ေန႔ဆိုလ်င္ ရက္ေပါင္း(၄၀) ေက်ာ္အထိေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ဗ်ဴဟာကုန္းပတ္ဝန္းက်င္၌သာမက ၎ဗ်ဴဟာကုန္းသို႔စစ္ကူေပးရန္လာေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ၏စစ္ေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္တို႔သည္ တိုက္ပြဲမ်ားဆက္တိုက္ျဖစ္ပြားေနခဲ့သည္။ မီးေခ်ာင္းတံတားအနီး၌နံနက္(၁၀) ခန္႔မွစတင္၍တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ နံနက္(၁၁) နာရီမွစတင္၍ ရန္သူသည္ စစ္ရဟတ္ယာဥ္(၂) စီးျဖင့္ (၁၂) နာရီအထိမီးေခ်ာင္းတံတားပတ္ဝန္းက်င္မ်ားသို႔တစ္နာရီၾကာ မရပ္မနားဆက္တိုက္လာေရာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ေက်းရြာမ်ားအနီးက်ေရာက္ေပါက္ကြဲမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ ယခင္ေန႔ရက္မ်ား၌ကဲ့သို႔အရပ္သားမ်ားေသဆံုး၊ဒဏ္ရာရရွိသည္ကိုေလာေလာဆယ္မသိရေသးပါ။ အမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ အ႐ိုးေတာင္ေက်းရြာ ၏အေနာက္ေတာင္ဖက္ရွိေတာင္တန္း၊ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္၊စညႇင္းေက်းရြာ၏ေျမာက္ဖက္(၄.၅) ကီလိုမီတာအကြာအေဝးေတာင္တန္းမ်ားအား ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ မတ္လ(၁၉) ရက္၊ၾကာသပေတးေန႔၊ ေန႔လယ္(၁) နာရီ(၁၀) မိနစ္မွစတင္၍ ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္(၂) စီးျဖင့္မိနစ္(၃၀) ခန္႔လာေရာက္ဗံုးႀကဲတိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ထို႔အတူေျမျပင္မွလည္း လက္နက္ႀကီး၊ လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ ေနရာအႏွံ႔ရမ္းသန္းပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနခဲ့သည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ အတြဲလိုက္ဒံုး၊လက္နက္ႀကီး၊ ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္၊ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္စုျပံဳပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနသည့္ၾကားမွ ခမရ(၇)အားရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွ အျပတ္အသတ္ ေခ်မႈန္းတိုက္ခိုက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ တိုက္ပြဲအတြင္း ထူးခြ်န္ေျပာင္ေျမာက္စြာတိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ေသာ အာရကၡစစ္သည္ေတာ္မ်ား ႏွင့္ တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမိ်ဳးအတြက္အသက္ေပးဆပ္စြန္႔လႊတ္ခဲ့ၾကေသာ သူရဲေကာင္းစစ္သည္တို႔အား မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။ ရခိုင္ေဒသအတြင္းေနထိုင္ၾကေသာျပည္သူလူထုမ်ားအား တမင္တကာရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏တပ္ရင္း၊ တပ္ဖြဲ႕မ်ားကို လက္တံု႔ျပန္တိုက္ခိုက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ကုန္းေၾကာင္း၊ ေရေၾကာင္း၊ ေလေၾကာင္းမ်ားျဖင့္ ရခိုင္ေဒသတစ္ခုလံုးသို႔လူအင္အား၊ လက္နက္အင္အားမ်ားကိုထပ္မံျဖည့္တင္းေနေသာေၾကာင့္ ေနာက္ေန႔ရက္မ်ား၌လည္း တိုက္ပြဲမ်ားမွာဆက္လက္ျပင္းထန္မည့္ပံုေပါက္ေနသည္။ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္အေနျဖင့္ ေၾကာက္လန္႔တြန္႔ဆုတ္ေနမည္မဟုတ္ဘဲရကၡိဳင္ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးႏွင့္ လက္တြဲၿပီး ရကၡိတလမ္းစဥ္အေကာင္အထည္ေပၚသည္အထိ တိုက္ပြဲဝင္သြားမည္။ လိုအပ္လွ်င္လိုအပ္သလို ညီေနာင္မဟာမိတ္မ်ားႏွင့္ ဟန္ခ်က္ညီခုခံကာကြယ္သြားမည္။ သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္

1,635 views

Comentários


bottom of page