၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၁၀) ရက္ ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား


ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၁၀) ရက္ေန႔တြင္ေက်ာက္ေတာ္၊ပလက္ဝ၊မင္းျပား၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း၌ ယခင္ေန႔ရက္မ်ားကျဖစ္ပြားခဲ့ေသာေနရာမ်ားအျပင္ အျခားေနရာအခိ်ဳ႕၌တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျပင္းထန္ေနခဲ့သည္။ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊ မီးေခ်ာင္းတံတားအနီး ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏လက္နက္ႀကီးပစ္ကူေပးေနေသာအေျမာက္စခန္း(ဗ်ဴဟာကုန္း) တစ္ခုအနီး၌ ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၅) ရက္မွ စတင္၍တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားေနခဲ့သည္မွာ ယေန႔ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၁၀) ရက္ေန႔ဆိုလွ်င္ ရက္ဆက္တိုက္ပြဲ" ငါးရက္ေျမာက္ေန႔" သို႔ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ တၿပိဳင္နက္တည္းတြင္ ႏွစ္ဖက္အျပန္အလွန္ထိုးစစ္မ်ားႏွင့္အတူ တိုက္ပြဲအရွိန္မွာလည္းဆက္လက္ျမင့္တက္ေနခဲ့ သည္။ ယေန႔တြင္ ရန္သူသည္ ဗ်ဴဟာကုန္းပတ္ဝန္းက်င္အား ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္(၂) စီး၊ရဟတ္ယာဥ္(၄) စီးျဖင့္ ေရွ႕ဆင့္ေနာက္ဆင့္(တၿပိဳင္နက္တည္း)လာေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီး တိုက္ပြဲအရွိန္မွာအျမင့္ဆံုးသို႔ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္(၂) စီးျဖင့္ ၊ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၁၀) ရက္၊ ေန႔လယ္(၂) နာရီမွစတင္ၿပီး တစ္စီးလွ်င္(၂၅) မိနစ္ခန္႔စီ စုစုေပါင္း(၂) နာရီေက်ာ္ၾကာလာေရာက္ ဗံုးႀကဲတိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္ (၂)စီးျဖင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခိ်န္(၁) နာရီေက်ာ္ၾကာျမင့္ခဲ့သည္။ ထို႔အတူရဟတ္ယာဥ္(၄) စီးျဖင့္လည္း တၿပိဳင္နက္တည္းလာေရာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ေသးသည္။ မိမိတို႔ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ဖက္မွလည္း ရန္သူ၏ ဗ်ဴဟာကုန္းအားတန္ျပန္ထိုးစစ္ျဖင့္ အစြမ္းကုန္တိုက္ခိုက္လ်က္ရွိသည္။ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊ ႏံႈးဘူးရြာ(ေအာက္) အေနာက္ဖက္ေတာင္ေၾကာရွိ ခမရ(၂၁၄) ႏွင့္ ခမရ(၂၁၈) ပူးေပါင္းစစ္ေၾကာင္းႏွင့္ မိမိတို႔သည္မိနစ္(၂၀) ခန္႔တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ႏြားရံုေတာင္ရြာ ႏွင့္ ကြမ္းေတာင္ေက်းရြာအၾကားရွိ မိမိတို႔တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား လက္နက္ႀကီးပစ္ကူ၊ ရဟတ္ယာဥ္ပစ္ကူမ်ားအပါအဝင္တပ္မ(၂၂) အင္အားအလံုးအရင္းျဖင့္ နံနက္(၉) နာရီ(၅၀) မိနစ္ခန္႔မွစတင္ၿပီးထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္လာေသာေၾကာင့္ တိုက္ပြဲမ်ားျပင္းထန္ခဲ့သည္။ ေန႔လည္(၁) နာရီခန္႔တြင္ ရန္သူသည္ရဟတ္ယာဥ္(၂) စီးျဖင့္ လာေရာက္ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ တင္းမရြာအနီးရွိမိမိတို႔တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားရွိရာေတာင္ကုန္းအားရန္သူသည္ ရဟတ္ယာဥ္(၂) စီးျဖင့္ ညေန(၃)နာရီ(၂၅) တြင္ ေရာ့ကတ္မ်ား၊စက္ေသနတ္မ်ားျဖင့္ (၁၅) မိနစ္ခန္႔လာေရာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ခမရ(၂၈၉) တပ္ရင္းဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ ေက်ာက္ေတာ္၊စကခ(၉) ဌာနခ်ဳပ္တို႔အား ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ အထိအခိုက္အက်အဆံုးမ်ားကိုမသိရေသးပါ။ ယေန႔တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေနရာ(၇) ေနရာအတြင္း ရန္သူ႔ဖက္မွ အထိအခိုက္အက်အဆံုးမ်ားရွိခဲ့သကဲ့သို႔ မိမိတို႔ဖက္မွလည္း တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမိ်ဳးအတြက္အသက္ေပးဆပ္စြန္႔လႊတ္ခဲ့ရေသာ အာရကၡစစ္သည္ေတာ္အခိ်ဳ႕ရွိခဲ့သည္။ တိုက္ပြဲမ်ားအတြင္းသတၱိေျပာင္ေျမာက္စြာတိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ေသာ အာရကၡစစ္သည္ေတာ္မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။ သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္

Subscribe to Our Newsletter

  • Vkontakte Social Icon
  • White Facebook Icon

Copyright @ 2019 Arakan Army