၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၁) ရက္၊ ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္း


၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၁) ရက္၊ နံနက္(၁၁) နာရီခန္႔တြင္ ရခုိင္ျပည္၊ ရေသ့ေတာင္ျမိဳ႕နယ္၊ အမ်က္ေတာင္ေက်းရြာ၏ အေနာက္ဖက္(၁၀၀) မီတာခန္႔အကြာအေဝး၌ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ အမ်က္ေတာင္ေက်းရြာအတြင္းစခန္းခ်ေနထိုင္ၾကေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ အင္အား(၁၅၀) ခန္႔ပါ စစ္ေၾကာင္းတစ္ခုႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္တို႔ သံုးနာရီေက်ာ္ၾကာအျပန္အလွန္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈႏွင့္အတူ ယေန႔တိုက္ပြဲသည္လည္းျပင္းထန္ေသာတိုက္ပြဲတစ္ပြဲျဖစ္ခဲ့သည္။ ညေန(၄) နာရီခန္႔အထိ ႀကိဳၾကားႀကိဳၾကားပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈအခိဳ်႕ရွိေနေသးသည္။

အဆိုပါျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏စစ္ေၾကာင္းသည္ အမ်က္ေတာင္ရြာအတြင္း စာသင္ေက်ာင္း၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားတြင္တပ္စြဲၿပီး ၎ရြာအတြင္းရွိ က်န္းမာေရးအရ,မသြားလာႏိုင္သည့္ သက္ႀကီးပိုင္းအခိ်ဳ႕ကို အကာအကြယ္ယူၿပီး တိုက္ပြဲမ်ားကိုေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ တနည္းအားျဖင့္ ၎ရြာသူရြာသားလက္က်န္အခိ်ဳ႕အား ျပန္ေပးဆြဲထားျခင္းႏွင့္တူသည္။ ဤကဲ့သို႔ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ေက်းရြာမ်ားအတြင္းစခန္းခ်ေနသည့္လုပ္ရပ္၊ မွတ္တမ္း႐ုပ္သံမ်ားကိုစာရင္းျပဳလုပ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ အမွန္တရားကိုခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာသူမ်ားထံထပ္မံေပးပို႔သြားမည္ျဖစ္သည္။

ယေန႔တိုက္ပြဲမ်ားအတြင္းသို႔ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ေရစိုးေခ်ာင္း ဗ်ဴဟာမွ လက္နက္ႀကီး၊ အႀကိမ္(၅၀) ခန္႔ပစ္ကူတိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ယေန႔တိုက္ပြဲအတြင္း ရန္သူ႔ဖက္မွ အထိအခိုက္အက်အဆံုးမွာ ဆယ္ဦးထက္မနည္းရွိခဲ့သည္။ မိမိတို႔ဖက္မွလည္း အာရကၡစစ္သည္ေတာ္တစ္ဦး တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမိ်ဳးအတြက္အသက္ေပးဆပ္စြန္႔လႊတ္ကာ ဒဏ္ရာရသူ(၂) ဦးရွိခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ အဆိုပါစစ္ေၾကာင္းသည္ အမ်က္ေတာင္ေက်းရြာအတြင္း ရြာသူရြာသားမ်ားမရွိသည့္ေနအိမ္၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားကို အကာအကြယ္ယူၿပီးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနသည့္အျပင္ ရြာသူရြာသားလက္က်န္အခိ်ဳ႕ကိုလည္းဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားအတြင္း အတင္းအဓမၼစုရံုးၿပီး လူသားဒိုင္းကာသဖြယ္ျပဳလုပ္ၿပီး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ရန္ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

ညေန(၄) နာရီ(၃၅) မိနစ္ခန္႔မွစတင္ၿပီးအဆိုပါစစ္ေၾကာင္းမွ အခိ်ဳ႕သည္ မညင္းေတာင္၊ အမ်က္ေတာင္ရြာရွိ ရြာသူ၊ရြာသားမ်ားပိုင္ဆိုင္သည့္ စပါးပံု၊ ေကာက္႐ိုးပံုမ်ားကို မညင္းေတာင္ရြာ၏အေရွ႕ေျမာက္ဖက္လယ္ကြင္းမ်ားအတြင္း၌ မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စပါးပံု၊ ေကာက္ရိုးပံုအခိ်ဳ႕မွာ တစ္နာရီေက်ာ္ၾကာျမင့္သည္အထိမီးေလာင္ခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ၎တို႔ မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးၾကသည့္အနီးပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ရြာသားမ်ားပိုင္ဆိုင္သည့္ကြဲ်၊ႏြားမ်ားထဲမွ ႏြား(၃) ေကာင္အား ပစ္သတ္ကာ ခိုးယူသြားခဲ့ၾကသည္။

ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္အေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္သူပိုင္ပစၥည္းမ်ားကိုဖ်က္ဆီးေသာ အဆိုပါတပ္ရင္းအားလက္တံု႔ျပန္တိုက္ခိုက္သြားမည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္


Subscribe to Our Newsletter

  • Vkontakte Social Icon
  • White Facebook Icon

Copyright @ 2019 Arakan Army