၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၇) ရက္၊ ဗုဒၶဟူးေန႔၊ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္း

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ(၆) ရက္ေန႔တြင္ ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲမ်ားႀကီးႀကီးမားမားမ႐ွိခဲ့ေသာ္လည္း ပလက္ဝ၊ေက်ာက္ေတာ္၊ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ယခင္ေန႔မ်ား၌တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ေသာေနရာပတ္ဝန္းက်င္မ်ားသို႔ ဗမာလူမိဳ်းေရးအစြန္းေရာက္နယ္ခဲ်႕စစ္ရာဇဝတ္တပ္(ျမန္မာ့တပ္မေတာ္) သည္လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ရမ္းသန္းပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနခဲ့သည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ(၇) ရက္ေန႔၊ နံနက္(၉) နာရီ(၁၂) မိနစ္မွ နံနက္ (၁၀) နာရီခန္႔အထိ ရန္သူ႔ထိုးစစ္အား မိမိတို႔အေနျဖင့္ အေကာင္းဆံုးတံု႔ျပန္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ရန္သူသည္ ထိုးစစ္အားေခတၱရပ္တန္႔ခဲ့ၿပီးအေဝးမွလက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ရမ္းသန္းပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနခဲ့သည္။ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊ နယ္စပ္မွတ္တိုင္ BP-71 ႏွင့္ BP-72 အၾကား၌ တပ္မ(၇၇) လက္ေအာက္ခံတပ္ရင္းမ်ားႏွင့္ မိမိတို႔သည္တိုက္ပြဲမ်ားႀကိဳၾကားႀကိဳၾကားဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနခဲ့သည္။

မိနစ္(၅၀) နီးပါးၾကာျမင့္ေသာရန္သူ၏ပထမထိုးစစ္အတြင္း မိမိတို႔ဖက္မွ ဒဏ္ရာရရွိသူ၊က်ဆံုးသူအခိ်ဳ႕ရွိခဲ့သည္။ရန္သူ႔ဖက္မွလည္းမ်က္ျမင္(၄) ဦးေသဆံုးၿပီး ဒဏ္ရာရသူအခိ်ဳ႕ရွိခဲ့သည္။

တပ္မ(၇၇) လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္းမ်ားထဲမွ တပ္ရင္းတစ္ခုအား ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိBP-71 ႏွင့္ BP-72 အၾကားတြင္ မိမိတို႔တပ္ဖြဲ႕မွဝိုင္းရံပတ္ဆို႔ၿပီးတိုက္ခိုက္ေနခဲ့သည္မွာ တစ္လေက်ာ္ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

တပ္မ(၇၇) သည္ မိမိတို႔ဝိုင္းရံပိတ္ဆို႔ထားေသာတပ္ရင္း(ခမရ-၁၀၅ ႏွင့္ ေနာက္ထပ္တပ္ရင္းတစ္ခု၊အမည္စံုစမ္းဆဲ)အားကယ္ထုတ္ရန္ အျခားေသာတပ္မ(၇၇) လက္ေအာက္ခံတပ္ရင္းမ်ားျဖင့္ ႀကိဳးစားအားထုတ္လာခဲ့သည္။ထို႔အျပင္မိမိတို႔ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္အား ထပ္မံထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္လာေသာေၾကာင့္ တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ စစ္အင္အားအလြန္အကြံ်သံုးစြဲၿပီးစစ္ေရးလႈပ္ရွားေနမႈႏွင့္ ျပင္ဆင္ေနပံုမ်ားအရ ေနာက္ေန႔မ်ားတြင္ ရခိုင္ျပည္အႏွံ့တိုက္ပြဲမ်ားမွာယခုထက္ပိုမိုျပင္းထန္လာဖြယ္ရွိႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ တိုက္ပြဲေနရာအသစ္မ်ားလည္းထပ္မံက်ယ္ျပန္႔လာႏိုင္သည္။ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္အေနျဖင့္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ထိုးစစ္မ်ားကိုခုခံကာကြယ္ရန္အတြက္လိုအပ္လွ်င္လိုအပ္သလို တိုက္ပြဲဧရိယာမ်ားကိုတိုးခဲ်႕ကာခုခံကာကြယ္သြားမည္။

ပလက္ဝေဒသအတြင္းတိုက္ပြဲမ်ားမွာ တစ္ခိ်ဳ႕ရက္သတၱပတ္မ်ားတြင္ ရက္ဆက္ျဖစ္ပြားေနခဲ့ၿပီး တစ္ခိ်ဳ႕ရက္သတၱပတ္မ်ားတြင္ တစ္ရက္ျခားျဖစ္ပြားေနခဲ့သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ရက္သတၱပတ္အတြင္းတိုက္ပြဲမ်ား၌ တပ္မ(၇၇) လက္ေအာက္ခံ၊ အင္းတေကာ္အေျခစိုက္၊ ခမရ(၁၀၅) မွ တပ္ရင္းမႉး(သို႔မဟုတ္) ဒုရင္းမႉးအဆင့္အပါအဝင္အရာရွိအခိ်ဳ႕က်ဆံုးခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရၿပီး ၎တိုက္ပြဲအတြင္း ရန္သူ႔ဖက္မွေသဆံုးသူအခိ်ဳ႕၏အေလာင္းမ်ားမွာ အနံ့ဆိုးမ်ားႏွင့္အတူပုတ္ပြလွ်က္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ တိုက္ပြဲအတြင္း ခမရ(၁၀၅) မွ လက္နက္ႏွင့္ခဲယမ္းအခ်ိဳ႕ကိုသိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။

ၾသဂုတ္လ(၇) ရက္ေန႔၊ နံနက္(၈) နာရီ(၁၀) မိနစ္ခန္႔တြင္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ တင္းမရြာ၊ အေရွ႕ေျမာက္ဖက္(၁.၅) ကီလိုမီတာအကြာအေဝးရွိတြင္ အင္အား(၂၀၀) ခန္႔ရန္သူ႔စစ္ေၾကာင္းတစ္ခုအား ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္၊ကြန္မန္ဒိုမ်ားမွ ျဖတ္ေတာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ မိနစ္အနည္းငယ္ လွ်ပ္တျပက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈအတြင္း ရန္သူအနည္းဆံုး(၁၅) ဦးအားသုတ္သင္ရွင္းလင္းႏိုင္ခဲ့သည္။ အရပ္ဖက္သတင္းမ်ား ႏွင့္ အျခားေသာသတင္းမ်ားအရ ယခုတိုက္ပြဲအတြင္း ရန္သူ႔ဖက္မွ ေသဆံုးသူႏွင့္ဒဏ္ရာရရွိသူစုစုေပါင္း (၄၀) ခန္႔အထိရွိႏိုင္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ရန္သူသည္ ဤကဲ့သို႔အေသအေပ်ာက္၊အထိအခိုက္မ်ားေသာေၾကာင့္ တိုက္ပြဲႏွင့္သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိေသာအရပ္သားမ်ားကိုဖမ္းဆီးျခင္း၊ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပ၍ေသနတ္ျဖင့္ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ရပ္ရြာမ်ားအတြင္း လက္နက္ႀကီး၊လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ားကိုျပဳလုပ္ကာ လူမ်ိဳးေရးအမုန္းတရားမ်ားျဖင့္ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားကိုေျဗာင္က်က်က်ဴးလြန္လွ်က္ရွိသည္။

NLD အစိုးရအေနျဖင့္လည္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ စစ္ရာဇဝတ္က်ဴးလြန္ေနသည္မ်ားကို ႏႈတ္ဆိတ္ေနရံုမက "ပုလင္းတူဘူးဆို႔"ဆိုသကဲ့သို႔ အကာအကြယ္ေပးကာ ရခိုင္လူမိ်ဳးမ်ားအား အျမစ္ျပတ္ေခ်မႈန္းေရးတြင္ အစိုးရတစ္ရပ္၏လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္အတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနသည္မွာ စစ္ရာဇဝတ္အမႈမ်ားကိုသြယ္ဝိုက္က်ဴးလြန္ေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ တိုင္းရင္းသားလူမိ်ဳးမ်ား၏ေဒသအသီးသီး၌က်ဴးလြန္ထားသည့္ျပစ္မႈမ်ားကိုဖံုးဖိထားေပးရံုသာမက NLD အစိုးရကိုယ္တိုင္လည္း အလိုတူ၊အလိုပါအားေပးလွ်က္ရွိသည္မ်ားကိုေတြ႕ျမင္ေနရသည္မွာ ဤႏိုင္ငံအတြက္ အလားအလာမေကာင္းေသာအေျခအေနတစ္ရပ္သို႔တြန္းပို႔ေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဤႏိုင္ငံအားပ်က္စီးေအာင္ျပဳလုပ္ေနျခင္းႏွင့္လည္းတူေနသည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ၾသဂုတ္လ(၇) ရက္၊ေန႔လည္(၁) နာရီခန္႔အခိ်န္တြင္ အင္အား(၁၈၀) နီးပါးရွိေသာ ဗမာလူမိ်ဳးေရးအစြန္းေရာက္နယ္ခဲ်႕စစ္ရာဇဝတ္တပ္ဖြဲ႕သည္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္တန္းရြာ၊ အေရွ႕ေျမာက္ဖက္(၂.၃) ကီလိုမီတာအကြာအေဝးရွိ မိမိတို႔ရွိရာေနရာသို႔ဝင္ေရာက္လာေသာေၾကာင့္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ရန္သူသည္မိနစ္အနည္းငယ္ၾကာ အတိုက္ခံရၿပီးေနာက္ တပ္ဆုတ္သြားၿပီး လက္နက္ႀကီး၊လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ ရမ္းသန္းပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနခဲ့သည္။ ေလာေလာဆယ္အထိအခိုက္အက်အဆံုးမ်ားကိုမသိရေသးပါ။

ၾသဂုတ္လ(၇) ရက္အတြင္း ပလက္ဝ၊ေက်ာက္ေတာ္၊ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာတိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဖက္မွ အနည္းဆံုး(၂၅) ဦးခန္႔ေသဆံုးၿပီး (၃၀) ဦးခန္႔ထိခိုက္ဒဏ္ရာရႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။

မိမိတို႔ဖက္မွလည္း ယေန႔တိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း အာရကၡစစ္သည္ေတာ္(၄) ဦးတိုင္းျပည္ႏွင့္လူမိ်ဳးအတြက္ အသက္ေပးဆပ္စြန္႔လႊတ္ခဲ့ရသည္။

သတၱိေျပာင္ေျမာက္စြာတိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ေသာ အာရကၡစစ္သည္ေတာ္မ်ားကို ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္ရွိပါသည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္