၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၁၈)ရက္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ရခိုင္ေဒသအတြင္းျဖစ္ပြားခဲ့ေသာတိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

ယေန႔ ၾသဂုတ္ ၁၈ ရက္၌ ျမန္မာစစ္တပ္ ႏွင့္ မဟာမိတ္ညီေနာင္တပ္ဖြဲ႕တို႔သည္ "နမ့္ကြတ္ရြာ" "ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕" ပတ္ဝန္းက်င္တို႔၌တိုက္ပြဲမ်ားအသီးသီးျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

နမ့္ကြတ္ရြာပတ္ဝန္းက်င္၌ ၀၉:၄၀ မွ ၁၇:၀၀ အထိ တိုက္ပြဲမ်ားတစ္ေန႔လံုးနီးပါးေတာက္ေလွ်ာက္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

(၁) နံနက္  ၀၉း၄၀ နာရီမွ ၁၀း၃၀ နာရီ အခ်ိန္ထိ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊"နမ့္ကြတ္ရြာ"အနီးတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္၊ ခမရ (၄၅) ႏွင့္လည္းေကာင္း

(၂) ေန႔လည္ ၁၂း၀၀ နာရီမွ ၁၃း၃၀ နာရီအခ်ိန္ထိ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ "နမ့္ကြတ္ရြာ"အနီးတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္ ခမရ (၄၅) ႏွင့္ လည္းေကာင္း

(၃) ညေန  ၁၆း၁၀ နာရီမွ ၁၇း၀၀ နာရီအခ်ိန္ထိ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊"နမ့္ကြတ္ရြာ"အနီးတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္ ခမရ (၄၅) ႏွင့္လည္းေကာင္း

(၄)နံနက္  ၁၀း၃၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕ ျမန္မာစစ္တပ္၊ ခမရ (၄၅)တပ္စခန္းတြင္လည္းေကာင္း

(၅) ေန႔လည္ ၁၂း၀၀ နာရီမွ ၁၂း၃၀ နာရီအခ်ိန္ထိ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ နမ့္ခိုင္တံတားအနီးတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္  ခလရ (၂၉၀)ႏွင့္လည္းေကာင္း

(၆) နံနက္ ၉း၀၀ နာရီမွ ၁၂း၀၀ နာရီအခ်ိန္ထိ နာဒီရြာအနီး "ကုန္တားရာခုတ္" ေဒသတြင္ လည္းေကာင္း

ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ညီ​ေနာင္​မဟာမိတ္​တို႔ ေနရာ(၆) ခု၌တိုက္ပြဲမ်ားအသီးသီးျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ျမန္မာစစ္တပ္ဖက္မွ အထိအခိုက္မ်ားသျဖင့္ ညေန ၁၄း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ ေတာင္သံုးဆယ္ႏွင့္ နမ့္ကြတ္ နားတစ္၀ိုက္ ရဟတ္ယာဥ္ (၂) စီး ျဖင့္ မိနစ္ ၂၀ နီးပါးလာေရာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။

ရခိုင္ေဒသအတြင္း၌လည္း ရေသ့ေတာင္၊ေျမပံု ႏွင့္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၏ ေနရာ(၃) ခု၌တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျပင္းထန္ေနခဲ့သည္။ ရခိုင္ေဒသ၌ယေန႔ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာေနရာ(၃) ခု၌ ျမန္မာစစ္တပ္ဖက္မွ (၂၅) ဦးခန္႔ေသဆံုးခဲ့ၿပီး ဒဏ္ရာရသူမ်ားလည္းထပ္မံရွိခဲ့သည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ၾသဂုတ္လ(၁၈) ရက္ေန႔၊နံနက္(၈) နာရီ(၂၆) မိနစ္တြင္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ "မညင္းေတာင္ရြာ" ႏွင့္ "ၿပိန္ေတာရြာ(ျပိန္းေတာရြာ)" အၾကား၌လည္းေကာင္း၊ နံနက္(၁၀)နာရီ(၅၅) မိနစ္ခန္႔အခ်ိန္တြင္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ အမ်က္ေတာင္ရြာ ႏွင့္ "ငစံေဘာ္ရြာ" အၾကား၌လည္းေကာင္းျမန္မာစစ္တပ္၏ အင္အား(၁၇၀) ပါစစ္ေၾကာင္းအား ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွအဆင့္ဆင့္ျဖတ္ေတာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ရန္သူ(ျမန္မာစစ္တပ္)သည္ မိမိတို႔အားတိုက္ခိုက္ရန္ဝင္ေရာက္လာေသာေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ အဆင့္ဆင့္ ျဖတ္ေတာက္တိုက္ခိုက္ရျခင္းျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သို႔ အဆင့္ဆင့္ျဖတ္ေတာက္တိုက္ခိုက္မႈအတြင္း ရန္သူ႔ဖက္မွ အနည္းဆံုး(၅) ဦးက်ဆံုးခဲ့သည္။ ဒုတိယ အႀကိမ္တိုက္ခိုက္မႈအၿပီးတြင္ ရန္သူသည္ ေရွ႕ဆက္တိုးလာျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားျခင္းမရွိဘဲ ေခတၱရပ္တန္႔ေနခဲ့သည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ(၁၈) ရက္၊ ေန႔လည္(၁) နာရီခန္႔အခ်ိန္တြင္ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္၊ "ေလွ်ာက္ျခံဳရြာ" အေနာက္ဖက္(၂.၄) ကီလိုမီတာအကြာအေဝးတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ သံတြဲအေျခစိုက္၊ ခမရ(၅၆၆) တပ္ရင္း ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္၊လႈပ္ရွားစစ္ေၾကာင္းတို႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ မိနစ္အနည္းငယ္ၾကာ လွ်ပ္တျပက္တိုက္ခိုက္မႈအတြင္း ရန္သူ႔ဖက္မွမ်က္ျမင္ (၁၀) ဦးခန္႔ေသဆံုးကာ ဒဏ္ရာရသူအခ်ိဳ႕လည္း ထပ္မံရွိခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ရန္သူသည္ ေနရာအႏွံ့ရမ္းသန္းပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနခဲ့သည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ(၁၈) ရက္၊ နံနက္(၁၁) နာရီ(၃၀) မိနစ္အခ်ိန္ခန္႔တြင္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊"ေဂါင္းတိုက္" (ကုုုုလား) ရြာ၏ အေရွ႕ဖက္(၁) ကီလိုမီတာအကြာအေဝး၌ျမန္မာစစ္တပ္၏အင္အား(၁၀၀) ခန္႔ပါ စစ္ေၾကာင္း တစ္ခုအား ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ ကြန္မန္ဒိုမ်ားမွ (၁၅) မိနစ္ခန္႔လွ်ပ္တျပက္ဝင္ေရာက္စီးနင္းတိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ အငိုက္မိသြားသည့္ရန္သူ(၁၀) ဦး(မ်က္ျမင္) အားသုတ္သင္ရွင္းလင္းႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ခမရ(၅၅၁) မွလက္နက္ႀကီး၊ပစ္ကူမ်ားျဖင့္ ေတာက္ေလွ်ာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနခဲ့သည္။

ညီ​ေနာင္​မဟာမိတ္​ (၃) ဖြဲ႔ MNTJP/MNDAA, PSLF/TNLA, ULA/AARecent Posts

See All

ဗိုလ္မွဴး သက္ႏိုင္ဦး(သံု႔ပန္းအမွတ္ - ၀၁၉၅) မွ ေျပာၾကားခ်က္

ရခိုင္ေဒသတိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွ လက္ရဖမ္းဆီးရမိေသာ သံု႔ပန္းမ်ားထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဗိုလ္မွဴး သက္ႏိုင္ဦး း(သံု႔ပန္းအမွတ္ - ၀၁၉၅) မွ ၄င္း၏မိခင္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ားထံသို႔ ေျပာၾကားခ

ဗိုလ္ႀကီး ရွိန္ထက္လင္း(သံု႔ပန္းအမွတ္ - ၀၂၂၉) မွ ေျပာၾကားခ်က္

ရခိုင္ေဒသတိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွ လက္ရဖမ္းဆီးရမိေသာ သံု႔ပန္းမ်ားထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဗိုလ္ႀကီး ရွိန္ထက္လင္း(သံု႔ပန္းအမွတ္ - ၀၂၂၉) မွ ၄င္း၏မိခင္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ားထံသို႔ ေျပာၾကားခ်

Subscribe to Our Newsletter

  • Vkontakte Social Icon
  • White Facebook Icon

Copyright @ 2019 Arakan Army