၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၁၂)ရက္ ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား


ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၁၂) ရက္ေန႔တြင္လည္း ေက်ာက္ေတာ္၊ပလက္ဝ၊ ရေသ့ေတာင္ျမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္း၌ ယခင္ေန႔ရက္မ်ားကျဖစ္ပြားခဲ့ေသာေနရာမ်ား၌တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ရွိေနခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ပလက္ဝ ႏွင့္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းျဖစ္ပြားေနေသာရက္ဆက္တိုက္ပြဲမ်ားမွာ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး တစ္ပတ္ေက်ာ္ၾကာသည္အထိ အျပန္အလွန္ထိုးစစ္မ်ားျဖင့္ တိုက္ပြဲအရွိန္ျမင့္တက္လ်က္ရွိသည္။ (၁) ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊ မီးေခ်ာင္းတံတားအနီး ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏လက္နက္ႀကီးပစ္ကူေပးေနေသာအေျမာက္စခန္း(ဗ်ဴဟာကုန္း) တစ္ခုအနီး၌ ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၅) ရက္မွ စတင္ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ ႏွစ္ဖက္အျပန္အလွန္ထိုးစစ္မွာ ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၁၂)ရက္ေန႔ဆိုလွ်င္ ရက္ဆက္တိုက္ပြဲ" (၇)ရက္ေျမာက္ေန႔" သို႔အထိေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ရန္သူသည္ ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္မ်ား၊ရဟတ္ယာဥ္မ်ားေပၚမွ စက္ေသနတ္၊ေရာ့ကတ္မ်ားအျပင္ မီးေလာင္ဗံုးမ်ားကိုပါသံုးစြဲလာခဲ့သည္။ တၿပိဳင္နက္တည္းတြင္ ႏွစ္ဖက္အျပန္အလွန္ထိုးစစ္ မ်ားႏွင့္အတူ ရန္သူ႔ဗ်ဴဟာကုန္းအား စစ္ကူေပးရန္ခီ်တက္လာေနေသာ ရန္သူ၏ ေတာင္ဖက္ ႏွင့္ ေျမာက္ဖက္ စစ္ေၾကာင္း(၂) ခုစလံုးအား မိမိတို႔ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွ ျဖတ္ေတာက္တိုက္ခိုက္လ်က္ရွိၿပီး ၎စစ္ကူစစ္ေၾကာင္း(၂) ခုစလံုးႏွင့္ မိမိတို႔သည္ တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျပင္းထန္ေနခဲ့သည္။ (၂) ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ေတာင္ဖက္မွ အင္အား(၄၀၀) ေက်ာ္ခန္႔ပါေသာ စစ္ကူစစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္တို႔သည္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဝက္မက်ရြာအနီး၊ (ယခင္ေန႔ရက္မ်ား၌တင္းမရြာအနီးဟုေရးသားေဖာ္ျပ)ကုလားတန္ျမစ္အေရွ႕ဖက္ကမ္းေတာင္တန္းေပၚတြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၆) ရက္ေန႔မွစတင္ျဖစ္ပြားေနခဲ့သည္မွာ ယေန႔ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၁၂) ရက္ေန႔ဆိုလွ်င္ရက္ဆက္တိုက္ပြဲ(၆) ရက္ေျမာက္ေန႔သို႔ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီးတိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျပင္းထန္လ်က္ရွိသည္။ အဆိုပါရန္သူ႔စစ္ကူစစ္ေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ မိမိတို႔သည္( ဝက္မက်ရြာႏွင့္ တင္းမရြာအၾကား) တြင္ အျပန္အလွန္ထိုးစစ္မ်ားျဖင့္ တိုက္ပြဲအရွိန္ဆက္လက္ျမင့္တက္ေနခဲ့သည္။ (၃) ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၁၂) ရက္ေန႔၊ ေန႔လယ္(၂) နာရီ(၃၀) မိနစ္တြင္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ၾကာညိဳျပင္တံတားထိပ္၌တပ္စြဲထားေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ရမ္းသန္းပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ေရခ်မ္းျပင္ရြာသစ္(ဘဂၤလီရြာ) အတြင္းရွိ ဦးဆီရာတိန္ ၏ေနအိမ္အတြင္းက်ေရာက္ေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္သူ၏သားျဖစ္သူ၊အသက္(၁၄) ႏွစ္အရြယ္ "ခိ်ဳရိအူလာ" မွာ ပြဲခ်င္းၿပီးေသဆံုးခဲ့ၿပီး သူ၏အမိ်ဳ

းသမီး၊ သမီး၊ ေျမး ႏွင့္ သူ၏အိမ္သို႔ထင္းခုတ္ရန္ေရာက္ရွိေနသူအသက္(၁၂) အရြယ္ "အဘူဆိုဘိယင္း"ကေလးတစ္ေယာက္မွာ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။ အဘူဆိုဘိယင္း မွာ ျပင္းထန္စြာဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၿပီးေဆးရံုတြင္ ကုသမႈခံယူေနေၾကာင္းသိရွိရသည္။ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အျခားေနရာတစ္ခု၌ မိနစ္အနည္းငယ္ၾကာထိေတြ႕မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ မ်က္ျမင္ရန္သူ(၁) ဦးေသဆံုးခဲ့သည္။ သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္

312 views

Recent Posts

See All