၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၃၁) ရက္ေန႔၊ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္း


ဇန္နဝါရီလ(၃၁) ရက္ေန႔၊ ေန႔လည္ (၂) နာရီခန္႔တြင္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ငွက္ေပ်ာေခ်ာင္း ေက်းရြာ၏ေျမာက္ဖက္တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ စကခ(၁၅) လက္ေအာက္ခံ၊တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္၊ လႈပ္ရွားစစ္ေၾကာင္းတို႔ နာရီဝက္ခန္႔တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ တိုက္ပြဲအတြင္း ရန္သူ(၄) ဦးအားသုတ္သင္ရွင္းလင္းႏိုင္ခဲ့သည္။

အျခားတိုက္ပြဲမ်ားရွိေသးပါက ဆက္လက္တင္ေပးသြားပါမည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္