၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ(၉) ရက္မွ (၁၄)ရက္ေန႔အထိရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

Updated: Aug 15, 2019

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ(၉) ရက္ ေန႔မွစတင္ၿပီး ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊ “ပြီးေခ်ာင္းဝ႐ြာ”အေနာက္ေတာင္ဖက္(၂.၄) ကီလိုမီတာအကြာအေဝးရွိေတာင္တန္းေပၚတြင္တိုက္ပြဲစတင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ရန္သူသည္မိမိတို႔ရွိရာေနရာသို႔ဝင္ေရာက္လာေသာေၾကာင့္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ္လည္း ထိုးစစ္ကိုႀကီးႀကီးမားမားျပဳလုပ္ျခင္းမရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ေလးရက္တာကာလအတြင္း၌တိုက္ပြဲမ်ားျပင္းထန္ျခင္းမရွိခဲ့ပါ။

သို႔ေသာ္လည္း ရန္သူသည္ မိမိတို႔ရွိရာေနရာသို႔ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ရန္ျကိဳးစားေသာ္လည္း မိမိတို႔အေနျဖင့္အေကာင္းဆံုးခုခံကာကြယ္ထားႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ရန္သူသည္ နာရီဝက္ခန္႔ထိုးစစ္ျပဳလိုက္၊ ျပန္ဆုတ္လိုက္၊ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ပစ္လိုက္ ျပဳလုပ္ေနခဲ့သည္မွာ (၄)ရက္ခန္႔ရွိၿပီျဖစ္သည္။ အခိ်ဳ႕ရက္မ်ားတြင္ ရန္သူသည္နာရီဝက္ခန္႔သံုးႀကိမ္တိုင္ေအာင္ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။

အင္အား(၄၀၀) ခန္႔ရွိေသာရန္သူသည္ မိမိတို႔အား(၄) ရက္တာကာလေသြးတိုးစမ္း-ထိုးစစ္ဆင္မႈျပဳလုပ္အၿပီးတြင္ အနည္းဆံုး(၂၀) ဦးခန္႔က်ဆံုးထားၿပီးျဖစ္သည္။ မိမိတို႔ဖက္မွလည္း အလတ္စားဒဏ္ရာရသူအနည္းငယ္မွလြဲ၍ ႀကီးမားေသာထိခိုက္မႈမရွိခဲ့ပါ။ ေနာက္ေန႔ရက္မ်ားတြင္ရန္သူ႔ဖက္မွ ႀကီးမားေသာထိုးစစ္မ်ားကိုယခုထက္ပိုမိုျပဳလုပ္လာပါက တိုက္ပြဲမ်ားပိုမိုျပင္းထန္လာအံုးမည္။မိမိတို႔အေနျဖင့္ ဗမာလူမိဳ်းေရးအစြန္းေရာက္စစ္ရာဇဝတ္တပ္၏ထိုးစစ္ကိုအေကာင္းဆံုးဆက္လက္ရင္ဆိုင္တံု႔ျပန္သြားမည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ(၁၃) ရက္၊ ေန႔လည္(၂) နာရီ(၃၀) မိနစ္တြင္ ရခိုင္ျပည္၊ ပုဏၰားကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္၊"အထက္ျမတ္လွဲ႐ြာ"အေနာက္ေျမာက္ဖက္(၂) ကီလိုမီတာအကြာအေဝး႐ွိေတာင္တန္းေပၚတြင္လည္း ျမန္မာစစ္တပ္သည္ မိမိတို႔ရွိရာေနရာသို႔ကဴ်းေက်ာ္ဝင္ေရာက္လာေသာေၾကာင့္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။မိနစ္(၂၀) ခန္႔အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈအတြင္း အင္အား(၁၈၀) ခန္႔ရွိေသာ ရန္သူ႔စစ္ေၾကာင္းမွ မ်က္ျမင္(၄) အပါအဝင္(၇) ဦးခန္႔ဒဏ္ရာရရွိသြားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ရန္သူသည္ တပ္ဆုတ္သြားၿပီး အေဝးမွလက္နက္ႀကီး၊ လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္သာရမ္းသန္းပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနခဲ့သည္။

ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္ ရန္သူသည္ အထိအခိုက္၊အက်အဆံုးမ်ားေသာေၾကာင့္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားၿပီဆိုလွ်င္ ေရွ႕ဆက္မတိုးေတာ့ဘဲ ေနာက္ဆုတ္ကာ ေရွာင္ထြက္သြားသည္ကပိုမ်ားလာသည္ကိုေတြ႕ရွိရသည္။ ထို႔အျပင္ တိုက္ရည္ခိုက္ရည္စိတ္မရွိေတာ့ျခင္း၊ တပ္ေျပးမ်ားပိုမ်ားေနျခင္း၊ စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းေနျခင္း အေၾကာင္းတရားမ်ားကလည္း တိုက္ပြဲတြင္ အက်အဆံုးပိုမ်ားလာျခင္းျဖစ္လိမ့္မည္။

ျမန္မာစစ္တပ္ထဲရွိ ရခိုင္လူမိဳ်းအရာရွိတစ္ဦး၏ အမိဳ်းသားေရးအသိတရားျဖင့္သတင္းေပးပို႔မႈအရ ၾသဂုတ္လ(၁၄) ရက္၊ ေန႔လည္(၁၂) နာရီ(၂၅) မိနစ္အခိ်န္တြင္ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊ "နရမ္းရြာ" ႏွင့္" ကံရြာ" အၾကား( နရမ္းလမ္းခြဆံု) တြင္ စစ္ပစၥည္းမ်ားကိုသယ္ေဆာင္လာသည့္ စစ္ကားတန္းကို ဟန္႔တားတိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ စစ္ကား(၅) စီးပါယာဥ္တန္းမွ စစ္ကား (၂) စီးတြင္ပါရွိသူမ်ားအားလံုးနီးပါးကိုသုတ္သင္ရွင္းလင္းႏိုင္ခဲ့သည္။ စစ္ကားတစ္စီးလွ်င္ ခန္႔မွန္း(၂၀) မွ(၂၅) ဦးအထိပါရွိေသာေၾကာင့္ ယေန႔တိုက္ခိုက္မႈအတြင္းရန္သူအနည္းဆံုး(၃၀) ဦးအထက္ေသဆံုးေၾကာင္းသိရွိရသည္။ က်န္ေသာစစ္ကား(၃) စီးေပၚမွရန္သူသည္ ေၾကာက္လန္႔စြာျဖင့္ တစ္နာရီခန္႔ေနရာအႏွံ့ရမ္းသန္းပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနခဲ့သည္။

ရခိုင္ေဒသအတြင္းတိုက္ပြဲမ်ားမွာဆက္လက္ျပင္းထန္ေနခဲ့ၿပီးတိုက္ပြဲအရွိန္မွာလည္းတစ္ရက္ထက္တစ္ရက္ဆက္လက္ျမင့္တက္လွ်က္ရွိသည္။

ၾသဂုတ္(၉) ရက္မွ (၁၄) ရက္အတြင္း ပလက္ဝ၊ ပုဏၰားကြ်န္း၊ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာတိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း ျမန္မာစစ္တပ္ဖက္မွအနည္းဆံုး(၅၀) ဦးခန္႔ေသဆံုးခဲ့ၿပီး ဒဏ္ရာရသူမ်ားလည္းထပ္မံ႐ွိခဲ့သည္။ မိမိတို႔ဖက္မွ အက်အဆံုးမရွိေသာ္လည္း အလတ္စားဒဏ္ရာရသူအခိဳ်႕ရွိခဲ့သည္။

ျမန္မာစစ္တပ္သည္ စစ္အင္အား၊ လက္နက္အင္အားကို ရခိုင္ေဒသအတြင္း ထပ္မံတိုးျဖည့္ေနေသာေၾကာင့္ တိုက္ပြဲမ်ားမွာ ဆက္လက္ျပင္းထန္လာမည့္ပံုေပါက္ေနသည္။ မိမိတို႔အေနျဖင့္လည္း ျမန္မာစစ္တပ္၏မည္သည့္ထိုးစစ္ကိုမဆို အေကာင္းဆံုးခုခံတံု႔ျပန္သြားမည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္Subscribe to Our Newsletter

  • Vkontakte Social Icon
  • White Facebook Icon

Copyright @ 2019 Arakan Army