၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၁) ရက္ ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား


ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၁) ရက္ေန႔တြင္လည္း ယခင္ေန႔မ်ားကတည္းက ရက္ဆက္တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနခဲ့ေသာ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊ မီးေခ်ာင္းတံတားအနီး ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏လက္နက္ႀကီးပစ္ကူေပးေနေသာ အေျမာက္စခန္း (ဗ်ဴဟာကုန္း) ပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ( ဝက္မက် ရြာႏွင့္ တင္းမရြာအၾကား) တင္းမရြာသစ္ပတ္ဝန္းက်င္၌ တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနခဲ့သည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီ (၂၁) ရက္ေန႔တြင္လည္းေနရာ(၅) ေနရာ၌ တိုက္ပြဲမ်ားရွိခဲ့သည္။ ယေန႔တိုက္ပြဲမ်ား (၅ ေနရာအတြင္း)တြင္လည္း ယမန္ေန႔နည္းတူ အနည္းဆံုးရန္သူ(၂၀) ဦးအား ထပ္မံသုတ္သင္ရွင္းလင္းႏိုင္ခဲ့သည္။ ဒဏ္ရာရရွိသည့္ရန္သူမ်ားလည္း ထပ္မံရွိခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ေဖေဖာ္ဝါရီ (၂၀/၂၁) ႏွစ္ရက္တာရက္အတြင္း ရန္သူ(၄၀) ေက်ာ္အား ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွ သုတ္သင္ရွင္းလင္းႏိုင္ခဲ့သည္။ ရန္သူ႔ဗ်ဴဟာကုန္းပတ္ဝန္းက်င္၌ ရက္ဆက္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားေနခဲ့သည္မွာ ယေန႔ ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၂၁) ရက္ေန႔ဆိုလွွ်င္ (၁၆)ရက္ေျမာက္ေန႔သို႔ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ တိုက္ပြဲမ်ားမွာလည္း ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနခဲ့သည္။ ရန္သူသည္ ၎ဗ်ဴဟာကုန္းသို႔ ရိကၡာ၊ လက္နက္ခဲယမ္း၊ လူအင္အားမ်ားကို နည္းအမိ်ဳးမိ်ဳးျဖင့္ျဖည့္တင္းေပးရန္ ႀကိဳးစားေနခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရန္သူ၏စစ္ကူစစ္ေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္၊ျဖတ္ေတာက္ေရးစစ္ေၾကာင္းတို႔သည္ ေနရာအခိ်ဳ႕၌ တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ၎ဗ်ဳဟာကုန္း၏ တစ္ဝက္ခန္႔အား သိမ္းဆည္းရမိထားၿပီး အလံုးစံုသိမ္းပိုက္ႏိုင္ေရးအတြက္ တန္ျပန္ထိုးစစ္မ်ားျဖင့္တိုက္ခိုက္လ်က္ရွိသည္။ (၁) ေဖေဖာ္ဝါရီ (၂၁) ရက္ေန႔၊ ေန႔လယ္ (၃) နာရီ(၂၆)မိနစ္တြင္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကုလားတန္အေရွ႕ဖက္ကမ္း၌လည္းေကာင္း၊ (၂) ကုလားတန္ျမစ္အေရွ႕ဖက္ကမ္းရွိ၊ တင္းမရြာသစ္အေရွ႕ေျမာက္(၁.၆) ကီလိုမီတာအကြာအေဝး၌လည္း (ဒုတိယေန႔)ရက္ဆက္တိုက္ပြဲအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ (၃) ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊ ႏႈန္းဘူးငယ္ရြာ (၁.၂) ကိလိုမီတာအကြာအေဝး၌လည္း နံနက္ (၁၁) နာရီ (၃၀) မိနစ္မွ ေန႔လယ္ (၁) နာရီ (၃၀) မိနစ္အတြင္းလည္းေကာင္း တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ (၅) ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊ ကုလားတန္ျမစ္အေနာက္ဘက္ ေတာင္ေၾကာ၊ "တြီဆဝန္ရြာ" ႏွင့္"ေျမာင္းရြာ"အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ (၃) ကီလိုမီတာအကြာအေဝးရွိ၊ Points-886 (ပြိဳင့္ ၈၈၆ ေတာင္ကုန္း) ၌ နံနက္(၇) နာရီခန္႔မွ ညေန (၄) နာရီခန္႔အထိ တန္ျပန္ထိုးစစ္မ်ားျဖင့္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ရန္သူ၏ထိုးစစ္အား တန္ျပန္ထိုးစစ္ျဖင့္တိုက္ခိုက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ရန္သူ႔စစ္ေၾကာင္းမွာခမရ(၂၁၆) ဟုယူဆရၿပီး ရန္သူ႔ဖက္မွေသဆံုးသူ(၅) ဦးခန္႔ရွိခဲ့သည္။ ညေန(၄) နာရီခန္႔အထိ အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားႏွင့္အတူ တိုက္ပြဲဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနခဲ့သည္။ (၅) အျခားတစ္ေနရာ၌လည္းေကာင္းအျပန္အလွန္ပစ္ခတ္တိုက္မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ ရန္သူ႔အေလာင္းအခိ်ဳ႕ ႏွင့္ လက္နက္ခဲယမ္းအခိ်ဳ႕အား သိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။ တိုက္ပြဲေနာက္ဆက္တြဲမ်ားရွိပါက ဆက္လက္တင္ေပးသြားပါမည္။ သတၱိေျပာင္ေျမာက္စြာတိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ေသာ အာရကၡစစ္သည္ေတာ္မ်ား ႏွင့္ ရဲဝံ့စြာတိုက္ပြဲဝင္ရင္းတိုင္းျပည္ႏွင့္လူမိ်ဳးအတြက္ အသက္၊ ခႏၶာ၊ ကိုယ္လက္အဂၤါစြန္႔လႊတ္ခဲ့ရေသာ အာရကၡစစ္သည္ေတာ္မ်ားအား ေလးနက္စြာဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။ သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္

Subscribe to Our Newsletter

  • Vkontakte Social Icon
  • White Facebook Icon

Copyright @ 2019 Arakan Army