၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၁၈ရက္ ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ားေဖေဖာ္ဝါရီလ(၁၈) ရက္ေန႔တြင္လည္း ယခင္ေန႔မ်ားကတည္းက ရက္ဆက္တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနခဲ့ေသာပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊ မီးေခ်ာင္းတံတားအနီး ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏လက္နက္ႀကီးပစ္ကူေပးေနေသာအေျမာက္စခန္း(ဗ်ဴဟာကုန္း) ပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ( ဝက္မက် ရြာႏွင့္ တင္းမရြာအၾကား) ပတ္ဝန္းက်င္မ်ား၌တိုက္ပြဲမ်ားမွာဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနခဲ့သည္။ ရန္သူ႔ဗ်ဴဟာကုန္းပတ္ဝန္းက်င္၌ရက္ဆက္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားေနခဲ့သည္မွာယေန႔ဆိုလွွ်င္(၁၃) ရက္ေျမာက္ေန႔သို႔ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ရန္သူသည္ ေဖေဖာ္ဝါရီ(၁၇) ရက္၊ ညသန္းေခါင္ ႏွင့္ (၁၈) ရက္၊ နံနက္(၀၂) နာရီအၾကားတြင္ Jet Fighter (ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္) ၂ စီးျဖင့္(၁) နာရီေက်ာ္ၾကာျမင့္သည္အထိလာေရာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ရန္သူသည္ ၎ဗ်ဴဟာကုန္းသို႔ ရိကၡာ၊လက္နက္ခဲယမ္း၊ လူအင္အားမ်ားကိုျဖည့္တင္းေပးရန္ ပလက္ဝ၊ ေက်ာက္ေတာ္ ႏွင့္အျခားႏွစ္ေနရာအပါအဝင္ေနရာ(၄) ေနရာမွ ႀကိဳးစားလ်က္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ရန္သူ၏စစ္ကူစစ္ေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္၊ျဖတ္ေတာက္ေရးစစ္ေၾကာင္းတို႔သည္ တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၁၈) ရက္ေန႔တြင္လည္း ေနရာသစ္(၂) ေနရာ၌လည္းတိုက္ပြဲမ်ားရွိခဲ့သည္။ (၁)ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ “မန္ေအာင္ရြာ၊အေရွ႕ေျမာက္ဖက္၊ (၁.၁) ကီလိုမီတာအကြာအေဝး တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ဇက္သေဘာၤ(၂)စီးေပၚမွ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္၊လႈပ္ရွားစစ္ေၾကာင္းတို႔သည္ မယူျမစ္အတြင္း (၁) နာရီေက်ာ္ၾကာထိေတြ႕တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ရန္သူသည္ Speed Boat (၁) စီးေပၚမွ စက္ေသနတ္မ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ဇက္သေဘာၤ(၂) စီးေပၚမွ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ရဟတ္ယာဥ္(၂) စီးေပၚမွ စက္ေသနတ္၊ေရာ့ကတ္မ်ားျဖင့္လည္းေကာင္းပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ ညေန(၅) နာရီ(၃၅) မိနစ္ မွ (၅) နာရီ(၄၅) မိနစ္အထိ ဆယ္မိနစ္ေက်ာ္ လာေရာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ (၂) အမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ေလးအိမ္စုရြာ၏အေနာက္ေတာင္ဖက္(၁.၆) ကီလိုမီတာအကြာအေဝးတြင္ ႏွစ္ဖက္အျပန္အလွန္ထိုးစစ္မွာ (၃) နာရီနီးပါးၾကာျမင့္ခဲ့သည္။ ယေန႔တိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း၌လည္း ရန္သူ(၅-ဦး) (မ်က္ျမင္)အားသုတ္သင္ရွင္းလင္းႏိုင္ခဲ့သည္။ ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ားလည္းထပ္မံရွိနိုင္သည္။မိမိတို႔ဖက္မွလည္း အာရကၡစစ္သည္ေတာ္(၂) ဦးတိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳးအတြက္အသက္ေပးဆပ္စြန္႔လႊတ္ခဲ့ရသည္။ အေသးစိတ္အေျခအေနမ်ားႏွင့္တိုက္ပြဲေနာက္ဆက္တြဲမ်ားကိုသိရွိရပါက ထပ္မံတင္ေပးသြားပါမည္။ သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္