၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၆)ရက္၊ ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား


(၁)ဇန္နဝါရီလ(၆) ရက္၊ နံနက္(၈) နာရီ(၁၀) မိနစ္အခ်ိန္တြင္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ "ေအာင္ဆိတ္ရြာ" ေျမာက္ဖက္၊(၁) ကီလိုမီတာအကြာအေဝးတြင္လည္းေကာင္း၊

(၂) နံနက္(၈) နာရီ(၄၅) မိနစ္တြင္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိ႕နယ္၊ ႏြားရံုေတာင္ရြာအနီးတြင္လည္းေကာင္း၊

(၃) ေန႔လည္(၁၂) နာရီ(၂၄) မိနစ္တြင္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊" ခြ်တ္ျပင္ရြာ" အေနာက္ဖက္ကားလမ္းမေပၚတြင္လည္းေကာင္း တိုက္ပြဲမ်ားအသီးသီးျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ႏြားရံုေတာင္ရြာအနီးတိုက္ပဲြတြင္ရန္သူအားထိထိေရာက္ေရာက္တိုက္ခိုက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ယေန႔တိုက္ပြဲမ်ားအတြင္းရန္သူ႔ဖက္မွ (၅) ဦး(မ်က္ျမင္) ေသဆံုးခဲ့ၿပီး ဒဏ္ရာရသူမ်ားမွာလည္း(၁၀) ဦးအထက္ရွိနိုင္သည္။

မိမိတို႔ဖက္မွ အာရကၡစစ္သည္ေတာ္တစ္ဦးတိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳးအတြက္အသက္ေပးဆပ္စြန္႔လႊတ္ခဲ့ရၿပီး အလတ္စားဒဏ္ရာရသူ(၂) ဦးရွိခဲ့သည္။ တိုက္ပြဲမ်ားအတြင္းသတၱိေျပာင္ေျမာက္စြာတိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ေသာအာရကၡစစ္သည္ေတာ္မ်ားအားဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္