၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၁၁) ရက္ ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၁၁) ရက္ေန႔တြင္ေက်ာက္ေတာ္၊ပလက္ဝ၊မင္းျပား၊ ရေသ့ေတာင္ျမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္း၌ ယခင္ေန႔ရက္မ်ားကျဖစ္ပြားခဲ့ေသာေနရာမ်ားအျပင္ အျခားေနရာအခိ်ဳ႕၌တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ရွိေနခဲ့ၿပီး ပလက္ဝ ႏွင့္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းျဖစ္ပြားေနေသာရက္ဆက္တိုက္ပြဲမ်ားမွာ တစ္ပတ္အထိၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ (၁) ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊ မီးေခ်ာင္းတံတားအနီး ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏လက္နက္ႀကီးပစ္ကူေပးေနေသာအေျမာက္စခန္း(ဗ်ဴဟာကုန္း) တစ္ခုအနီး၌ ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၅) ရက္မွ စတင္၍တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားေနခဲ့သည္မွာ ယေန႔ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၁၁) ရက္ေန႔ဆိုလွ်င္ ရက္ဆက္တိုက္ပြဲ" (၆)ရက္ေျမာက္ေန႔" သို႔ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ တၿပိဳင္နက္တည္းတြင္ ႏွစ္ဖက္အျပန္အလွန္ထိုးစစ္ မ်ားႏွင့္အတူတိုက္ပြဲအရွိန္မွာလည္းဆက္လက္ျမင့္တက္ေနခဲ့သည္။ ယေန႔တြင္ ရန္သူသည္ ဗ်ဴဟာကုန္းပတ္ဝန္းက်င္အား ရဟတ္ယာဥ္၊ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္မ်ားျဖင့္လာေရာက္တိုက္ခိုက္ျခင္းမရွိဘဲ ေျမျပင္မွအျပန္အလွန္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားသာဆက္လက္ရွိေနခဲ့သည္။ (၂) ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဝက္မက်ရြာအနီး၊ (ယခင္ေန႔ရက္မ်ား၌တင္းမရြာအနီးဟုေရးသားေဖာ္ျပ)ကုလားတန္ျမစ္အေရွ႕ဖက္ကမ္းေတာင္တန္းေပၚတြင္ နံနက္(၇) နာရီခန္႔မွစတင္ၿပီးတိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ဤေနရာပတ္ဝန္းက်င္( ဝက္မက် ႏွင့္ တင္းမၾကား)၌လည္းေဖေဖာ္ဝါရီလ(၆) ရက္ေန႔မွစတင္ျဖစ္ပြားေနခဲ့သည္မွာ ယေန႔ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၁၁) ရက္ေန႔ဆိုလွ်င္ ရက္ဆက္တိုက္ပြဲ(၅) ရက္ေျမာက္ေန႔သို႔ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီး တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျပင္းထန္လ်က္ရွိသည္။ (၃)ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊ အေဘာင္သားရြာအေနာက္ဖက္(၂.၇) ကီလိုမီတာအကြာအေဝးရွိေတာင္တမ္းေပၚတြင္လည္းေန႔လယ္(၂) နာရီ(၂၀) မိနစ္မွ ညေန(၄) နာရီေက်ာ္အထိ တပ္မ(၁၁) လက္ေအာက္ခံ၊ရဲမြန္အေျခစိုက္၊ခမရ(၂၂၀) တပ္ရင္းႏွင့္တိုက္ပြဲမ်ားျပင္းထန္ခဲ့သည္။ ရန္သူဖက္မွက်ဆံုးသူမ်ားရွိခဲ့သည္။ ရန္သူသည္လက္နက္ႀကီးပစ္ကူ အႀကိမ္(၁၀၀) ေက်ာ္အထိပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ (၄)ယခုတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရာေနရာႏွင့္(၉) ကီလိုမီတာအကြာအေဝး၌ လူ၊ရိကၡာ ႏွင့္လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားလာခ်ေသာရဟတ္ယာဥ္(၂) စီးထဲမွ(၁) စီးအားမိမိတို႔အေနျဖင့္အလံုးစံုပ်က္စီးေအာင္မပစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း အနည္းငယ္ထိခိုက္မႈရွိေအာင္ပစ္ခ်ႏိုင္ခဲ့သည္။ ၎ရဟတ္ယာဥ္သည္ ေျမျပင္တြင္ဆင္းသက္ျခင္းမျပဳႏိုင္ဘဲမီးခိုးတန္းလန္းျဖင့္ထြက္ေျပးသြားခဲ့သည္။ (၅)ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေပါက္ေတာျပင္ရြာအေရွ႕ေျမာက္(၁) ကီလိုမီတာခန္႔အကြာအေဝးတြင္လည္း မိနစ္(၂၀) ခန္႔ထိေတြ႕မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ယေန႔တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေနရာ(၄) ေနရာအတြင္း ရန္သူ(၁၀) ဦးအားသုတ္သင္ရွင္းလင္းႏိုင္ခဲ့သည္။ မိမိတို႔ဖက္မွလည္း အာရကၡစစ္သည္ေတာ္(၂) ဦးတိုင္းျပည္ႏွင့္လူမိ်ဳး

အတြက္အသက္ေပးဆပ္စြန္႔လႊတ္ခဲ့ရသည္။ တိုက္ပြဲမ်ားအတြင္းသတၱိေျပာင္ေျမာက္စြာတိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ေသာ အာရကၡစစ္သည္ေတာ္မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။ သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္

  • Vkontakte Social Icon
  • Twitter
  • YouTube

Copyright © 2020 Arakan Army