top of page

၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၁၁)ရက္၊ ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား


ဇန္နဝါရီလ(၁၁) ရက္ေန႔တြင္ တိုက္ပြဲမ်ားျပင္းထန္သကဲ့သို႔ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဖက္မွ အေသအေပ်ာက္အမ်ားဆံုးေန႔တစ္ေန႔လည္းျဖစ္ခဲ့သည္။

၂၀၂၀ ခုႏွစ္ႏွစ္ဆန္းပိုင္းမွစ၍ ရခိုင္ေဒသ၊ ပလက္ဝေဒသအတြင္း၌ တိုက္ပြဲမ်ားမွာေန႔တိုင္းနီးပါးျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိၿပီး ယေန႔သည္ တိုက္ပြဲေနရာအမ်ားဆံုးႏွင့္အတူ တိုက္ပြဲအရွိန္သည္ဆက္လက္ျမင့္တက္လွ်က္ရွိသည္။ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ၂၀၂၀ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းမွစ၍ တိုက္ပြဲမ်ားေလ်ာ့ခ်ရန္ႀကိဳးစားေနေသာ္လည္း နယ္ခဲ်႕စစ္ရာဇဝတ္တပ္ဖြဲ႕ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ႀကီးမားေသာထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကိုအရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း၊ လက္နက္၊လူအင္အားအမ်ားအျပားကိုထပ္မံပို႔ေဆာင္ေနျခင္းမ်ားေျကာင့္ ယခုကဲ့သို႔တိုက္ပြဲမ်ားပိုမိုျပင္းထန္စြာျဖစ္ပြားေနရျခင္းျဖစ္သည္။

ဇန္နဝါရီ(၁) ရက္မွ (၁၁) ရက္အတြင္း တိုက္ပြဲအႀကိမ္အေရအတြက္(၃၈) ႀကိမ္အထိရွိခဲ့ၿပီး တိုက္ပြဲဧရိယာသည္လည္းတစ္ရက္ထက္တစ္ရက္ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာခဲ့သည္။ ဆယ့္တစ္ရက္တာကာလအတြင္း စစ္ရာဇဝတ္တပ္ဖြဲ႕ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဖက္မွ အရာရွိႀကီး၊ အရာရွိငယ္အခိ်ဳ႕အပါအဝင္ ေသဆံုးသူ(၇၅) ဦးႏွင့္ ဒဏ္ရာရသူ( ၄၂)ဦးအထက္ရွိခဲ့ၿပီး ရခိုင္စစ္မ်က္ႏွာျပင္၌၎တို႔၏ ထိုးစစ္မွာအထိနာလွ်က္ရွိသည္။(၁)ဇန္နဝါရီလ(၁၁) ရက္၊ နံနက္(၄) နာရီ(၅၀) မိနစ္တြင္ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊ ဖားၿပိဳ(ခ်င္း) ရြာ၏ အေရွ႕ေတာင္ဖက္(၁.၉) ကီလိုမီတာအကြာအေဝးတြင္ ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ဤတိုက္ပြဲအတြင္း၌လည္း ရန္သူဖက္မွအရာရွိအခိ်ဳ႕အပါအဝင္အက်အဆံုးမ်ားႏွင့္အတူလက္နက္ခဲယမ္းအခိ်ဳ႕ကိုထားၿပီးထြက္ေျပးသြားသည္။ နံနက္(၉) နာရီ (၁၃) မိနစ္တြင္ ရန္သူသည္ ရဟတ္ယာဥ္(၂) စီးျဖင့္ မိနစ္(၂၀) ခန္႔လာေရာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။

ဤကဲ့သို႔တိုက္ပြဲျပင္းထန္ေနသည့္ၾကားမွ ရန္သူ၏စစ္အသံုးအေဆာင္၊လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားပါေသာ ေၾကာပိုးအိတ္(၁၈) လံုးကိုသိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။ မိမိတို႔ဖက္မွလည္း အလတ္စားဒဏ္ရာရရွိသူအခိ်ဳ႕ရွိခဲ့သည္။ရန္သူ႔ဖက္မွအနည္းဆံုး(၁၅) ဦး ေက်ာ္ေသဆံုးကာဒဏ္ရာရသူမ်ားလည္းထပ္မံရွိခဲ့သည္။ ရန္သူသည္အထိနာၿပီးလက္နက္ႀကီး၊လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ရမ္းသန္းပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ေမလြန္းရြာမွ ကိုၿဖိဳးဝင္း(၁၀) လအရြယ္၊ ကေလးငယ္(က်ား) တစ္ဦးပြဲခ်င္းၿပီးေသဆံုးကာဒဏ္ရာရသူအရပ္သားအခိ်ဳ႕ရွိခဲ့သည္။(သိမ္းဆည္းရမိပစၥည္းမ်ား၏ဓာတ္ပံုကိုထပ္မံတင္ေပးသြားပါမည္)
(၂)ထို႔အျပင္ နံနက္(၆) နာရီ(၃၀) မိနစ္အခိ်န္တြင္လည္း မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊ ေသကန္ရြာႏွင့္ စမ္းဘေလရြာၾကားတြင္လည္း ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲထပ္မံျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ဤတိုက္ပြဲအတြင္း၌လည္း ရန္သူ႔ဖက္မွအထိနာခဲ့သည္။

(၃)ထို႔အတူ ေန႔လည္(၁) နာရီ(၁၀) မိနစ္အခိ်န္တြင္လည္း မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊မင္းရြာႏွင့္ ျမစ္နားရြာအေရွ႕ဖက္(၁) ကီလိုမီတာအကြာအေဝးရွိေတာင္တန္းတြင္လည္း တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ တိုက္ပြဲအေသးစိပ္ႏွင့္ေနာက္ဆက္တြဲအေျခအေနမ်ားကိုေလာေလာဆယ္မသိရေသးပါ။

(၄)ေန႔လည္(၃) နာရီခန္႔အခိ်န္တြင္လည္း မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊ ခြဆုံရြာအေရွ႕ေျမာက္ဖက္(၁.၃) ကီလိုမီတာအကြာအေဝးရွိေတာင္တန္းတြင္လည္းျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္မိမိတို႔ရွိရာေနရာသို႔ဝင္ေရာက္လာေသာေၾကာင့္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဇန္နဝါရီလ(၁၁) ရက္ေန႔တြင္ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၏ေနရာ(၄) ခု၌တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားကာ ၂၀၂၀ ဇန္နဝါရီလ၏အျပင္းထန္ဆံုးေန႔တစ္ေန႔လည္းျဖစ္သည္။(၅)ေျမပုံၿမိဳ႕နယ္၊ စညႇင္းရြာအေနာက္ေျမာက္ဘက္ (၄) ကီလိုမီတာအကြာအေဝးရွိေတာင္တန္းတြင္လည္းရန္သူသည္မိမိတို႔ရွိရာေနရာသို႔က်ဳးေက်ာ္ဝင္ေရာက္လာေသာေၾကာင့္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ညေန(၄) နာရီ(၄၄) မိနစ္တြင္ ရန္သူသည္ ရဟတ္ယာဥ္(၂) စီးျဖင့္ (၁၅) မိနစ္ခန္႔လာေရာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ရသည္အထိ တိုက္ပြဲျပင္းထန္ကာ ရန္သူ႔ဖက္မွအထိအခိုက္အက်အဆံုးမ်ားရွိခဲ့သည္။

(၆) ေန႔လည္(၁) နာရီ(၃၈) မိနစ္တြင္လည္း ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေအာင္ေဇယ်ရြာအနီး၌ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

(၇)ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္(၅၃၇) တပ္ရင္းမွလည္းေကာင္း၊ ရေသ့ေတာင္ေရစိုးေခ်ာင္းဗ်ဴဟာမွလည္းေကာင္း လက္နက္ႀကီးမ်ားေတာက္ေလွ်ာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္သကဲ့သို႔ညေန(၃) နာရီ(၁၀) မိနစ္တြင္ ရဟတ္ယာဥ္(၂) စီးျဖင့္ မိနစ္(၃၀) ခန္႔လာေရာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။

တိုက္ပြဲမ်ားအတြင္းသတၱိေျပာင္ေျမာက္စြာတိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ၿပီးတိုင္းျပည္ႏွင့္လူမိ်ဳးအတြက္အသက္ေပးဆပ္စြန္႔လႊတ္ခဲ့ရေသာအာရကၡစစ္သည္ေတာ္မ်ားအားဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္

709 views

Kommentarer


bottom of page