၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၄/၅) ရက္၊ ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား


ဇန္နဝါရီ(၄/၅) ရက္မ်ားတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာတိုက္ပြဲ(၆) ေနရာအတြင္း ရန္သူ(၁၂) ဦးထက္မနည္းသုတ္သင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး (၂၀) ဦးခန္႔ဒဏ္ရာရရွိသည္အထိ အေကာင္းဆံုးခုခံတိုက္ခိုက္ႏိုင္ခဲ့သည္။

"ဇန္နဝါရီလ-၄" ရက္

ဇန္နဝါရီ(၄) ရက္ေန႔တြင္ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္၊စညႇင္းရြာအေရွ႕ေတာင္ဖက္(၁) ကီလိုမီတာ ႏွင့္ (၂.၅) ကီလိုမီတာအကြာအေဝးရွိေနရာႏွစ္ခု၌ ေန႔လည္(၃) နာရီ(၃၀) မိနစ္ႏွင့္ (၃) နာရီ(၄၅) မိနစ္အခ်ိန္မ်ားတြင္တိုက္ပြဲမ်ားအသီးသီးျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ အထိအခိုက္အက်အဆံုးမ်ားကို ေလာေလာဆယ္မသိရေသးပါ။

ရေသ့ေတာင္၊ ဘူးသီးေတာင္၊ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌မိမိတို႔အေနျဖင့္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားျခင္းမရွိခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ဒ႐ုန္းမ်ားျဖင့္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားေနဆဲေနရာအခ်ိဳ႕အားလာေရာက္ဗံုးႀကဲတိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ထို႔အတူလက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္အႀကိမ္အေရအတြက္အနည္းငယ္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။

"ဇန္နဝါရီလ-၅ ရက္"

ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊"ႂကြယ္ေသာင္ရြာ"အေရွ႕ဖက္၊(၅) ကီလိုမီတာအကြာအေဝးရွိ မိမိတို႔ရွိရာေနရာသို႔ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္လာေသာ စစ္ရာဇဝတ္နယ္ခ်ဲ႕ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္၊ လႈပ္ရွားစစ္ေၾကာင္းတို႔ သည္ ဇန္နဝါရီလ(၅) ရက္၊ နံနက္(၁၁) နာရီ(၄၀) မိနစ္မွ ေန႔လည္(၁၂) နာရီ(၃၀) မိနစ္ခန္႔အထိ မိနစ္(၅၀) ခန္႔တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ရန္သူသည္ ႏႈန္းဘူးဗ်ဴဟာမွလက္နက္ႀကီး(၁၀၅မမ) ပစ္ကူမ်ားျဖင့္ မိမိတို႔အား ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္လာခဲ့ေသာ္လည္း အာရကၡစစ္သည္ေတာ္ မ်ားမွအေကာင္းဆုံးဟန္႔တားတိုက္ခိုက္နိုင္ခဲ့သည္။ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာ စစ္ရာဇဝတ္တပ္သား(၆) ဦးအားသုတ္သင္ရွင္းလင္းႏိုင္ခဲ့ၿပီး (၁၂) ဦးခန္႔ဒဏ္ရာရရွိသြားသည္အထိ ရန္သူ႔ဖက္မွအထိနာခဲ့သည္။

ဇန္နဝါရီလ(၅) ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊ ဖားၿပိဳရြာ"အေရွ႕ေျမာက္ဖက္ရွိ စစ္ေၾကာင္းတစ္ခု(ခမရ-၅၅၆) တပ္ရင္း၏စစ္ေၾကာင္းတစ္ခုဟုယူဆ)အား ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွ နံနက္(၆) နာရီ(၁၅) မိနစ္မွစတင္ၿပီးတစ္နာရီခန္႔ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ရန္သူ(၄) ဦးအားသုတ္သင္ရွင္းလင္းႏိုင္ခဲ့သည့္အျပင္ ေနာက္ထပ္ဒဏ္ရာရသူမ်ားရွိေအာင္ တိုက္ခိုက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ မိမိတို႔ဖက္မွ အလတ္စားဒဏ္ရာရသူ(၃) ဦးအထိရွိခဲ့ေသာ္လည္း အက်အဆံုးမရွိခဲ့ပါ။ (၆၀) မမ(၁-လက္)၊ (၆၀မမ ဗံုးသီး(၁၃) လံုး၊ RPG ဗံုးသီး (၂) လံုးအပါအဝင္ ခဲယမ္းႏွင့္ စစ္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းအခ်ိဳ႕ကို သိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။

ဇန္နဝါရီလ(၅) ရက္၊ နံနက္(၁၀) နာရီ(၀၇) မိနစ္တြင္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕ဖက္မွ ထြက္လာေသာ အင္အား(၁၂၀) ခန္႔ပါ ရန္သူ႔စစ္ေၾကာင္းတစ္ခုအား ေသာင္းဒရားရြာမွ (၁) ကီလိုမီတာအကြာအေဝး၌ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွျဖတ္ေတာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။

ဇန္နဝါရီလ(၅) ရက္၊ညေန(၅) နာရီခန္႔တြင္လည္းဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊"ခမီးေခ်ာင္းရြာ" အေရွ႕ေျမာက္ဖက္(၁.၆) ကီလိုမီတာအကြာအေဝးရွိေတာင္တန္း၌ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ မိမိတို႔ရွိရာေနရာသို႔က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္လာေသာေၾကာင့္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ရန္သူသည္အထိအခိုက္အက်အဆံုးအခ်ိဳ႕ျဖင့္ နာရီဝက္ခန္႔တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ဆုတ္သြားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္အေဝးမွ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္သာပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနခဲ့သည္။

တိုက္ပြဲမ်ားအတြင္းသတၱိေျပာင္ေျမာက္စြာတိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ေသာအာရကၡစစ္သည္ေတာ္မ်ားအားဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္

Subscribe to Our Newsletter

  • Vkontakte Social Icon
  • White Facebook Icon

Copyright @ 2019 Arakan Army