၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၂၆)ရက္ ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား


၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ(၂၆) ရက္ေန႔တြင္ ပလက္ဝ၊ ေက်ာက္ေတာ္၊အမ္း၊ ေျမပံုျမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္း၌တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္အျပင္ ယမန္ေန႔ကတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ေသာေနရာအခ်ိဳ႕၌ ႀကိဳၾကားႀကိဳၾကားတိုက္ပြဲငယ္မ်ားဆက္လက္ရွိေနခဲ့သည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီ(၂၆) ရက္ေန႔တြင္လည္း ရန္သူ(၁၀) ဦးအထက္အား ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွ ထပ္မံသုတ္သင္ရွင္းလင္းႏိုင္ခဲ့သည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီ(၅) ရက္ေန႔မွစတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာရန္သူ႔ဗ်ဴဟာကုန္းပတ္ဝန္းက်င္၌ရက္ဆက္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားေနခဲ့သည္မွာယေန႔ ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၂၆) ရက္ေန႔လွွ်င္(၂၁) ရက္ေျမာက္ေန႔သို႔ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္းယခင္ေန႔ရက္မ်ားကဲ့သို႔ ဗ်ဴဟာကုန္းပတ္ဝန္းက်င္၌ အျပန္အလွန္ထိုးစစ္တိုက္ပြဲမ်ားမွာႀကီးႀကီးမားမားျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ ရန္သူ၏ စစ္ကူစစ္ေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္၊ျဖတ္ေတာက္ေရးစစ္ေၾကာင္းတို႔သည္ ေနရာအခ်ိဳ႕၌တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

(၁) ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္၊စညႇင္းရြာ၏ (၄.၄) ကီလိုမီတာအကြာအေဝးရွိေတာင္တန္းေပၚတြင္ ယမန္ေန႔မ်ားကတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ေသာေနရာမ်ားကိုသာမကတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားျခင္းမရွိေသာေနရာမ်ားကိုပါ ရဟတ္ယာဥ္(၂) စီး၊ ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္(၂) စီးျဖင့္တစ္နာရီသံုးဆယ္မိနစ္ေက်ာ္ၾကာလာေရာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ထို႔အတူ အတြဲလိုက္ဒံုးမ်ားျဖင့္လည္း ညေန(၆) နာရီခန္႔တြင္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ တပ္မ(၆၆) လက္ေအာက္ခံ၊ စမြယ္အေျခစိုက္၊ခမရ(၁၀) သည္ မိမိတို႔ရွိရာေနရာသို႔ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္လာေသာေၾကာင့္ရက္ဆက္တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယမန္ေန႔ကလည္း ဤေနရာဝန္းက်င္၌တိုက္ပြဲမ်ားရွိခဲ့သည္။ တပ္မ(၆၆) လက္ေအာက္ခံ၊ခမရ(၁၀) ထံမွ ရန္သူ႔အေလာင္းအခ်ိဳ႕ ႏွင့္ စစ္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္း၊ လက္နက္ခဲယမ္း၊ စာရြက္စာတမ္းအခ်ိဳ႕အားယေန႔တြင္လည္းဒုတိယေန႔အျဖစ္မိမိတို႔မွသိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။
(၂)ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ တင္းမရြာအေရွ႕ဖက္၊(၇၀၀) မီတာအကြာအေဝး၊ နံနက္(၈) နာရီ(၂၀) မိနစ္၊ အင္အား (၁၀၀) ေက်ာ္ပါရွိေသာ ရန္သူ႔စစ္ေၾကာင္းႏွင့္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ရန္သူ(၄) ဦးအားသုတ္သင္ရွင္းလင္းႏိုင္ခဲ့သည္။ (၃) ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္ ႏႈန္းဘူး၊ အေနာက္ဖက္ေတာင္ေၾကာ၌ ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၂၆) ရက္၊နံနက္(၉) နာရီ(၅၀) မိနစ္တြင္ မိနစ္အနည္းငယ္ၾကာထိေတြ႕တိုက္ခိုက္မႈအတြင္း ရန္သူ(၄) ဦးအားသုတ္သင္ရွင္းလင္းႏိုင္ခဲ့သည္။ ရန္သူ႔ဖက္မွ ဒဏ္ရာရရွိသူ(၅) ဦးထပ္မံရွိခဲ့သည္။ (၄) ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၏ပိႏၷဲတပင္ရြာ အေနာက္ေတာင္ဖက္(၄.၃) ကီလိုမီတာအကြာအေဝးရွိ ပြိဳင့္ (၉၆၉) ေတာင္ကုန္း၌ ရန္သူသည္ ရဟတ္ယာဥ္(၃) စီးျဖင့္ ရိကၡာ၊လက္နက္ခဲယမ္း၊ လူအင္အားမ်ားကို ျဖည့္တင္းျခင္း ႏွင့္ ယခင္ေန႔ရက္မ်ား၌ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာတိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း ေသဆံုးသူႏွင့္ ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ားကိုသေယ္ဆာင္ရန္ႀကိဳးစားေနသည္မ်ားကိုေတြ႕ရွိရသည္။ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ေနစဥ္အတြင္း ရန္သူသည္လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ေနရာအႏွံ႔ရမ္းသန္းပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနခဲ့သည္။ ယေန႔ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာတိုက္ပြဲ(၄) ေနရာအတြင္း မိမိတို႔ဖက္မွ အထိအခိုက္၊ အက်အဆံုး နည္းပါးစြာျဖင့္တိုက္ခိုက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ သတၱိေျပာင္ေျမာက္စြာတိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ေသာ အာရကၡစစ္သည္ေတာ္မ်ား ႏွင့္ ရဲဝံ့စြာတိုက္ပြဲဝင္ရင္းတိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳးအတြက္ အသက္၊ခႏၶာ၊ကိုယ္လက္အဂၤါစြန္႔လႊတ္ခဲ့ရေသာ အာရကၡစစ္သည္ေတာ္မ်ားအား ေလးနက္စြာဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။ ေနာက္ထပ္တိုက္ပြဲမ်ား ႏွင့္တိုက္ပြဲေနာက္ဆက္တြဲမ်ားရွိပါကဆက္လက္တင္ေပးသြားပါမည္။ သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္

572 views