top of page

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၂၉/၃၀)ရက္ေန႔၊ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ားမိမိတို႔ မဟာမိတ္ညီေနာင္(၃) ဖြဲ႕ျဖစ္ၾကေသာ ကိုးကန္႔၊ တအာင္း၊ ရခိုင္တို႔သည္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ မိမိတို႔၏ေဒသအသီးသီးတြင္တိုက္ပြဲမ်ားေလ်ာ့နည္းသြားေစရန္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ တစ္ဖက္သတ္အပစ္အခတ္ရပ္စဲျခင္းအား ဇန္နဝါရီလ(၁) ရက္မွ ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၂၉) ရက္ေန႔အထိ (၂) လတာေၾကညာထားေသာ္လည္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ မိမိတို႔ေဒသမ်ားတြင္တပ္မ(၁၁) ႏွင့္ တပ္မ(၆၆) တို႔၏အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္စြာထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ေနမႈမ်ားကိုဆက္လက္ျပဳလုပ္ေနေသာေၾကာင့္ ဇန္နဝါရီလအတြင္း ရခိုင္၊ပလက္ဝေဒသမ်ား၌တိုက္ပြဲမ်ားေန႔တိုင္းနီးပါးရွိေနခဲ့ၿပီးတိုက္ပြဲအရွိန္မွာဆက္လက္ျမင့္မားေနခဲ့သည့္နည္းတူတအာင္းေဒသအတြင္း၌လည္းတိုက္ပြဲမ်ားမွာ ေန႔တိုင္းနီးပါးျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည္။

ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္၊ စစ္႐ံုးခ်ဳပ္မွတ္တမ္းမ်ားအရ ရခိုင္ေဒသ၊ ပလက္ဝေဒသအတြင္းမ်ား၌ဇန္နဝါရီလ (၃၀) ရက္ေန႔အထိျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တိုက္ပြဲအေရအတြက္ (၇၀) ေက်ာ္ ႏွင့္တအာင္းေဒသအတြင္း(၁၉) ႀကိမ္အထက္ရွိခဲ့သည္။ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဖက္မွ ထိခိုက္၊က်ဆံုးသည့္အေရအတြက္မ်ားမွာလည္း ဆက္လက္ျမင့္တက္ေနသည့္အျပင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွအရပ္သားျပည္သူလူထုမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားမွာလည္းဆက္လက္ရွိေနေသးသည္။

၂၀၂၀ ဇန္နဝါရီလတစ္လတည္းတြင္ ရခိုင္ေဒသ၊ ပလက္ဝေဒသတိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဖက္မွေသဆံုးသူ (၁၃၅) ဦးအထက္ ႏွင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူ (၈၀) အထက္ရွိခဲ့သည္။ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ဖက္မွလည္း ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူ၊ တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမိ်ဳးအတြက္အသက္ေပးဆပ္စြန္႔လႊတ္ခဲ့ရသူမ်ားရွိခဲ့သည္။

ပလက္ဝေဒသ၏ ပြိဳင့္ ၉၆၉/ Point 969 ကုန္းအား ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ေနေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ထိုးစစ္ကာလမ်ားအတြင္း မိမိတို႔အား ေျမျပင္၊ေဝဟင္ပူးေပါင္းထိုးစစ္အား အႀကိမ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ဇန္နဝါရီလ (၂၈ ႏွင့္ ၃၀) ေန႔၌ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ရဟတ္ယာဥ္(၂) စီးအျပင္ ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္(၂) စီးျဖင့္ပါလာေရာက္တိုက္ခိုက္ရသည္အထိ ၎တို႔၏ထိုးစစ္အရွိန္မွာျပင္းထန္လာခဲ့သည္။ ဇန္နဝါရီလ(၂၉) ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဖက္မွ ထိုးစစ္ကိုမျပဳလုပ္ေသာ္လည္း လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ အေဝးမွပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။

ဇန္နဝါရီလ(၃၀) ရက္ေန႔တြင္ ၎ပြိဳင့္-၉၆၉ ကုန္းရွိမိမိတို႔အား ရန္သူသည္ ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္(၂) စီးျဖင့္ ေန႔လယ္(၂) နာရီမွ ေန႔လယ္ (၃) နာရီအတြင္း (၈) ႀကိမ္၊ ရဟတ္ယာဥ္(၂) စီးျဖင့္ ေန႔လယ္(၂) နာရီ(၂၀) မိနစ္မွ (၃)နာရီ(၃၀) မိနစ္အတြင္း (၁၁) ႀကိမ္ စသည္ျဖင့္ ေလေၾကာင္းမွ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈကိုအမ်ားဆုံးျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ေျမျပင္မွလည္း လက္နက္ႀကီးအႀကိမ္အေရအတြက္(၇၀) ေက်ာ္ျဖင့္ ေျမျပင္၊ေဝဟင္ ပူးေပါင္းထိုးစစ္အားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ မိမိတို႔ဖက္မွ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူ၊ တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမိ်ဳးအတြက္အသက္စြန္႔လႊတ္ခဲ့ရသူအခိ်ဳ႕ရွိခဲ့သည္။

ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၏ပိႏၷဲတပင္ရြာ အေနာက္ေတာင္ဖက္(၄.၃) ကီလိုမီတာအကြာအေဝးရွိဤ ပြိဳင့္ (၉၆၉) ေတာင္ကုန္းရွိမိမိတို႔အား ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ တပ္မ(၁၁) လက္ေအာက္ခံတပ္ရင္းမ်ားျဖစ္ၾကေသာခမရ(၂၁၂) ႏွင့္ ခမရ(၂၁၅) တို႔ သည္ ဇန္နဝါရီလ(၂၄) ရက္ကတည္းကပင္ ေျမျပင္၊ေဝဟင္မွ ပူးေပါင္းထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ေနေသာေၾကာင့္ ယေန႔ဆိုလွ်င္(၇) ရက္ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ရန္သူ၏ဇန္နဝါရီလ(၃၁) ရက္ေန႔ထိုးစစ္အတြင္းမိမိတို႔အေနျဖင့္ အထိအခိုက္၊အက်အဆံုးထပ္မံ၍မမ်ားလိုေသာေၾကာင့္ ၎ ပြိဳင့္၉၆၉ ကုန္းမွ မလွမ္းမကမ္းသို႔ေခတၱယာယီေျပာင္းေရြ႕ထားလိုက္သည္။ သို႔ေသာ္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ အဆိုပါစစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ၎တို႔၏ ပူးေပါင္းစစ္ဆင္ေရးကိုအဟန္႔အတားျဖစ္ေစရန္ထိေရာက္ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ ခုခံကာကြယ္ေသာအေနျဖင့္တံု႔ျပန္တိုက္ခိုက္သြားမည္။

ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္၊ အင္ၾကင္းရြာ ေျမာက္ဖက္ (၅) ကီလိုမီတာခန္႔အကြာအေဝးရွိေတာင္တန္းေပၚတြင္လည္း မိမိတို႔အား ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ေနသည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ (တပ္မ(၆၆) လက္ေအာက္ခံ၊ ခလရ(၁၄) တပ္ရင္း ႏွင့္ အျခားအမည္မသိတပ္ရင္းတစ္ရင္း) စသည့္ အင္အား(၂၀၀) ခန္႔ပါပူးေပါင္းစစ္ေၾကာင္းတစ္ခု ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္လႈပ္ရွားစစ္ေၾကာင္းတို႔သည္ ႀကိဳၾကားႀကိဳၾကားတိုက္ပြဲငယ္မ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနခဲ့သည္။မိမိတို႔အား စတင္ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာ္လည္း မိမိတို႔အာရကၡစစ္သည္ေတာ္မ်ားမွ သတၱိေျပာင္ေျမာက္စြာျဖင့္အေကာင္းဆံုးတံု႔ျပန္တိုက္ခိုက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ တန္ျပန္ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ညေန(၃) နာရီခန္႔တြင္ ရဟတ္ယာဥ္(၂) စီးျဖင့္ လာေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီး တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျပင္းထန္ခဲ့သည္။ ည(၈) နာရီခန္႔အထိ ရန္သူသည္ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ေနရာ(၃) ေနရာမွပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနခဲ့သည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ထပ္မံ၍ တပ္မ(၁) ခု( တပ္မ အမည္စံုစမ္းဆဲ) ၊စကခ(၁) ခု( စကခ အမည္စံုစမ္းဆဲ) ကိုလည္းရခိုင္ေဒသအတြင္း ဆက္လက္အင္အားျဖည့္တင္းေနျခင္း၊ လက္နက္ခဲယမ္း၊ ရိကၡာမ်ားကို ထပ္မံျဖည္းတင္းေနေသာေၾကာင့္ ေနာက္ေန႔မ်ားတြင္ တိုက္ပြဲမ်ားမွာေနရာအႏွံ႔ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလာႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။

မိမိတို႔အေနျဖင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ၾကည္း၊ေရ၊ေလ ပူးေပါင္းထိုးစစ္အား အဟန္႔အတားျဖစ္ေစမည့္ ခုခံကာကြယ္မႈမ်ားကို တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းအေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဟန္ခ်က္ညီစုစည္းမႈမိ်ဳးျဖင့္လည္းေကာင္းဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္

501 views

Comments


bottom of page