၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ(၁၂/၁၃) ရက္၊ ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား ႏွင့္ ရခိုင္ေဒသအေျခအေနမ်ား

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ(၁၂/၁၃) ရက္၊ ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား ႏွင့္ ရခိုင္ေဒသအေျခအေနမ်ား


၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ(၁၃)ရက္

ရခိုင္ျပည္၊ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကိုးတန္ေကာက္ေက်းရြာ၏ အေနာက္ေျမာက္ဖက္(ေမာင္ေတာ-အငူေမာ္ကားလမ္းေဘးအနီး)၌ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ဘူးသီးေတာင္အေျခစိုက္၊ စကခ(၁၅) လက္ေအာက္ခံ၊ ခလရ(၂၃၃) ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕တို႔ပူးေပါင္းၿပီး ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္အား အင္အားအမ်ားအျပားျဖင့္ တိုက္ခိုက္လာခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ(၁၂) ရက္ ႏွင့္ (၁၃) ရက္တို႔တြင္ ၎ပတ္ဝန္းက်င္၌တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။


၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဇြန္လ(၂၂) ရက္၊ ညေန(၅) နာရီ(၁၇) မိနစ္တြင္ ဤေနရာပတ္ဝန္းက်င္၌ တစ္နာရီခန္႔ၾကာတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး (၂၀) ရက္အၾကာ၌ဒုတိယအႀကိမ္ထပ္မံျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။


ဇူလိုင္လ(၁၂) ရက္ေန႔တြင္ နံနက္(၉) နာရီ(၅၀) မိနစ္တြင္စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး တစ္နာရီခြဲေက်ာ္ၾကာ အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္။


ဇူလိုင္လ(၁၃) ရက္ေန႔တြင္လည္း နံနက္(၈) နာရီ(၄၇) မိနစ္တြင္စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားႏွင့္အတူ ႀကိဳၾကားႀကိဳၾကားပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားမွာ (၁၀) နာရီေက်ာ္အထိရွိခဲ့သည္။


ဇူလိုင္(၁၂/၁၃) ရက္မ်ားအတြင္း ရန္သူ(၁၅) ဦးအားသုတ္သင္ရွင္းလင္းႏိုင္ခဲ့သည္။ ခလရ(၂၃၃) ၏ စစ္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ခဲယမ္းအခိ်ဳ႕အားသိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။ မိမိတို႔ဖက္မွလည္း အာရကၡစစ္သည္ေတာ္အခိ်ဳ႕တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမိ်ဳးအတြက္အသက္ေပးဆပ္စြန္႔လႊတ္ခဲ့ရသည္။ တိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း သတၱိေျပာင္ေျမာက္စြာတိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ေသာ အာရကၡစစ္သည္ေတာ္မ်ားအား ေလးနက္စြာမွတ္တမ္းတင္အပ္သည္။


ရန္သူ၏ရေသ့ေတာင္တပ္ရင္းစခန္းမ်ား၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္စခန္းမ်ားမွေန၍ လက္နက္ႀကီးပစ္ကူမ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည့္အျပင္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္စခန္းမ်ားမွ လက္နက္ႀကီး/ငယ္မ်ားျဖင့္ ေၾကာက္လန္႔ကာရမ္းသန္းပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနမႈမ်ားေၾကာင့္ အရပ္သားအခိ်ဳ႕မွာ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕၏လက္နက္ငယ္က်ည္ဆံမ်ား၊ လက္နက္ႀကီးအစမ်ားထိမွန္၍ဒဏ္ရာရရွိမႈမ်ားရွိ္ခဲ့သည္။
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ရခိုင္ေဒသရွိေက်းရြာမ်ားအတြင္းသို႔လက္နက္ႀကီး၊ လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ကာ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားကိုေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္းက်ဴးလြန္လ်က္ရွိသည္။ ထို႔အျပင္အျပစ္မဲ့ျပည္သူလူထုမ်ားအား ဥပေဒမဲ့ဖမ္းဆီးျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္းတို႔ကို လူမိ်ဳးေရးအမုန္းတရားမ်ားျဖင့္ ဆက္တိုက္ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။ ယုတ္မာေကာက္က်စ္ေသာစြပ္စြဲခ်က္အမိ်ဳးမိ်ဳးျဖင့္ ရခိုင္ေဒသအတြင္းရွိ အျပစ္မဲ့အရပ္သားျပည္သူလူထုမ်ားအေပၚ လူမိ်ဳးျဖဳတ္ရွင္းလင္းေရးသို႔ဦးတည္ေသာလုပ္ရပ္မ်ားကိုတစိုက္မတ္မတ္ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။


ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္အေနျဖင့္ ရခိုင္အမိ်ဳးသမီးမ်ားကို မုဒိမ္းက်င့္ကာ စစ္ရာဇဝတ္က်ဳးလြန္ေနေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏တပ္ရင္းမ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ားကိုႏွိပ္စက္ေနေသာတပ္ဖြဲ႕၊ တပ္ရင္းမ်ားကိုလက္တံု႔ျပန္တိုက္ခိုက္ သြားမည္ျဖစ္သည္။


သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး

ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္

Subscribe to Our Newsletter

  • Vkontakte Social Icon
  • White Facebook Icon

Copyright @ 2019 Arakan Army