၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၂၂/၂၃) ရက္ေန႔၊ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား


လြန္ခဲ့ေသာ ရက္သတၱပတ္အတြင္း၊သဲတက္ရြာမွ ကြ်ဲ၊ႏြားမ်ားအားခိုးယူခဲ့ေသာ တပ္မ(၂၂) လက္ေအာက္ခံ၊ခမရ(၂၀၄) တပ္ရင္းအား ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပံုစားရြာ အေနာက္ဖက္၊ ကားလမ္းမအနီး၌ ဇန္နဝါရီလ(၂၃) ရက္၊ညေန(၃) နာရီခန္႔အခ်ိန္တြင္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္၊လႈပ္ရွားစစ္ေၾကာင္းတစ္ခုမွ အေဝးထိန္းစနစ္ပါရွိေသာမိုင္းျဖင့္ တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။

ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၏ပိႏၷဲတပင္ရြာ အေနာက္ေတာင္ဖက္(၄.၃) ကီလိုမီတာအကြာအေဝးရွိေတာင္တန္းေပၚတြင္လည္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ခမရ(၂၁၂) ႏွင့္ ခမရ(၂၂၀) တို႔ ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္တို႔သည္ အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ မိနစ္အနည္းငယ္ၾကာတိုက္ပြဲငယ္မ်ား ဇန္နဝါရီလ(၂၀) ေန႔မွစတင္၍ႀကိဳၾကားႀကိဳၾကားျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိသည္။ ရန္သူသည္မိမိတို႔ရွိရာေနရာသို႔ထိုးစစ္ပံုစံမ်ိဳးျဖင့္တက္ေရာက္လာသည့္အခ်ိန္မ်ား၌တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားေလ့ရွိၿပီး ရန္သူတက္မလာသည့္ေန႔၊အခ်ိန္မ်ားတြင္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားျခင္းမရွိေခ်။

ဤ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၏ပိႏၷဲတပင္ရြာ အေနာက္ေတာင္ဖက္(၄.၃) ကီလိုမီတာအကြာအေဝးရွိေတာင္တန္းေပၚ၌ ေန႔တိုင္းနီးပါးျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ မိနစ္အနည္းငယ္ၾကာတိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း အနည္းဆံုးရန္သူ(၆) ဦးအားသုတ္သင္ရွင္းလင္းႏိုင္ခဲ့ၿပီး ရန္သူ႔ဖက္မွဒဏ္ရာရရွိသူ(၁၀) ဦးအထက္ရွိခဲ့သည္။ မိမိတို႔ဖက္မွလည္း အလတ္စား၊ အျပင္းစားဒဏ္ရာရသူအခ်ိဳ႕ရွိခဲ့သည္။

ဇန္နဝါရီလ(၂၂) ရက္ေန႔၌လည္း ပလက္ဝၿမိဳ႕၊(ေအာက္) ႏႈန္းဘူးရြာ၊ အေနာက္ဖက္ေတာင္တန္းေပၚ၌ မိနစ္(၃၀) ခန္႔ အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ရန္သူ(၁၀) ေက်ာ္အားသုတ္သင္ရွင္းလင္းႏိုင္ခဲ့သည္။ မိမိတို႔ဖက္မွ အက်အဆံုးမရွိေသာ္လည္း အေပါ့စားဒဏ္ရာရသူ(၂) ဦးရွိခဲ့သည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္

Subscribe to Our Newsletter

  • Vkontakte Social Icon
  • White Facebook Icon

Copyright @ 2019 Arakan Army