top of page

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၁၄) ရက္ ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား


ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၁၄)ရက္ေန႔တြင္လည္း မင္းျပား၊ ေက်ာက္ေတာ္၊ပလက္ဝ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ပလက္ဝ ႏွင့္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းျဖစ္ပြားေနေသာ ရက္ဆက္တိုက္ပြဲမ်ားမွာ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနခဲ့ၿပီး (၉) ရက္ေျမာက္ေန႔သို႔ေရာက္ရွိလာကာအျပန္အလွန္ထိုးစစ္မ်ားျဖင့္ တိုက္ပြဲအရွိန္ျမင့္တက္ေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီ(၁၄) ရက္ေန႔၌- (၁) တပ္မ(၅၅) လက္ေအာက္ခံ၊ ဗထူးအေျခစိုက္ခမရ(၅၀၈) တပ္ရင္း ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္တို႔ သည္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ေဖေဖာ္ဝါရီ(၁၄) ရက္၊နံနက္(၉) နာရီ(၂၀) မိနစ္အခိ်န္မွစတင္၍ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊ဖားၿပိဳရြာအနီးတြင္ႏွစ္ဖက္ရင္ဆိုင္ထိေတြ႕တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ညေန(၆) နာရီနီးပါးအထိ အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားႏွင့္အတူဤတိုက္ပြဲသည္လည္းျပင္းထန္ခဲ့သည္။

တပ္မ(၅၅) လက္ေအာက္ခံ၊ခမရ(၅၀၈) သည္ အထိနာၿပီးတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရာပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ရြာသူရြာသား(၃၀) ဦးခန္႔အားလူသားဒိုင္းကာအျဖစ္ေခၚေဆာင္ၿပီး ဖားၿပိဳေက်းရြာအတြင္းတပ္ဆုတ္သြားျခင္း၊ရန္သူ၏ေသဆံုးေနေသာ အေလာင္း(၁၀) ေလာင္းကိုလည္း ရြာသားမ်ားျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာလူသားဒိုင္းကာျဖင့္အကာအကြယ္ျပဳ၍ေကာက္ယူသြားခဲ့သည္။ ယေန႔တိုက္ပြဲအတြင္း ရန္သူ႔ဖက္မွ(၁၅)ဦးခန္႔ေသဆံုးႏိုင္ၿပီး ဒဏ္ရာရသူမ်ားလည္းထပ္မံရွိႏိုင္သည္။ ရန္သူ၏ လက္နက္ခဲယမ္း၊ စစ္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္း၊စာရြက္စာတမ္းမ်ားပါေသာ ျခင္းေတာင္း(၃၆) ေတာင္းအားသိမ္းဆည္းရမိထားသည္။ ရန္သူ႔အေလာင္း(၃) ေလာင္းအပါအဝင္ ျပင္းထန္ဒဏ္ရာႏွင့္ ရန္သူ(၁) ဦးကိုလည္းသံု႔ပန္းအျဖစ္ဖမ္းဆီးရမိထားသည္။ မိမိတို႔ဖက္မွလည္းအာရကၡစစ္သည္ေတာ္(၂) ဦးတိုင္းျပည္ႏွင့္လူမိ်ဳအတြက္ အသက္ေပးဆပ္စြန္႔လႊတ္ခဲ့ရၿပီး အလတ္စားဒဏ္ရာ(၄) ဦးအထိရရွိခဲ့သည္။ ဗထူးအေျခစိုက္၊ခမရ(၅၀၈) တပ္ရင္းသည္ ဖားၿပိဳရြာအတြင္းရွိ လူရွိလူေနအိမ္မ်ား၊စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၌စခန္းခ်ေနခဲ့သည္မွာကာလအတန္ၾကာခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎ရြာသားမ်ားမွာခမရ(၅၀၈) ၏ အေႏွာင့္အယွက္ေပးမႈ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာဒုကၡေပးမႈမ်ားကိုခံစားေနၾကရေသာေၾကာင့္ရြာသူ/ရြာသားတစ္ဝက္ခန္႔မွာ ခမရ(၅၀၈) ကိုေၾကာက္ရြံ႕ေသာေၾကာင့္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားျခင္းမရွိဘဲထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ယခုလည္း က်န္ရွိေနေသးေသာ ရြာသူ/ရြာသားမ်ားကို ျပန္ေပးဆြဲထားသည့္သဖြယ္ ျပဳလုပ္ထားၿပီးဖားၿပိဳရြာအတြင္းမွ အကာအကြယ္ယူ၍ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္လ်က္ရွိသည္။(၂) ညေန(၅) နာရီ(၁၅) မိနစ္တြင္လည္း ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကန္ေဇာက္ရြာအေရွ႕ေျမာက္ဘက္ မီတာ (၆၀၀)အကြာအေဝးရွိကီ်းကန္းေတာင္အနီးတြင္ မိနစ္အနည္းငယ္ၾကာထိေတြ႕မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ရန္သူ(၅) ဦးအားသုတ္သင္ရွင္းလင္းႏိုင္ခဲ့သည္။ (၃) ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊ မီးေခ်ာင္းတံတားအနီး ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏လက္နက္ႀကီးပစ္ကူေပးေနေသာအေျမာက္စခန္း(ဗ်ဴဟာကုန္း) ပတ္ဝန္းက်င္၌ ႏွစ္ဖက္အျပန္အလွန္ထိုးစစ္မ်ားျဖင့္တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနခဲ့သည္။ (၄) ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ေတာင္ဖက္မွ အင္အား(၄၀၀) ေက်ာ္ခန္႔ပါေသာ စစ္ကူစစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္တို႔သည္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ( ဝက္မက်ရြာႏွင့္ တင္းမရြာအၾကား) ပတ္ဝန္းက်င္မ်ား၌အျပန္အလွန္ထိုးစစ္မ်ားျဖင့္ တိုက္ပြဲအရွိန္ဆက္လက္ျမင့္တက္ေနခဲ့သည္။ ရန္သူသည္ ပလက္ဝဖက္မွ တပ္မ(၁၁) ၏ တပ္ရင္းအခိ်ဳ႕ကိုလည္း မီးဝ-ဗ်ဴဟာကုန္းသို႔စစ္ကူေပးရန္ေစလႊတ္ေနျခင္း၊ လက္နက္ခဲယမ္း၊ လူအင္အားမ်ားကိုထပ္မံျဖည့္တင္းေနျခင္းမ်ားေၾကာင့္ မနက္ျဖန္၌တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျပင္းထန္မည့္အလားအလာမ်ားကိုေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ထိုးစစ္မ်ားကို အေကာင္းဆံုးခုခံကာကြယ္သြားမည္။ လိုအပ္လွ်င္လိုအပ္သလို ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ထိုးစစ္ဖိအားမ်ားကိုေလ်ာ့ခ်သြားမည္။ ရခိုင္လူမိ်ဳးမ်ား

ကိုသတ္ျဖတ္ေနေသာ တပ္ရင္းမ်ား၊စာသင္ေက်ာင္းကိုလက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေသာတပ္ရင္းမ်ားကိုလက္တံု႔ျပန္တိုက္ခိုက္သြားမည္။ သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္

870 views

2 Kommentare


Toethare Gree
Toethare Gree
16. Feb. 2020

Thank you for your email

Gefällt mir

naing min tun
naing min tun
14. Feb. 2020

sniper မ်ားမ်ားအသုံးျပဳေစခ်င္ပါတယ္

Gefällt mir
bottom of page