၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၂၀/၂၁)ရက္ေန႔၊ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၂၀/၂၁) ရက္ေန႔မ်ားတြင္ မိမိတို႔အဖို႔ ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲမ်ားမရွိခဲ့ေသာ္ လည္းရခိုင္ျပည္၊ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္၊ စြိေခ်ာင္းေက်းရြာ၏ ေျမာက္ဖက္ မီတာ(၃၀၀) အကြာအေဝးရွိေတာင္ကုန္း ႏွင့္ မီတာ(၈၀၀) အကြာအေဝးရွိ ေတာင္တန္းမ်ားအား ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဖက္မွ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ေတာက္ေလ်ာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနခဲ့သည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဖက္မွ ဤေနရာပတ္ဝန္းက်င္မ်ားအားလက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနခဲ့သည္မွာ တစ္ပတ္ခန္႔ရွိလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

၂၀၂၀ ဇန္နဝါရီ(၂၀) ရက္ေန႔တြင္ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္၊ ဟင္းခေရာ္ေက်းရြာ၏ အေနာက္ေျမာက္ဖက္(၃) ကီလိုမီတာအကြာအေဝးရွ္ိ ေတာင္တန္းမ်ားႏွင့္ ယခင္ရက္မ်ားတြင္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ေနရာမ်ားထဲမွ ရန္သူ႔ဖက္က အထိနာခဲ့ေသာေနရာမ်ားသို႔ ခမရ(၁၁၂) ႏွင့္ ခမရ(၅၄၄) ၊ လက္နက္ႀကီးစခန္းအခ်ိဳ႕မွ အၿငိဳးႀကီးစြာျဖင့္ အတြဲလိုက္ဒံုး၊ ၁၂၀ မမ၊ ၁၀၅ မမ အပါအဝင္ Drone မ်ားေပၚမွ ရမ္းသန္းပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနခဲ့သည္။

မိမိတို႔မွတ္တမ္းမ်ားအရဇန္နဝါရီလ(၂၀) ရက္၊ေန႔လည္ (၁) နာရီ (၅၀) မိနစ္မွ ေန႔လည္(၃) နာရီခန္႔အထိ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္သည့္အေရအတြက္ (၂၁) ႀကိမ္၊ Drone ေပၚမွ (၁) ႀကိမ္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။

ထို႔အတူ ဇန္နဝါရီလ(၂၁) ရက္ေန႔၌လည္း ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္၊ စြိေခ်ာင္းေက်းရြာ၏ ေျမာက္ဖက္ မီတာ(၃၀၀) အကြာအေဝးရွိေတာင္ကုန္း ႏွင့္ မီတာ(၈၀၀) အကြာအေဝးရွိ ေတာင္တန္းမ်ားအားလက္နက္ႀကီး (၂၀) ခန္႔ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဖက္မွပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။

ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေညာင္ပင္လွေက်းရြာပတ္ဝန္းက်င္ဖက္တြင္လည္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဖက္မွ တစ္ဖက္သတ္လက္နက္ႀကီးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ မိမိတို႔အေနျဖင့္ယခုရက္မ်ားအတြင္းတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားလိုျခင္းမရွိေသာ္လည္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဖက္မွ မိမိတို႔အား အႀကိမ္ႀကိမ္ရန္စတိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ဤပတ္ဝန္းက်င္မ်ားအား ဇန္နဝါရီလ(၂၁) ရက္ေန႔၌ညေန(၆) နာရီ(၃၀) မိနစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္မွ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။

တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ရခိုင္ေဒသ၊ ပလက္ဝေဒသ၏တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနဆဲေနရာမ်ားအား လူ၊လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားကို ထပ္မံျဖည့္တင္းေနသည္မ်ားကိုေတြ႕ရွိေနရသည္။

မိမိတို႔အေနျဖင့္ နယ္ခ်ဲ႕က်ဴးေက်ာ္သူျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ထိုးစစ္မ်ားကို ခုခံကာကြယ္ေနေသာ္လည္းစစ္ေရးလိုအပ္ခ်က္အရလုပ္သင့္လုပ္ထိုက္သည္မ်ားကို တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းအလိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ညီေနာင္မဟာမိတ္မ်ားအေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း စုစည္းလုပ္ေဆာင္ရင္းတံု႔ျပန္သြားမည္။

ရခိုင္ျပည္သူလူထုမ်ားကို သတ္ျဖတ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ တပ္ရင္း၊ စစ္ေၾကာင္းမ်ားအား ဆက္လက္၍တံု႔ျပန္တိုက္ခိုက္သြားမည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္

Subscribe to Our Newsletter

  • Vkontakte Social Icon
  • White Facebook Icon

Copyright @ 2019 Arakan Army