၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၅) ရက္ ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား


မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊ ဖားၿပိဳရြာ ႏွင့္ မင္းရြာအၾကားတြင္ ရန္သူ႔အင္အား(၁၁၀) ခန္႔ရွိေသာစစ္ေၾကာင္း ႏွင့္နံနက္(၁၀) နာရီ(၂၆) မိနစ္တြင္လည္းေကာင္း၊ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ခေပၚရြာအနီး၌ေန႔လည္(၂) နာရီ(၀၆) မိနစ္တြင္လည္းေကာင္း၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရွပ္ရွားေတာင္ရြာအနီးေတာင္ကုန္း ႏွင့္ အျခားေနရာ(၃) ခု၌လည္းေကာင္း ေနရာ(၆) ခု၌တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ အေသးစိပ္အခ်က္အလက္မ်ားကိုမသိရေသးပါ။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္

Subscribe to Our Newsletter

  • Vkontakte Social Icon
  • White Facebook Icon

Copyright @ 2019 Arakan Army