၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၅) ရက္ ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား


မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊ ဖားၿပိဳရြာ ႏွင့္ မင္းရြာအၾကားတြင္ ရန္သူ႔အင္အား(၁၁၀) ခန္႔ရွိေသာစစ္ေၾကာင္း ႏွင့္နံနက္(၁၀) နာရီ(၂၆) မိနစ္တြင္လည္းေကာင္း၊ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ခေပၚရြာအနီး၌ေန႔လည္(၂) နာရီ(၀၆) မိနစ္တြင္လည္းေကာင္း၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရွပ္ရွားေတာင္ရြာအနီးေတာင္ကုန္း ႏွင့္ အျခားေနရာ(၃) ခု၌လည္းေကာင္း ေနရာ(၆) ခု၌တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ အေသးစိပ္အခ်က္အလက္မ်ားကိုမသိရေသးပါ။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္