top of page

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၁၄) ရက္ ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား


ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၁၄)ရက္ေန႔တြင္လည္း မင္းျပား၊ ေက်ာက္ေတာ္၊ပလက္ဝ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ပလက္ဝ ႏွင့္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းျဖစ္ပြားေနေသာ ရက္ဆက္တိုက္ပြဲမ်ားမွာ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနခဲ့ၿပီး (၉) ရက္ေျမာက္ေန႔သို႔ေရာက္ရွိလာကာအျပန္အလွန္ထိုးစစ္မ်ားျဖင့္ တိုက္ပြဲအရွိန္ျမင့္တက္ေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီ(၁၄) ရက္ေန႔၌- (၁) တပ္မ(၅၅) လက္ေအာက္ခံ၊ ဗထူးအေျခစိုက္ခမရ(၅၀၈) တပ္ရင္း ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္တို႔ သည္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ေဖေဖာ္ဝါရီ(၁၄) ရက္၊နံနက္(၉) နာရီ(၂၀) မိနစ္အခိ်န္မွစတင္၍ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊ဖားၿပိဳရြာအနီးတြင္ႏွစ္ဖက္ရင္ဆိုင္ထိေတြ႕တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ညေန(၆) နာရီနီးပါးအထိ အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားႏွင့္အတူဤတိုက္ပြဲသည္လည္းျပင္းထန္ခဲ့သည္။

တပ္မ(၅၅) လက္ေအာက္ခံ၊ခမရ(၅၀၈) သည္ အထိနာၿပီးတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရာပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ရြာသူရြာသား(၃၀) ဦးခန္႔အားလူသားဒိုင္းကာအျဖစ္ေခၚေဆာင္ၿပီး ဖားၿပိဳေက်းရြာအတြင္းတပ္ဆုတ္သြားျခင္း၊ရန္သူ၏ေသဆံုးေနေသာ အေလာင္း(၁၀) ေလာင္းကိုလည္း ရြာသားမ်ားျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာလူသားဒိုင္းကာျဖင့္အကာအကြယ္ျပဳ၍ေကာက္ယူသြားခဲ့သည္။ ယေန႔တိုက္ပြဲအတြင္း ရန္သူ႔ဖက္မွ(၁၅)ဦးခန္႔ေသဆံုးႏိုင္ၿပီး ဒဏ္ရာရသူမ်ားလည္းထပ္မံရွိႏိုင္သည္။ ရန္သူ၏ လက္နက္ခဲယမ္း၊ စစ္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္း၊စာရြက္စာတမ္းမ်ားပါေသာ ျခင္းေတာင္း(၃၆) ေတာင္းအားသိမ္းဆည္းရမိထားသည္။ ရန္သူ႔အေလာင္း(၃) ေလာင္းအပါအဝင္ ျပင္းထန္ဒဏ္ရာႏွင့္ ရန္သူ(၁) ဦးကိုလည္းသံု႔ပန္းအျဖစ္ဖမ္းဆီးရမိထားသည္။ မိမိတို႔ဖက္မွလည္းအာရကၡစစ္သည္ေတာ္(၂) ဦးတိုင္းျပည္ႏွင့္လူမိ်ဳအတြက္ အသက္ေပးဆပ္စြန္႔လႊတ္ခဲ့ရၿပီး အလတ္စားဒဏ္ရာ(၄) ဦးအထိရရွိခဲ့သည္။ ဗထူးအေျခစိုက္၊ခမရ(၅၀၈) တပ္ရင္းသည္ ဖားၿပိဳရြာအတြင္းရွိ လူရွိလူေနအိမ္မ်ား၊စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၌စခန္းခ်ေနခဲ့သည္မွာကာလအတန္ၾကာခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎ရြာသားမ်ားမွာခမရ(၅၀၈) ၏ အေႏွာင့္အယွက္ေပးမႈ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာဒုကၡေပးမႈမ်ားကိုခံစားေနၾကရေသာေၾကာင့္ရြာသူ/ရြာသားတစ္ဝက္ခန္႔မွာ ခမရ(၅၀၈) ကိုေၾကာက္ရြံ႕ေသာေၾကာင့္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားျခင္းမရွိဘဲထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ယခုလည္း က်န္ရွိေနေသးေသာ ရြာသူ/ရြာသားမ်ားကို ျပန္ေပးဆြဲထားသည့္သဖြယ္ ျပဳလုပ္ထားၿပီးဖားၿပိဳရြာအတြင္းမွ အကာအကြယ္ယူ၍ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္လ်က္ရွိသည္။(၂) ညေန(၅) နာရီ(၁၅) မိနစ္တြင္လည္း ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကန္ေဇာက္ရြာအေရွ႕ေျမာက္ဘက္ မီတာ (၆၀၀)အကြာအေဝးရွိကီ်းကန္းေတာင္အနီးတြင္ မိနစ္အနည္းငယ္ၾကာထိေတြ႕မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ရန္သူ(၅) ဦးအားသုတ္သင္ရွင္းလင္းႏိုင္ခဲ့သည္။ (၃) ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊ မီးေခ်ာင္းတံတားအနီး ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏လက္နက္ႀကီးပစ္ကူေပးေနေသာအေျမာက္စခန္း(ဗ်ဴဟာကုန္း) ပတ္ဝန္းက်င္၌ ႏွစ္ဖက္အျပန္အလွန္ထိုးစစ္မ်ားျဖင့္တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနခဲ့သည္။ (၄) ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ေတာင္ဖက္မွ အင္အား(၄၀၀) ေက်ာ္ခန္႔ပါေသာ စစ္ကူစစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္တို႔သည္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ( ဝက္မက်ရြာႏွင့္ တင္းမရြာအၾကား) ပတ္ဝန္းက်င္မ်ား၌အျပန္အလွန္ထိုးစစ္မ်ားျဖင့္ တိုက္ပြဲအရွိန္ဆက္လက္ျမင့္တက္ေနခဲ့သည္။ ရန္သူသည္ ပလက္ဝဖက္မွ တပ္မ(၁၁) ၏ တပ္ရင္းအခိ်ဳ႕ကိုလည္း မီးဝ-ဗ်ဴဟာကုန္းသို႔စစ္ကူေပးရန္ေစလႊတ္ေနျခင္း၊ လက္နက္ခဲယမ္း၊ လူအင္အားမ်ားကိုထပ္မံျဖည့္တင္းေနျခင္းမ်ားေၾကာင့္ မနက္ျဖန္၌တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျပင္းထန္မည့္အလားအလာမ်ားကိုေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ထိုးစစ္မ်ားကို အေကာင္းဆံုးခုခံကာကြယ္သြားမည္။ လိုအပ္လွ်င္လိုအပ္သလို ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ထိုးစစ္ဖိအားမ်ားကိုေလ်ာ့ခ်သြားမည္။ ရခိုင္လူမိ်ဳးမ်ား

ကိုသတ္ျဖတ္ေနေသာ တပ္ရင္းမ်ား၊စာသင္ေက်ာင္းကိုလက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေသာတပ္ရင္းမ်ားကိုလက္တံု႔ျပန္တိုက္ခိုက္သြားမည္။ သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္

858 views
bottom of page